Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Det koster samfundet alt for dyrt, når studerende ikke trives

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at hver tredje studerende føler sig meget stresset. En bekymrende udvikling, som skal vendes, mener næstformand i DJ Jakob Ponsgård.

Studerende på SDU

Maria Tuxen Hedegaard Journaliststuderende

Nervøsitet, ensomhed, flovhed, pres og stress. Følelsen af ikke at være god nok antager flere former i den nye undersøgelse fra EVA

Det kommer ikke bag på Jakob Ponsgård, at de studerende på landets videregående uddannelser føler et stort pres. Det samme viste en undersøgelse blandt DJ’s egne studerende i medie- og kommunikationsbranchen nemlig i 2016.

”Den tendens, vi så dengang, ser vi desværre stadig. Mange føler sig stressede. Det går ud over den enkelte, og samtidig kan det betyde et større frafald på uddannelserne. Det koster i det hele taget samfundet alt for dyrt, at så mange studerende ikke trives. Den udvikling skal vendes,” siger han.

Praktikantaftale skal forbedre trivsel

For at øge trivslen blandt de studerende i medie- og kommunikationsbranchen har DJ blandt andet forhandlet en ny praktikantaftale på plads, som har fokus på læring og trivsel. DJ’s trivselsundersøgelse viste nemlig, at nogle af de studerende følte sig særligt pressede i denne periode af studiet.

”Mange studerende oplever ekstra pres i praktikperioden, fordi de rammer ind i en meget hektisk og krævende hverdag på redaktionerne og i virksomhederne. Derfor ville vi gerne skabe nogle åndehuller, hvor de studerende ikke var en del af produktionsapparatet, men fik mulighed for at fokusere på evaluering og anden læring. Formålet er blandt andet at lette presset på de studerende i praktikperioden,” siger Jakob Ponsgård, som ser frem til den evaluering af den nye praktikantaftale, som DJ sætter i gang i den kommende tid.

Vi må se på rammerne på studierne

Læringsdage, systematisk feedback og obligatorisk uddannelse af praktikantvejledere er alle tiltag, som skal fremme de studerendes trivsel i praktikperioden. Men det er lige så vigtigt at sætte gang i tiltag, som kan slå igennem i dagligdagen på uddannelsesinstitutionerne, mener DJ’s næstformand.

”Jeg vil gerne være med til at sætte dette på dagsordenen i de forskellige fora i uddannelsesverdenen, hvor vi er repræsenteret, som eksempelvis i bestyrelsen på DMJX,” siger han, og kommer med et bud på, hvad der kan gøres.

”En af forskerne bag EVA’s undersøgelse peger på, at der er kommet for stor afstand mellem underviserne og de studerende. Det skaber usikkerhed hos de studerende, som gerne vil have mere kontakt og nogle klarere rammer for deres læring. Også i vores egen trivselsundersøgelse så vi en sammenhæng mellem manglende feedback fra underviserne og højt stressniveau. Det kunne være et konkret sted at tage fat,” siger Jakob Ponsgård.

Jakob Carlsen

FÅ HJÆLP HVIS DU ER STRESSET

DJ har en række tilbud til dig, der er ramt af stress, dig der vil undgå at blive stresset og til dig der ønsker at øge trivslen på din arbejdsplads.

Jakob Nielsen

BLIV MEDLEM

Få karriererådgivning, unikke kurser og juridisk hjælp gennem dit professionelle liv i medie- og kommunikationsbranchen.