Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Åbent brev til kulturministeren: Bevar KVINFO

Formand i DJ, Lars Werge, er medunderskriver på et åbent brev til Kulturminister Mette Bock om planerne for at fratage KVINFO statsstøtten. Brevet offentliggøres som en helsidesannonce i Politiken fredag.

Åbent brev til:
Kulturminister, Mette Bock
c.c.
Statsminister, Lars Løkke Rasmussen
Uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind
Minister for ligestilling, Karen Ellemann
Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg

Det er med stor undren, at vi nu er vidne til, hvad vi kun kan se som et angreb på KVINFO (Center for Køn, Viden, INformation,
FOrskning). Vi har vanskeligt ved at forstå hvilke saglige, faglige motiver, der måtte ligge til grund for ønsket om at fratage statsstøtten
til KVINFO. Derfor denne henvendelse.

KVINFO er en selvejende institution, der modtager en årlig bevilling på 6,8 mio. For de penge driver institutionen et bibliotek og
vidensformidling gennem hjemmeside, webmagasin med vidensbaserede artikler, sociale medier, offentlige arrangementer og kommunikation generelt om ligestilling og mangfoldighed.

KVINFO er unikt som nationalt videnscenter og forskningsbibliotek. KVINFO har forstået sin opgave med at formidle ny viden,
skabe debat og levere oplysning om køn, ligestilling, forskellighed, mangfoldighed, rettigheder, kultur og historie på en saglig og
relevant måde. Således formidler KVINFOs web-magasin svært tilgængeligt stof på en meget anvendelsesrettet måde, og der er opbygget væsentlige tematiseringer og katalogiseringer af stor betydning for vores organisationspolitiske arbejde, - og for den ligestillingspolitiske indsats i Danmark i almindelighed.

Arbejdet for at implementere den EU-vedtagne mainstreamingstrategi forudsætter videnscentre – og således forventes det, at KVINFO
leverer et vidensgrundlag, der gør det muligt at efterleve Ligestillingslovens paragraf 4.

KVINFO har modtaget en bevilling på 2 mio årligt fra Integrationsministeriet til mentornetværket, som matcher flygtninge- og migrantkvinder med en frivillig, dansk mentor, der har erfaring fra det danske arbejdsmarked. Af mentornetværkets evaluering fra
2015 fremgår det, at ca. 50 % af netværkets brugere kom i arbejde, og måske endnu vigtigere, at ca. 42 % af dem kom i job svarende
til deres kvalifikationer. Siden 2002 har omkring 8300 medlemmer været aktive i netværket.

Erfaringerne fra KVINFOs Mentornetværk har været brugt til at starte søsterprogrammer i 27 lande verden over og også i det nystartede
mentorprojekt PIFT, der retter sig mod sårbare unge kvinder, og som KVINFO sidste år startede i samarbejde med Foreningen
Nydansker. En udbredelse der må gøre enhver dansk minister stolt.

Vi har som samfund brug for institutioner som KVINFO. Den formidling af specifik viden som KVINFO står for varetages ikke af
andre, og vi vil alle blive fattigere hvis vi skal være foruden – ligesom arbejdet for at fremme ligestillingen på et oplyst grundlag vil
blive sat meget tilbage.

Vi skal gøre opmærksom på, at EU’s ligebehandlingsdirektiv betinger et uafhængigt videnscenter og at Folketinget med vedtagelsen
af L86/2010-11 om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn, imødegik dette ved at indskrive
om gældende ret, ”at artikel 20 i det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv var gennemført, idet IMR, universiteter, sektorforskningsinstitutioner og KVINFO, som er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet, kan foretage uafhængige undersøgelser, fremsætte henstillinger og offentliggøre uafhængige rapporter.”

Vi tager således afstand fra enhver ansats til at fjerne den statslige støtte til KVINFO.

Underskrivende organisationer:

Per Christensen, forbundsformand for 3F.
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.
Elisa Bergmann, formand for BUPL.
Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride.
Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.
Lisbeth Jessen, direktør i Danner.
Lars Werge, forbundsformand for Dansk Journalistforbund.
Lisa Holmfjord, forkvinde for Dansk Kvindesamfund.
Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal.
Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.
Elisabeth Gregersen, formand for Dansk Tandplejerforening.
Lisa Herold Ferbing, formand for DJØF.
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.
Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.
Feministisk forandring. Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA.
Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Kim Simonsen, formand for HK.
Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd, IDA.
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.
Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet. Kvinde Politisk Forum.
Mette Kindberg, næstforkvinde for Kvinderådet.
Nanna Højlund, næstformand for LO.
Verne Pedersen, forbundsnæstformand for Socialpædagogerne.
Lone E. Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund.
Svend Aage Madsen, formand for Tænketanken Viden om Mænd.
Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.