Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

6 bud på bedre forhold for mennesker på kanten

DJ er gået sammen med 58 organisationer om at sætte fokus på de nuværende uacceptable forhold for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det har resulteret i 6 konkrete bud på ændringer inden for fleksjob, førtidspension og ressourceforløb.

1: Ret til at vælge for de mest syge og nedslidte

Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb,
fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

2: Ingen langtrukken sagsbehandling

Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på 5 år. Hvis kommunen inden for 5 år
ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering,
fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

3: Bedre rettigheder til personer i ressourceforløb

Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

4: Nemmere adgang til fastholdelsesfleksjob

Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående
ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

5: Ordentlig kompensation for nedsat arbejdsevne

Ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter
fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.

6: Sikring af løn- og arbejdsvilkår for fleksjobbere

Ved ansættelse i fleksjob skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.
Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet,
herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår,
herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.