Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade

En person kan få anerkendt sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg. Eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg.

Det er netop blevet slået fast i ny vejledning fra Beskæftigelsesministeriet. Ifølge socialrådgiver og konsulent i DJ Adina Vind beror arbejdsskadesager altid på en meget konkret vurdering. Det gør det også i COVID-19 sagerne, hvor Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES) skal ind og vurdere hver enkelt sag i forhold til sandsynliggørelse af påvirkningen (smitte af COVID-19) og årsagssammenhængen mellem arbejdet og sygdommen.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at der er tale om to forskellige typer af arbejdsskader, hvilket er relevant, når man skal anmelde sin sygdom/skade.

Ulykke: En konkret hændelse, hvor sygdomsramte har været udsat for smitterisiko, eller har sygdomsramte været kortvarigt beskæftiget (op til 5 dage) med et arbejde, hvor pågældende har været udsat for smitterisiko, og er sygdomsramte efterfølgende blevet syg, kan sagen anerkendes som en arbejdsulykke. Her skal arbejdsgiver anmelde ulykken, men borgere kan også selv anmelde sin arbejdsskade.

Erhvervssygdom: Hvis man ikke kan pege på en bestemt hændelse eller konkret smitte (inkl. smitterisiko) inden for 5 dage, men sygdomsramte derimod har været i kontakt med COVID-19 smittede personer – eller potentielt smittede personer – i en periode ud over 5 dage, vil arbejdsskademyndighederne skulle behandle anmeldelsen som en erhvervssygdomssag. Det er normalt læger/tandlæger, der anmelder erhvervssygdomme.

De alm. anmelderegler fremgår på AES’ hjemmeside

Læs hele vejledningen for vurdering af arbejdsskader i forbindelse med COVID 19

Kommentarer