Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Den nye databeskyttelsesforordning – hvad betyder det for mig?

Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Det betyder, at der fremadrettet er strengere krav til, hvordan virksomheder, myndigheder, foreninger og organisationer behandler og opbevarer persondata.

Nye regler om databeskyttelse

Jakob Carlsen

Persondatalaloven har eksisteret siden 1995, så en stor del af lovgivningen er ikke ny. Men den nye forordning er en opstramning af den eksisterende lovgivning. Dels fordi, den eksisterende lovgivning i mange tilfælde ikke er blevet overholdt, og samtidig bliver en stigende mængde personlige oplysninger behandlet af både myndigheder og virksomheder. Det skal der nu være mere udførlige og stramme retningslinjer omkring, så borgerne opnår en bedre beskyttelse af deres personlige oplysninger.

Hvad er så en personlig oplysning? Det er samtlige data, der kan bruges til at identificere en fysisk person. Det vil sige alt fra navn, adresse og cpr-nummer. over digitale fodspor som ip-adresser, cookies og lign til billeder og følsomme oplysninger som eksempelvis helbredsoplysninger, seksuel, politisk og religiøs overbevisning og fagforeningsmedlemsskab.

Persondatalovgivningen er hovedlovgivningen for, hvornår og hvordan personoplysninger må behandles. Undtaget for loven er oplysninger, man behandler til rent privat eller familiær brug. Men når det sker i forbindelse med en erhvervsmæssig eller kommerciel aktivitet, vil behandlingen i udgangspunktet være omfattet.

Dog er der en række undtagelser omkring personoplysninger, der bliver behandlet i journalistisk øjemed samt om informations- og ytringsfrihed, som bliver beskrevet længere nede på siden.

Ansat eller selvstændig/freelancer

Der er meget stor forskel på implikationerne af den nye forordning alt efter, om du har en arbejdsgiver eller er freelancer/selvstændig.

Er du ansat?

Hvis du er ansat, er det din virksomheds ansvar at sikre, at reglerne bliver overholdt og udstikke retningslinjer på de relevante områder til dig som medarbejder. Har du som ansat spørgsmål til forordningen, skal du rette dem til din arbejdsgiver.

Er du freelancer eller selvstændig?

Er du freelancer eller selvstændig (det betyder det ikke noget, hvorvidt du er cvr-registreret eller ej) er det dit ansvar at sikre, at din ageren overholder lovgivningen. Hvis du er freelanceansat på en arbejdsplads, er det arbejdsgivers ansvar i forhold til dine arbejdsopgaver hos vedkommende, men behandling af personoplysninger derudover, står du til ansvar for.

Hvis din virksomhed allerede har styr på gældende lovgivning, vil det langt hen ad vejen være en overkommelig opgave at tilpasse procedurer og retningslinjer i den nye forordning.

DJ guider dig godt igennem GDPR

Test dig selv - har reglerne betydning for dig?

Kommentarer