Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Der skal findes løsninger på den voksende ulighed

”Journalister skal uddannes til den strukturelle virkelighed, de kommer ud på arbejdsmarkedet i”, lød det blandt andet i et budskab fra formand i Dansk Journalistforbund Lars Werge. Han deltog i tænketanken Cevea’s ”Ulighedens Topmøde 2017” i tema om udviklingen fra organiserede arbejdspladser til freelancestillinger med dårligere vilkår.

Lars Werge

Flemming Leitorp

Som indledning til debatten om arbejdsgivernes stigende brug af freelancere, citerede Lars Werge et par medlemmer, der oplevede stor utryghed ved de tidsbegrænsede stillinger. En ung fyr, beskæftiget i tv-branchen, havde fortalt, at han ikke turde holde fri, da han ”ikke følte sig etableret nok endnu”. Hvor en kvinde i 30’erne, der var ansat i DR i en tidsbegrænset stilling, havde fortalt om den opslidende vej fra freelancer til fastansat, hvor mange arbejder i årevis med usikkerhed og dårligere vilkår end de fastansatte, i håbet om at blive én af dem en dag.

”Det bekymrer en fagforening, at de nye fleksible ansættelsesformer er med til at dumpe lønniveauet. Vi har set vores startlønninger falde de seneste par år og oplever en generel utryghed blandt vores medlemmer i forhold til et fremtidens arbejdsmarked med flere freelancere og løstansatte, der ikke har de samme gode aftaledækninger, som de fastansatte har i dag”, sagde Lars Werge. Han tilføjede efterfølgende, at utrygheden dog ikke kun gælder for freelancere.

”Bevidstheden om beskæringer i dagpenge, krise i mediemarkedet, som følge af de konstante besparelser og omstruktureringer, skaber i høj grad også utryghed blandt de fastansatte. Vi skal derfor passe på med at gøre utryghed til noget kun freelancerne føler. Den gælder hele vejen rundt blandt vores medlemmer.”

Paneldeltager Mikkel Mailand, lektor og forskningsleder hos FAOS, delte Lars Werges bekymring.

”Atypisk ansatte står overfor en generel usikkerhed i forhold til indtægtsgrundlag, pension, sygedagpenge og efteruddannelse. De oplever problemer med at optage boliglån, på grund af deres svingende indtægter, og langt fra alle er overenskomstdækket”, sagde Mikkel Mailand og henviste til en analyse fra LO, der slår fast, at løstansatte er væsentligt dårligere stillede end fastansatte.

Det er virkeligheden, der kommer

Mikkel Mailand opponerede mod betegnelsen ”atypisk ansatte”, som han kaldte et misvisende begreb, da der er mange af dem. Lars Werges indvendinger gik ikke på selve betegnelsen, men på at opliste dem under et begreb.

”I DJ har vi ikke en homogen gruppe, men forskellige typer af atypisk ansatte med vidt forskellige problematikker. Vi differentiere derfor både i tilbud og rådgivning til vores forskellige medlemmer, der står uden en fast ansættelse. Eksempelvis er vi begrænset af konkurrenceloven i forhold til, hvad vi må gøre for vores selvstændige”, oplyste Lars Werge og tilføjede:

”Vi kan efter min mening kalde det alt muligt, men det ændrer ikke på, at det er virkeligheden, der kommer. Den velkendte måde at organisere sig på i medarbejderklubber og den type af foreninger mister terræn. Det skal vi som fagforening være på forkant med.”

Nye løsningsmodeller

Ifølge Lars Werge fordrer de nye ansættelsesformer blandt andet, at vi uddanner journalister til den strukturelle virkelighed, de kommer ud på arbejdsmarkedet.

”Som fagforening skal vi bidrage til opgaven med at finde løsningsmodeller, der skaber bedre løn og arbejdsvilkår for det voksende antal medarbejdere uden fast ansættelse.”

Skabelsen af kooperativer bliver nævnt fra salen som en løsning.

”Jeg tror, at hver fagforening selv må afgøre, hvad der virker for deres medlemmer, men kooperativer kunne bestemt være én løsning blandt flere mulige. Ideen har mange årtier på bagen og har udvist stor styrke frem til nu.”

Baggrund

Ifølge Cevea, er der 140.000 ufrivillige ”atypiske ansatte” i Danmark. De hårdest ramte arbejdsgrupper er de nyuddannede mellem 25-34 år og de ældre (i arbejdssammenhæng) mellem 55-64 år. I førstnævnte gruppe er mere end 21 procent ansat på deltid.

Blandt DJ’s medlemmer er cirka 3600 registreret som freelancer, selvstændig eller løstansat. Forbundets lønstatistik afspejler, at det overvejende er i tv-branchen, man anvender tidsbegrænsede kontrakter, hvor 58 procent af de tidsbegrænset ansatte er at finde. Brugen af fleksible ansættelser gælder dog ikke kun for produktionsselskaberne, som af naturlige årsager kun tilknytter medarbejdere, når de arbejder på et givent program, men også hos etablerede medievirksomheder som DR og TV2, fortæller faglig konsulent i DJ Flemming Reinvard.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.