Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

”Det er det her, vi kommer med – og I kan lige så godt vænne jer til tanken”

DMA-forhandlinger. Aktiv indsats for mindre sygefravær, rammeaftale for brugen af freelancere og kompensation for skæve arbejdstider. Næstformand i DJ Tine Johansen løfter sløret for de krav, Forhandlingsudvalget går til forhandlingsbordet med i morgen.

Tine Johansen klar til DMA forhandlinger

Flemming Leitorp

 

De kommende overenskomstforhandlinger (DMA) i 2017 er netop gået i gang, men forberedelserne har været i gang længe. Både i DJ’s forhandlingsteam og på redaktionerne landet over. Efter en række indledende møder er Forhandlingsudvalget blevet enige om tre fokusområder: Et forbedret arbejdsmiljø, ny rammeaftale for freelancere og mere i løn. Områder, som alle tre afspejler tendenser i mediemarkedet, der kræver ændringer i den kommende overenskomst. 

Bedre arbejdsmiljø og nedbragt sygefravær

I forbindelse med det første krav - et forbedret arbejdsmiljø - udtaler næstformand i DJ Tine Johansen:

”Under forbedret arbejdsmiljø hører også ordentlig kompensation for arbejde på genetidspunkter. Vi ved, at det er en stor belastning, at vores medlemmer arbejder mere og mere udenfor normal arbejdstid, og det skal de fremover kompenseres bedre for.”

I forhold til arbejdsmiljø har DJ’s forhandlingsteam, med Tine Johansen i spidsen, ladet sig inspirere af en organisationsaftale, hvor man forpligter hinanden på at forbedre arbejdsmiljøet.

”Arbejdsmiljø er svært at måle, men vi oplever, at alt for mange medlemmer bliver syge af at gå på arbejde – så syge, at de er væk i lang tid. For at få sygefraværet nedbragt, vil vi blandt andet etablere et rejsehold, der skal kigge på, hvordan vi forbedrer arbejdsmiljøet rundt omkring”, siger Tine Johansen og tilføjer:

”I festtaler hører jeg arbejdsgiverne sige, at de er helt enige i, at arbejdsmiljøet for mediemedarbejdere bør forbedres. Så lad os tage hinanden på ordet og prioritere det i den kommende aftale.”

Freelancere - en ansættelsesform i vækst

DJ oplever i stigende grad, at faste stillinger i mediebranchen bliver vekslet til freelance-arbejde, og det er en problemstilling, der ifølge næstformanden, er vigtigt at få taget hånd om og være på forkant med.

”I forhold til ændringer på freelanceområdet tager Forhandlingsudvalget udgangspunkt i en rammeaftale, som ridser nogle minimumsstandarder op for, hvordan man behandler løst tilknyttede medarbejdere. Det særlige ved aftalen er, at vi ikke sætter en fast pris på hverken timer eller vagter, det skal man selv fylde ud lokalt. Men forhold som levering, ophavsret og øvrige rettigheder og pligter, der er i forbindelse med freelancearbejde, bliver beskrevet i aftalen.”

Tine Johansen begrunder yderligere ønsket om en ny rammeaftale for freelancere med, at vi fra ”det store arbejdsmarked” ved, at værn mod social dumping er noget af det, der vil blive sat fokus på ved deres overenskomstforhandlinger.

”Oversat til mediebranchens forhold forsøger vi at gøre det samme. Når det er sagt, kan vi godt forstå, at nogle arbejdsgivere har brug for en mere fleksibel arbejdsstyrke, og vi anerkender behovet for, at man indenfor udvalgte arbejdsområder har mulighed for at skrue op og ned på arbejdsstyrken”, siger Tine Johansen og understreger:

”Men det skal ikke ske på ringere vilkår end de fastansattes. Rammeaftalen har derfor til formål at gøre det nemmere for arbejdsgiverne at bruge freelancearbejdskraft på lovlige og forsvarlige vilkår.”

Kompensation og løn for skæve arbejdstider

Både i DJ og blandt medarbejderne på de pågældende mediearbejdspladser er der en oplevelse af en stigende lønspredning, der skyldes, at startlønnen er faldet markant. Der er derfor en fælles forventning om, at der kommer både løn og kompensation fra arbejdsgivernes side for det efterslæb, der er blevet skabt de senere år.

”Forventningerne går især i retning af en højere grad af kompensation for at arbejde på skæve tider som tidlig morgen og sen aften. Journalister på dagens nyhedsredaktioner dækker hele døgnet i modsætning til tidligere, hvor der var en daglig deadline. Det er en belastning at arbejde, når alle andre holder fri, og det skal der naturligvis lønnes for”, siger Tine Johansen og tilføjer:

”Det er det her, vi kommer med – og I kan lige så godt vænne jer til tanken.”

Læs forhandlingstræner Søren Viemoses beretning om, hvordan DJ holder generalprøve på de kommende DMA-forhandlinger

Et fagligt portræt af tillidsmændenes tillidsmand: Claus Iwersen

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.