Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Afgørende forhandlinger om rettigheder på tv-området

Et større opgør om ophavsrettigheder er på vej inden for tv-området. Det drejer sig om betalingen for rettighederne til de tv-produktioner, der fremover vil blive vist på streamingtjenester som eksempelvis Netflix og HBO. DJ’s medlemmer på film- og tv-området kan blive omfattet.

tv

Jakob Carlsen

En række organisationer, herunder DJ, dannede for to år siden forvaltnings­organisationen Create Denmark. Blandt de øvrige stiftere af organisationen var skuespillerne, filminstruktørerne, dramatikerne, filmfotograferne og filmarbejderne.

Formålet med denne organisation er først og fremmest at sikre en rimelig honorering af udnyttelsesrettighederne på det nye, digitale film- og tv-marked, der blandt andet omfatter streamingtjenester som Netflix og HBO.

De store udenlandske streamingselskaber kræver som udgangspunkt at købe alle rettighederne af kunstnerne og producenterne én gang for alle i en såkaldt buy out-model.

Over for dette står den danske rettighedsmodel, som har fungeret godt igennem årtier. Her får den enkelte rettigheds­haver en honorering ved selve produktionen. Og herefter får man løbende rettigheds­midler i takt med, at en produktion bliver vist og genudsendt. Hvis det sker ofte, så bliver det til flere penge til rettighedshaverne, end hvis produktionen vises få gange.

Create Denmark har igennem en periode forsøgt at få aftaler, der dækker streaming­området, og som kan give medlemmerne en rimelig honorering af rettighederne.

Forhandlingerne har i første omgang omhandlet bl.a. dramatikere, filminstruktører og skuespillere. Det er imidlertid ikke lykkedes, og derfor varsler nogle af organisationerne bag Create Denmark nu over for producenterne og streaming­tjenesterne, at man vil udløse de såkaldte eksklusive mandater.

Eksklusive mandater

Et eksklusivt mandat betyder, at en fagforening i en periode har den eksklusive ret til på vegne af de enkelte medlemmer inden for en afgrænset gruppe at forhandle og indgå aftale om ophavsrettigheder.

Formålet med at aktivere det eksklusive mandat er at styrke alle medlemmers position. For aktiveringen af det eksklusive mandat vil betyde, at en arbejdsgiver ikke længere kan presse det enkelte medlem til at skrive under på en dårlig aftale. Medlemmet har så at sige deponeret hele retten til at forhandle en aftale hos sin fagforening. Deraf betegnelsen ”eksklusivt mandat”.

Eller sagt på en anden måde: Hvis en producent herefter henvender sig til en freelancer og tilbyder en løn mod til gengæld at afgive alle udnyttelsesrettigheder i en buy out-aftale, så kan medlemmet sige, at vedkommende desværre ikke kan lave en aftale. Producenten skal i stedet for forhandle med fagforeningen og Create Denmark om en aftale.

Første bølge

Create Denmark har i første omgang meddelt producenterne og streamingtjenesterne, at de eksklusive mandater udløses for blandt andre skuespillere, dramatikere og film­instruktører.

I den kommende periode kan det blive nødvendigt at tage yderligere skridt. Det kan blandt andet ske ved at udløse det eksklusive mandat for flere af Create Denmarks medlemmer. Her kan DJ og først og fremmest medlemmerne inden for film- og tv-området blive inddraget.

Det er i givet fald DJ’s hovedbestyrelse, der skal beslutte dette. Formand i DJ Lars Werge siger:

"Disse forhandlinger kan få stor principiel betydning. Også for mange af DJ’s medlemmer. Og hvis det kommer så langt, vil vi bakke op med de nødvendige midler."

Muligheden for at DJ’s hovedbestyrelse kan udløse de eksklusive mandater blev besluttet på DJ’s delegeretmøde i april 2017.

Hovedbestyrelsen har sit næste ordinære møde den 26.-27. november.

Bestyrelsen for Film- og TV-gruppen i DJ drøftede emnet på sit seneste møde. Når det bliver nødvendigt, vil de relevante medlemmer inden for film- og tv-området få yderligere informationer.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.