Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Det blev vedtaget på delegeretmøde 2019

Delegeretmøde 2019 er netop afviklet i Kolding. Få her et kort overblik over strategierne, handlingsprogrammet og et udvalg af de nye forslag, der er blevet vedtaget.

Delegeretmøde 2019

Jonas Ahlstrøm

Vedtagne politiske strategier

Freelancestrategi

Opdatering af DJ’s strategi for freelancere, projektansatte og selvstændige er blevet vedtaget. Strategien opsætter blandt andet politiske mål om at arbejde for en ændring af konkurrencelovgivningen og være en tydelig stemme i debatten om prekariseringen.

Læs DJ's freelancestrategi

Seniorpolitisk strategi

DJ’s nye seniorpolitiske strategi er blevet vedtaget, og den argumenterer blandt andet for: ”Der er brug for at gentænke overgangen fra arbejde til pensionisttilværelse og at få tilpasset lovgivningen, så den er rettet mere efter den enkeltes livssituation frem for alder.”

Læs DJ's seniorpolitiske strategi

Mediepolitisk strategi

En opdatering af DJ’s mediepolitiske strategi er blevet vedtaget. ”DJ skal arbejde aktivt for en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne”, som der står indledningsvist i strategien.

Læs DJ's mediepolitiske strategi

Se alle DJ's strategier

Handlingsprogrammet for de kommende par år

Handlingsprogrammet for 2019-21, der tager afsæt i de vedtagne strategier er blevet godkendt. Bedre vilkår for freelancere og selvstændige, organisering og en faglig kamp for troværdighed er hovedoverskrifterne i det godkendte handlingsprogram for den næste 2-årige periode.

Læs DJ's handlingsprogram

En række af de vedtagne forslag

Under forslag blev det blandt andet vedtaget, at de delegerede fremover kun kan vælges i medarbejderforeninger og specialgrupper – og ikke i kredse, som der hidtil har været procedure for. Derudover blev det vedtaget, at antallet af delegerede bringes ned, så man fremover kan stille med et betydeligt færre antal delegerede.

Der blev ligeledes nedsat en kontingent- og ydelseskommission, der skal kigge på "gennemsigtigheden i forbundets struktur for medlemmerne og muligheden for valgfrihed af medlemmernes I- og O-medlemskab." 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som har til (fortsat) formål at finde et nyt navn til Dansk Journalistforbund, som er mere inkluderende i forhold til de mange fagligheder, DJ organiserer i dag.

Derudover blev det vedtaget, at det hidtidige indkomstkrav for at blive medlem forsvinder, og at nye medlemmer tidligst kan søge om nedsat kontingent og få udstedt et pressekort efter tre måneders medlemskab. Denne nye regel omfatter ikke studerende eller nyuddannede.

Og det blev vedtaget, at det fremover er DJ’s hovedbestyrelse, der inviterer forbundets frivillige til Fagligt Forum hvert andet år, som ”et fælles fagligt forum” for alle de medlemmer, der yder et frivilligt stykke arbejde i DJ – i bredeste forstand.

Delegeretmødet valgte også en ny hovedbestyrelse 2019-21 - se den her. 

Læs mere om delegeretmødet

Opdateret 16. maj 2019: Afsnit om indkomstkrav og karens-periode for nedsat kontingent og pressekort tilføjet.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.