Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dansk Journalistforbund omstrukturerer efter undersøgelse af sexchikane

I starten af november 2017 blev der rejst alvorlige anklager mod Dansk Journalistforbund om sexchikane. Derfor suspenderede man de tre involverede medarbejdere, herunder også direktøren, mens en ekstern advokatundersøgelse blev gennemført af advokat Karen-Margrethe Schebye. Advokatundersøgelsen er nu afsluttet, og den har ikke bevismæssigt kunnet påvise sexchikane i Dansk Journalistforbund.

Logo

DJ

Forbundet har opfordret alle, der måtte have relevant viden, til at træde frem, og forbundet har ønsket alt frem i lyset. 21 personer har været interviewet, herunder sagens hovedpersoner, og både nuværende og tidligere medarbejdere, ligesom undersøgelsen omfatter en større mængde skriftlige materiale, herunder også elektroniske korrespondancer.

Det har resulteret i en redegørelse på knap 50 sider, som - af hensyn til alle, der har medvirket - ikke vil blive offentliggjort. Men advokatundersøgelsen indeholder også et resumé på fire sider, som er vedhæftet her.

Dansk Journalistforbund har efter en grundig drøftelse i hovedbestyrelsen 16.-17. januar 2018 besluttet, at der har været tale om en uhensigtsmæssig adfærd fra én medarbejder, og at der har været en uhensigtsmæssig kultur i dele af DJ. Det har fået hovedbestyrelsen til at indlede forhandlinger om fratrædelse med en mellemleder i forbundet. Den proces er nu sat i gang.

Direktøren og en medarbejder, der begge har været suspenderet, vender tilbage til organisationen.

Samtidig har formand Lars Werge været i kontakt med de kvinder, der bragte sagerne frem sidste år. Formanden har overbragt dem Journalistforbundets uforbeholdne undskyldning for, hvad de har oplevet, mens de var ansatte i DJ.

“Advokatundersøgelsen kan ikke påvise sexchikane, men det står alligevel klart for mig og for DJ's hovedbestyrelse, at der var noget at komme efter. Vi er dybt berørte af den situation disse kvinder har været i under deres ansættelse i DJ og de følger, de har måttet kæmpe med. Derfor har vi givet dem en uforbeholden undskyldning, ligesom vi er taknemmelige for, at de bragte sagerne frem”, siger formand Lars Werge.

“Vi håndterede sagen forkert fra start, og det vil vi gerne endnu engang beklage. Både den politiske og administrative ledelse vedkender sig sit ansvar i sagen og for kulturen i DJ. Jeg kan forsikre alle om, at vi vil arbejde målrettet med en helt anden kultur og ledelse i DJ”.

Den politiske ledelse i DJ vil i den kommende tid omstrukturere med fokus på at skabe en mere klar, professionel og resultatstyret ledelsesinstruks. Ligesom der i samarbejdet med den organisatoriske ledelse vil blive arbejdet målrettet med kultur, processer, procedurer og klarhed over roller og ansvar i DJ. Herunder vil man sætte en intern undersøgelse af kulturen i gang i foråret 2018.

“Vi har svigtet medlemmernes tillid ved ikke selv at leve op til de forhold, som vi arbejder for alle andre steder. Kære medlemmer, det må I virkeligt undskylde!”, siger formand Lars Werge.

“Nu får vi bragt orden i eget hus, så vi igen kan kæmpe medlemmernes sag. Helt konkret er vi klar til i slutningen af måneden at sende en ny og bedre medlemsundersøgelse af sexchikane ud, ligesom vi vil sikre os, at forbundet er parate til at håndtere følgerne af undersøgelsen,” siger Lars Werge.

Undersøgelsen skal bidrage til at give viden om seksuel chikane, således at hele mediebranchen kan få øget kendskab om omfanget af sexchikane. Derved håber DJ, at kunne bidrage til at komme problemerne til livs.

For yderligere information kontakt Lars Werge

Læs her resumé af advokatundersøgelsen