Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bedre trivsel og mere læring – ny praktikantaftale på plads

Uddannelse af praktikantvejledere, obligatoriske læringsdage, systematisk feedback og retten til at vende tilbage til praktikstedet efter barsel er en række af de krav, DJ gik til forhandlingerne med – og har fået indført i den nye praktikantaftale.

Jakob Carseln

Jakob Carlsen

Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), DR, TV 2 og TV 2 Regionerne og Dansk Journalistforbund (DJ) har indgået aftale om løn- og arbejdsvilkår for journalistpraktikanter, fotojournalister og TVM-praktikanter på Danmarks Journalisthøjskole (DMJX), Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC).

De væsentligste ændringer i den nye praktikantaftale er:

  • Krav til uddannelse af praktikantvejledere senest et år efter vejlederens tiltræden i stillingen.
  • Ret til barsel med løn og ret til at genoptage praktikperioden efter endt barsel. Perioden vil blive forlænget med det antal uger, som praktikanten har haft orlov.
  • Krav om læringsplan og 6 hele læringsdage pr semester (1 dag pr måned), hvor praktikanten ikke er underlagt produktionskrav.
  • Krav om løbende opgavefeedback fra enten vejleder eller nærmeste leder. Individuel feedbacksamtale minimum én gang pr. måned.
  • Kommunikationsstuderende fra DMJX bliver omfattet af den kollektive aftale og skal ikke længere selv forhandle løn og vilkår på 6. semester.
  • Praktikantens løn udgør fra 1. august 13.500 kroner pr. måned – en lønnedgang på 3.121 kroner. Den nye løn vil kun være gældende for praktikanter, der starter i praktik 1. august 2018 og derefter.
  • Løfte fra TV2 og TV2 Regionerne om ikke længere at forlænge deres praktikanter efter 1. august 2019.

Bedre trivsel og mere læring fremover

Næstformand i DJ Tine Johansen er meget tilfreds med den nye aftale, som hun forventer vil skabe mere læring og bedre trivsel for de kommende praktikanter.

”Undersøgelser viser, at det har haltet med arbejdstrivslen og tiden til refleksion og læring blandt journaliststuderende, så jeg er meget glad for, at vi er nået til enighed om at opprioritere det område i den nye aftale”, siger Tine Johansen.

Studieture, teori, efterkritik, refleksion og deltagelse i relevante offentlige og politiske møder, hvor de studerende får sat perspektiver på deres arbejdsområder, er blandt hensigterne med læringsdagene.

Obligatorisk uddannelse til alle vejledere

Hvad der tidligere har været et frivilligt tilbud til vejlederne er nu obligatorisk uddannelse – enten hos DJ eller på arbejdspladsen i et forløb, som er godkendt af DJ. Uddannelsen er inddelt i to moduler, hvor hovedoverskriften er: Træning i at give feedback og coache.

”Med læringsdage og feedbacksamtaler følger nye krav til vejlederne, som vi med aftalen vil sikre os, at de får. Både for vejledernes og de studerendes skyld. Kurserne er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og øvelser – og vil her i DJ blive afholdt af undervisere med dokumenteret erfaring.”

Noget af lønnen bliver vekslet til læring

I forhold til lønnedgangen på 3.121 kroner har Tine Johansen og resten af DJ’s forhandlingsdelegation fra forhandlingernes begyndelse været indstillet på at veksle noget af lønnen til mere læring under praktikforløbet.

”Jeg medgiver, at lønnen for praktikanter – i dag 16.621 kroner om måneden – i årevis er steget med langt højere procentsatser end dimittend-lønningerne. Med høj løn følger også høje krav, og derfor har vi i DJ indvilliget i at veksle noget af lønnen til mere læring under praktikforløbet. Vores hovedfokus har været på bedre trivsel og mere læring, og det har vi fået.”

Se praktikantaftalen 

(Opdateret kl. 09.08)

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.