Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Afkast fra Sikringsfonden sikrer DJ overskud for 2023

Driftsregnskabet for Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation viser færre indtægter end budgetteret på grund af en mindre medlemstilbagegang og øget ledighed og ender i minus. Der er dog positive tegn i medlemsudviklingen blandt studerende.

Oven på et 2022 med rekordlav ledighed, rekordmange fuldt betalende medlemmer og ringe afkast på værdipapirer, blev der i 2023 vendt rundt på det hele. For sidste år kompenserede afkastet fra DJ's aktiebeholdning for en øget ledighed og dermed flere medlemmer på nedsat kontingent, så året endte med et plus på bundlinjen. Oven i den øgede ledighed er der en lille tilbagegang i medlemstallet, så DJ's kontingentindtægter er faldet fra 74,6 mio. kr. i 2022 til 72,5 mio. kr. i 2023.

I alt er der indtægter for 86,7 mio. kr. i 2023, hvilket er 2 mio. kr. lavere end budgetteret. Omkostningerne ligger til gengæld også lavere end forudset og ender på i alt 90,7 mio. kr., og nettoresultatet af driften er dermed et underskud på lige godt 4 mio. kr. Men da afkastet fra DJ's aktier og andre investeringer i 2023 var på 10,7 mio. kr., ender det samlede resultat med et overskud på 6,7 mio. kr. 

Positive takter i studenterforeningerne

For at få vendt den negative medlemsudvikling afsatte DJ's hovedbestyrelse i 2023 et større beløb til at opnormere organiseringsindsatsen i DJ. Og i løbet af efteråret har DJ's organiseringsteam i samarbejde med fagligt aktive studerende arbejdet med at styrke organiseringen og dermed øge antallet af DJ-medlemmer på især de studiesteder, som uddanner mange til medie- og kommunikationsbranchen. Og det ser ud til, at indsatsen har effekt. Efter flere år med et faldende antal studerendemedlemmer i DJ, har DJ ved udgangen af februar lidt flere medlemmer, end året før.

”DJ har ikke haft den store tradition for at gøre opmærksom på, hvad vi kan tilbyde både studerende og uddannede medlemmer. Det er vi nødt til at ændre på, for der er ikke længere en automatik i at melde sig ind i et fagforbund, og mange er måske også lidt usikre på, hvad vi kan tilbyde. Og jeg er virkelig glad for at store arbejde, som gøres af både ansatte og frivillige for at styrke DJ,” siger formand Tine Johansen.

Kommentarer