Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

"Chikane er som kalk på en badeværelsesvæg"

Chikane, trusler og hetz på nettet er en ny virkelighed for flere journalister, og der er brug for en åben snak om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at forebygge stress og sygdom som følge af den indimellem truende og massive negative respons, journalister modtager online.

”Chikane er ligesom kalk på en badeværelsesvæg. Det sætter sig langsomt, og får dig til at forvitre. Det er ikke noget, du sådan lige kan tørre af dig, og hvis det bliver ved med at komme, så lagres det inden i dig”, fortæller HB-medlem Karen Hedegaard, der har stor fokus på området. Billedet har Karen Hedegaard fra den svenske bog om trusler og hetz på nettet mod journalister "Tackla hatet" af Rebecka Bohlin, som tidligere er blevet anmeldt af journalist Abelone Glahn på Journalisten.dk.

”Bogen af Rebecka Bohlin fortæller ret præcist, hvordan det er at blive chikaneret dagligt. Arbejdsskaden opstår først, når du ikke kan rumme det mere, og derfor er det så vigtigt at italesætte det og have faste procedurer for, hvad man som medarbejder gør, hvis man bliver udsat for chikane”, siger hun.

Undersøgelse fra maj 2015, foretaget af DJ, afslører, at 44,5 procent af de adspurgte medlemmer i deres journalistiske arbejde har været udsat for hetz, chikane eller trusler. 35 procent fortæller, at deres arbejdsplads ingen rutiner har for ansatte, der bliver udsat for chikane og trusler – og 30 procent er enige i, at chikane er noget, der følger med jobbet.

Tallene afslører, ifølge Karen Hedegaard, at vi med den stigende digitalisering af journalisters arbejde har fået et problem, vi har behov for at skabe en åben dialog omkring - og foretage forebyggende handlingsplaner for. De udsatte skal ikke bære det at være udskældt alene.

DJ's 6 gode råd vedrørende trusler og chikane

Du får her en miniguide til, hvad din arbejdsplads og du som udsat for chikane (og trusler) på nettet kan gøre for at forebygge, at I som medarbejdere bliver ramt og lader chikane og trusler påvirke jeres arbejds- og privatliv.

1. Få et overblik over, hvem der chikanerer

Ved hjælp af data kan I på arbejdspladsen kortlægge, hvem der chikanerer. Er det de samme 20 mennesker, kan det alene give jer mere ro – og derudover kan jeres IT-afdeling gå ind og blokere dem, der bliver ved med at sende truende mails, eller overtræde de gængse regler for god sprogtone i kommentarfelterne.

2. Bed din arbejdsplads om en handlingsplan

Lav en klar procedure for, hvilken handlingsrækkefølge, der skal sættes i gang, når det sker. Hvem gør hvad? Og hvor går jeg hen? Skal jeg gå til ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten? Den tvivl eksisterer på mange mediearbejdspladser, og den skal til livs.

3. Udpeg en person, der kan hjælpe

Der skal være klar information om, hvem på arbejdspladsen, der hjælper den, som er blevet krænket. Det er arbejdsgiverens opgave at finde en kyndig person, der kan risikovurdere fra gang til gang – og have et overblik over, hvem der oftest bliver chikaneret – og af hvem.

4. Tal om det!

Bring det op på redaktionsmøderne, før der bringes en artikel, man ved vil medføre hadske angreb. I kender jeres læsere og ved, hvad de reagerer på. Og kan dermed nå at ruste jer. I fællesskab.

5. Tag et screenshot – og registrer episoderne

Foretag konsekvent registrering af episoderne. Opret eventuelt en email, hvor medarbejderne kan sende et screenshot af en chikane eller trussel på mail eller i et kommentarfelt. Hvis der skal anmeldes en arbejdsskade, skal det kunne dokumenteres, at den enkelte er blevet stresset eller sygemeldt på grund af eksempelvis chikane eller trusler online.

6. Moderer jeres debatter

Sæt tid af på redaktionen til at moderere debatten ud fra nogle både lovmæssige, etiske og sproglige retningslinjer, man skal overholde, hvis man ønsker at deltage i en offentlig meningsudveksling.

Kontakt DJ

DJ kan rådgive dig om, hvordan du politianmelder din sag og tilbyder rådgivning til dig, hvis du bliver chikaneret. Kontakt DJ på 33 42 80 00 inden for normal åbningstid (9.00-16.00) eller på DJ’s Akuttelefon: 33 42 80 10 døgnet rundt. 

Kommentarer