Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Bjarne fik sin bogaftale annulleret - DJ skaffede ham hans retmæssige efterbetaling på 210.000 kr.

Bjarne Steen Winther havde igennem flere år arbejdet på et bogprojekt for en større kulturinstitution. Men pludselig stoppede kunden projektet og tilbød ham 27.000 kr. som kompensation – lidt under en tiendedel af det aftalte vederlag. DJ gik ind i sagen og skaffede ham hele det aftalte beløb på 210.000 kr.

Bjarne Steen Winther

Mikkel Inumineq

Det startede som et lovende samarbejde, der skulle resultere i en stor fotobog med masser af interviews og fotos fra opførelsen af en større kulturinstitutions nye lokaler. Men det endte med et kuldsejlet projekt og uenighed om betaling af den sidste rate i honoreringen af journalist og fotograf Bjarne Steen Winther, der nåede at lægge masser af energi og arbejdstimer i bogprojektet.

”Det startede som et enormt spændende projekt, men endte med et uskønt forløb. For jeg havde igennem 2½ år lavet måske 40-50 interviews og taget en hel masse billeder, og nu ville de så ikke betale mig for det arbejde. Så gik jeg til forbundet,” fortæller Bjarne Steen Winther.

Uenighed om retningen

Det hele begyndte egentlig bare med, at Bjarne fandt ud af, at det var tre helt unge arkitekter, der havde vundet konkurrencen om at tegne kulturinstitutionens nye bygning. Det tippede han et mindre forlag om, de tog kontakt til institutionen, og snart efter var Bjarne inviteret ind til et møde med institutionens ledelse, der bad ham aflevere en synopsis på opgaven. Det endte med en aftale om, at Bjarne skulle skrive en bog om hele processen med at flytte i nye lokaler garneret med masser af billeder af både det gamle og det nye. De lavede en aftale om en forhåndsbetaling på 300.000 kr. samt en betaling på 210.000 kr., når bogen var færdig og afleveret.

Og så gik han ellers i gang i tæt samarbejde med en kommunikationskonsulent fra kulturinstitutionen, som var mellemled i processen.

”Undervejs opstår der flere små uenigheder om indholdet, og jeg kan mærke, at institutionens ledelse ikke helt mener, det er den rigtige retning, selvom jeg følger den aftale synopsis, og at ledelsen kun modtager tekst til gennemlæsning, som kommunikationskonsulenten på forhånd har sagt god for. Det ender derfor med, at vi i 2022 bliver enige om at lægge projektet ned, også fordi de åbenbart heller ikke har økonomi til at færdiggøre udgivelsen. Men nu vil ledelsen ikke betale mig det aftalte beløb. Det skulle jo kun udløses, når bogen var færdig, og i øvrigt mener de ikke, jeg har afleveret det aftalte produkt, selvom jeg kan dokumentere alting. I stedet tilbyder de godt 27.000 kr. som en kompensation.”

DJ tager over

Dansk Journalistforbunds jurister tog over derfra, og ledelsen tilbød 50.000 kr. oven i de 27.000. Men DJ bed sig fast – og da DJ’s advokat skriftligt forklarede dem, at de ikke bare kan annullere en aftale på den måde, kom der skred i tingene.

”Det endte med, at jeg afleverede al tekst og alle fotos som aftalt, og så betalte de 210.000 kr. også som aftalt. Takket være DJ. Uden forbundet var den aldrig gået, så havde jeg kun fået de 27.000,” vurderer Bjarne.

Sagen har været med til at styrke Bjarne Steen Winthers opfattelse af, hvor vigtigt det er at være medlem af et fagforbund.

”DJ’s jurister var fantastiske at tale med. De kunne ridse sagen helt klart op. For mig har der aldrig været tvivl om, hvorfor jeg er medlem af DJ – på alle måder. Jeg har også tidligere i min tid som selvstændig fået hjælp i en ophavsretssag. Der er desværre mange derude, der prøver at snyde og ændre på aftaler, så man skal virkelig holde ørerne stive på det frie marked,” siger han.

Husk at lave en kontrakt med din kunde

Det var jurist i DJ, Birgitte Dreyer, der i første omgang tog sagen for Bjarne Steen Winther. Og ifølge hende, er denne sag et godt eksempel på, hvordan der kan opstå en tvist mellem en kunde og en leverandør.

”Sagen her er vigtig, fordi den viser, at hvis en kunde har bestilt en ydelse, hvor der er tale om et bestillingskøb, og hvor betalingen er afhængig af, at ydelsen færdiggøres/leveres, så kan kunden ikke annullere bestillingen af ydelsen, uden at det udløser betaling af erstatning til leverandøren,” siger hun.

Samtidig giver hun disse gode råd til dig som freelancer/selvstændig:

  • Husk at lave en kontrakt med din kunde og søg rådgivning hos DJ
  • Selv om du ikke har en skriftlig kontrakt, så gælder en mundtlig aftale også og mails og andre dokumenter kan understøtte den mundtlige aftale, men det er vigtigt at have noget på skrift
  • Hvis din kunde annullerer jeres aftale om et bestillingskøb (ikke løbende arbejdsydelse), så kan du have krav på erstatning, hvis annulleringsretten ikke er aftalt, og du opfylder din del af aftalen
  • søg rådgivning hos DJ, hvis din kunde annullerer jeres kontrakt

Læs mere om kontrakt og aftale for freelancere/selvstændige

Bjarne Steen Winther

Mikkel Inumineq

Kommentarer

Jesper Haller

tir, 07/02/2024 - 15:45

Godt at vi har DJ. Især i dag hvor journalister og pressefotografer presses mere end nogensinde på honorarer og arbejdsvilkår. Spread the word!