Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Borgmester: Klar kommunikation gør borgerne trygge

Kommunens kommunikationsafdeling spiller en central rolle i at skære igennem nyhedsstrømmen og skabe klarhed over, hvad kommunen foretager sig. Det gør borgerne trygge, mener Joy Mogensen, borgmester i Roskilde.

joy mogensen om kommunal kommunikation

Kristian Brasen Borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen (S).

TEMA: Kommunale kommunikatører

Hvad laver kommunikationsfolk i kommunerne? Hvad bidrager de med? Og hvorfor er de vigtige? DJ sætter de kommende uger fokus på de kommunale kommunikatører.

Læs også:

Sådan prioriterer kommunale kommunikationsfolk

Hvad laver en kommunal kommunikatør egentlig?

I en verden, hvor mennesker bombarderes med nyhedshistorier og konstant kommunikation fra alle sider, er det nødvendigt, at man som kommune kan skære igennem ”virvaret” og give indbyggerne tryghed gennem klar, målrettet kommunikation. Det mener Joy Mogensen (S), der er borgmester i Roskilde. For hende er kommunikationsafdelingen en nøglebrik i at styrke borgernes forhold til kommunen.

”Folk får så mange nyheder i dag, og i Folketinget udtaler politikerne sig jo også om, hvad hver enkelt kommune skal og burde. Der er langt ud til den enkelte borger fra sådan en institution. Når man får skabt klarhed over, hvad det er, der diskuteres, hvad der er besluttet, og hvad der præcis kommer til at ske i lokalområdet, så oplever jeg, at det kan skabe meget stor tryghed for borgerne,” siger Joy Mogensen.

Kommunikationsafdelingen samler trådende

I en kommune er man ifølge Joy Mogensen, modsat i andre politiske organisationer i samfundet, utrolig tæt på borgerne, og det betyder, at man er i mere direkte kontakt med sin målgruppe som kommunikatør.

”Jeg er lige ved at sige, at man kun kan arbejde i en kommune og trives, hvis man har det godt med den tæthed. Det bliver meget konkret, da folk ofte kommer med inputs og svarer på det, der bliver sendt ud,” siger hun.

Hun slår samtidig fast, at den klarhed, der er vigtig for borgerne, ikke alene skabes i kommunikationsafdelingen. En kommune er nemlig et samarbejde på tværs af alle afdelinger. Kommunikationsafdelinger samler dog trådende for borgeren – og det er vigtigt, siger hun.

”Kommunikationsafdelingen samler op på alt det, der sker i kommunen og får det videreformidlet. I Roskilde kommunikerer vi på mange forskelligheder måder. En måde er gennem pressemeddelelser, som oftest bruges til at fortælle om politiske beslutninger, hvor udvalgsformanden eller borgmesteren eller flere politikere sammen fortæller om, hvad der er blevet besluttet. Derudover bliver der sendt annonceringer ud, når der sker ting; når busruter omlægges, eller der er vejarbejde. Og her er kommunikationen ofte direkte til borgeren gennem eksempelvis sms-servicer,” siger borgmesteren.

”Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre op med fordommen om, at kommunikatørerne bare sidder og beskytter os politikere."

God kommunikationsindsats nødvendig i kriser

Joy Mogensen mener også, at kommunikationsafdelingen spiller en central rolle i håndteringen af krisesituationer, hvor det er helt nødvendigt at få talt sammen på tværs af forskellige aktører.

”I Roskilde har vi kæmpet meget med kystsikring i den forgangne periode. Der har vi oplevet, at det at have en god kommunikationsafdeling faktisk er rigtig vigtigt for at få koordineret alle de forskellige aktører: politi, beredskab, hvad gør kommunen, hvad gør forsyningsselskabet og få fortalt det til folk på en samlet måde, så de ikke skal holde sig orienteret fire-fem forskellige steder,” siger hun.

Kommunal kommunikationen skal være apolitisk

Joy Mogensen mener, at det er vigtigt at gøre op med stereotypen om, at kommunikatørernes primære opgave er at varetage politikernes interesser. Det er nemlig helt nødvendigt, at der er en tydelig adskillelse mellem partipolitik og de beslutninger, der er flertal bag i byrådet.

”Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre op med fordommen om, at kommunikatørerne bare sidder og beskytter os politikere. Men det kræver også, at vi i det kommunale Danmark får snakket om de steder, hvor det går galt. Der har været sager, hvor kommunikationsafdelinger er blevet brugt forkert. På egne og Roskilde Byråds vegne, vil jeg gerne sige, at det prøver vi virkelig at have fokus på, ikke må ske. Alle skal kunne stole på, at når der sendes noget ud med kommunens logo på, så er det altid sådan, at der står et flertal bag. Kommunikationsafdelingen må aldrig blive politisk, for så går noget af den klarhed af, som er så vigtig for borgerne.”

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.