Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

”Der skal stærke organisationer til at lave god public service”

Dansk Journalistforbund om den kommende medieaftale: De største udfordringer kommer udefra, og dem skal vi samarbejde om at imødegå.

Rasmus Degnbol

Rasmus Degnbol

DJ ønsker en så bred medieaftale som muligt: Mediebranchen, medarbejderne og befolkningen ønsker tryghed om rammevilkårene for public service-medierne i en passende lang periode. Den bør politikerne levere.

”Den største udfordring for de danske medieaktører er ikke den interne konkurrence mellem de danske medievirksomheder, men derimod den enorme konkurrence fra de store internationale aktører, først og fremmest Facebook, Google og YouTube”, mener Lars Werge, formand i Dj. 

Derfor opfordrer Lars Werge alle parter i den danske mediebranche til at arbejde sammen om at imødegå udfordringen. For det kræver investeringer – også fra statens side. 

”Ellers bliver mediebranchens udfordringer på sigt et problem for hele Danmark: Demokratiet, sammenhængskraften og det danske sprog. Der skal stærke organisationer til at lave god public service, hvis den danskproducerede public service ikke skal blive overmatchet af de stærke udenlandske operatører”, siger Lars Werge. 

God public service koster penge

DJ’s formand mener ikke, der er belæg for at påstå, at man får en stærkere privat mediebranche af at svække DR. Snarere tværtimod. God public service koster penge, og DJ er imod tankerne om at reducere de økonomiske rammer for public service. 

”De økonomiske ressourcer bør øges til alle public service-medierne, først og fremmest DR, TV 2’s regioner og Radio24syv”, siger Lars Werge.

Han finder yderligere public service-puljen problematisk:

”Den løbende produktion af public service-indhold bør ikke finansieres via projekt-puljer. Det giver alt for stor risiko for politisk detailstyring. Derfor er DJ ikke tilhænger af at etablere en væsentlig større public service-pulje.”

Lars Werge anbefaler, at den økonomisk støtte til public service gives som rammetilskud med overordnede aftaler om, hvilke public service-forpligtelser, der skal opnås.

Licens eller skat?

DJ vil gerne være med til at overveje alternativer til licensen. Det er dog formandens opfattelse, at der er mange fordele ved den eksisterende licensmodel, og at det er muligt at lave en del forbedringer inden for rammerne af denne model. Ved for eksempel at afbøde de sociale skævheder og begrænse antallet af sortseere.

”Armslængden skal holdes. Uanset hvilken finansieringsmodel der anvendes, skal man respektere, at radio- og tv-stationerne skal have den højeste grad af økonomisk og redaktionel uafhængighed”, siger Lars Werge og uddyber: 

”Hvis man derfor vælger en skatte-model, er det afgørende, hvordan den bliver indrettet: Der bør i det mindste være en flerårig økonomisk ramme, så public service ikke risikerer at blive del af en årligt tilbagevendende studehandel om finansloven.”

Fortsat public service hos TV 2 Danmark og Radio24syv

Til forslaget omkring en privatisering af TV 2 Danmark er holdningen fra DJ’s side, at stationens public service-forpligtelse bliver fastholdt på minimum det nuværende niveau, og at midlerne fra et eventuelt salg går tilbage til fortsat udvikling af medierne. 

DJ mener også, at Radio24syv bør videreføres. Der bør dog blødes op på de stramme vilkår, der er opstillet for radioens produktioner. Som for eksempel udelukkelsen af musik, og de skarpe begrænsninger af genudsendelser.

Opkvalificering af undertekstning

De danske undertekster på tv er meget vigtige. Derfor skal tekstningen være god, for ellers har det negativ indflydelse på det danske sprog i almindelighed, mener Lars Werge:

”DJ ønsker, at der i public service-kontrakterne stilles krav til tv-stationerne om en bedre tekstningskvalitet.”

Lige vilkår mellem indenlandske og udenlandske medievirksomheder

Danske medievirksomheder, der har sendetilladelse i udlandet, men sender radio og tv til et dansk publikum, skal overholde den danske lovgivning med hensyn til medieansvar, annonceformater, annonceforbud og beskatning.

”Det er urimeligt, at der gøres forskel. Selvom eksempelvis TV3 sender fra England, brude de overholde den danske lovgivning, så længe deres indhold er målrettet det danske marked”, mener Lars Werge.

Samlet aftale for støtten til mediebranchen?

Det bør overvejes at koble fornyelsen af medieaftalen sammen med nogle forbedringer af den eksisterende lovgivning om mediestøtte.  DJ vil blandt andet pege på de følgende forbedringer:

  • Kun medier, der er omfattet af medieansvarsloven eller er tilmeldt Pressenævnet, skal kunne komme i betragtning til mediestøtte.  Det er væsentligt for mediernes troværdighed og befolkningens tillid til medierne, at mediernes brugere har en let og enkel adgang til at kunne klage, hvis man mener, at der er sket fejl.
  • Mediestøtten skal være uafhængig af, hvilket format og hvilken platform mediet udkommer på. Digitale medier med fotos, videoklip, podcasts mv. skal også være støtteberettigede. Og der bør indføres nulmoms for digitale medier.
  • Mediestøtten bør udvides: Mangfoldigheden af stærke private publicistiske danske medievirksomheder er nødvendig for at understøtte den demokratiske udvikling og dialog. Derfor bør den samlede økonomiske ramme for mediestøtten udvides, ikke mindst for de lokale og regionale medier.
  • Fag- og organisationsbladene står bag en betydelig del af den originale journalistik, der bliver lavet i Danmark. Men de nuværende regler for tildeling af mediestøtte udelukker de fleste af dem fra at kunne få støtte. Dette bør ændres.

Mediernes Innovations Center – et nyt tiltag

Udviklingen og nytænkningen i den danske mediebranche trænger til et skub. Når udfordringerne er så store, kræver det samarbejde på tværs af hele branchen at finde de rette løsninger, mener DJ og foreslår derfor:

En del af den statslige mediestøtte kunne anvendes til at etablere et uafhængigt center for medie-innovation.  Mediernes Innovations Center skal opfylde to formål: Dels at være en iværksætter-rugekasse, hvor (primært) studerende og nyuddannede fra medie- og kommunikations-uddannelserne kan udvikle og forfine deres ideer om at etablere virksomheder med udgangspunkt i mediebranchen. Dels at være et center, hvor medievirksomheder på tværs af den indbyrdes konkurrence kan arbejde med at udvikle nye publicistiske koncepter.

Læs mere om initiativet og formålet bag etableringen af Mediernes Innovations Center.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.