Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dagpengeforslag: Det skal være lettere at være selvstændig

Arbejdsgruppen, der skulle se på, hvordan dagpengesystemet bedre kan indrettes så freelancere og selvstændige blev tilgodeset, er kommet med sin rapport. Rigtig gode takter, mener formand for DJ og AJKS Lars Werge, der dog også ser tidsler i den foreslåede model.

Det er i hovedtræk en rigtig god rapport om fremtidens dagpengesystem med en række gode forslag for freelancere og selvstændige. Men der er også forslag, der vil gøre ondt på nogle selvstændige. Sådan kan DJ-formand Lars Werges holdning til den nye rapport fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet, der tirsdag afgav sin rapport.

”Hvis arbejdsgruppens forslag bliver gjort til lov, bliver der gjort op med de urimelige forskelle mellem lønmodtagere og selvstændige, der er i det nuværende system. Og det er helt afgørende, for fremtidens arbejdsmarked vil bestå af mange forskellige typer arbejdstagere”, siger Lars Werge.

Hvis arbejdsgruppens forslag bliver til lov, harmoniseres dagpengelovgivningen, så alle uanset indkomsttype får et sikkerhedsnet i dagpengesystemet – uanset, hvordan man har valgt at arbejde. Om man er lønmodtager, selvstændig eller begge dele.

Det er også intensionen, at rettigheder og muligheder i dagpengesystemet skal opnås på baggrund af objektive og registerbaserede oplysninger, og ikke – som i dag – ofte på baggrund af den enkelte a-kasses skøn og praksis. På den måde vil det blive nemmere for det enkelte medlem at overskue hvilke rettigheder man har og alle behandles ens.

Fremadrettet er det medlemmets aktiviteter, der er afgørende for dagpengeretten – som det også er i skattesystemet. Altså vil dagpengesystemet i højere grad læne sig op af den skattemæssige kategorisering af aktiviteterne.

Det vil sige, at et medlem godt kan have både virksomhed og lønmodtagerarbejde og kombinere dette og modtage dagpenge. Det er op til den enkelte, hvordan en konkret aktivitet kategoriseres.

”Jeg vil opfordre Christiansborg til hurtigst muligt at få gjort disse forslag til lov, så vi sikrer, at selvstændige og freelancere også kan få del i dagpengesystemet som sikkerhedsnet”, siger Lars Werge.

Mediearbejdere vil kunne beholde udstyr

Står det til arbejdsgruppen bliver der også ændret på de strikse krav der er i dag om, at en selvstændig skal afhænde alt udstyr for at kunne få ret til dagpenge – den selvstændige virksomhed skal være endeligt ophørt.

Som reglerne er i dag, kan det have store økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser for den enkelte, at man skal afhænde alle driftsmidler. Men nu foreslår arbejdsgruppen, at den selvstændige på flere nye måder kan dokumentere, at virksomheden er ophørt – uden at det betyder, at driftsmidler skal afhændes.

Alle roser har torne

Selvom der er er mange gode betragtninger i forslaget, er der også torne, der vil betyde forringede vilkår for selvstændige. For når man er ophørt med sin virksomhed og fået ret til dagpenge, så indføres der en såkaldt ”jobsøgningsperiode” på seks måneder. Det betyder, at der skal gå seks måneder før det igen er muligt at opstarte virksomhed ved siden af dagpengene.

Derudover foreslår arbejdsgruppen, at man ændrer reglerne for, hvor mange uger man kan modtage dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed fra 78 uger til 30 uger.

Samtidig bliver retten til de 30 uger summet med de 30 uger, som lønmodtagere kan modtage supplerende dagpenge i. Altså kan man samlet set, kun arbejde og modtage dagpenge i 30 uger. Altså mere end en halvering af den periode man i dag kan få dagpenge i. 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.