Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Bliver du kompenseret for afskaffelsen af store bededag?

Har du tidligere haft fri på store bededag, skal du være opmærksom på, om din arbejdsgiver udbetaler dig det obligatoriske løntillæg enten på månedsbasis eller sammen med ferietillægget.

Folketinget vedtog i februar 2023 at afskaffe store bededag som helligdag med virkning fra 1. januar 2024. I stedet for denne fridag har du, der tidligere har haft betalt fri på store bededag, ret til et særligt løntillæg på 0,45 % af din faste årsløn betalt af din arbejdgiver.

Din arbejdsgiver kan enten vælge at udbetale tillægget som en del af din almindelige månedlige lønudbetaling eller sammen med dit ferietillæg, der udbetales to gange om året – i henholdsvis maj og august måned.

Husk at tjekke, hvordan din arbejdsgiver udbetaler kompensation for store bededag. Hvis du er eller har været på orlov efter barselslovens regler uden fuld løn, har du ret til samme løntillæg, som hvis du havde været på arbejde. Husk også, at hvis du bliver opsagt, skal du have tillægget for de måneder, du har været ansat i det løbende år.

Skulle du mod forventning have en arbejdsgiver, der ikke overholder reglen om kompensation, kan du selvfølgelig kontakte DJ’s jurister.

Kommentarer