Gå til hovedindhold
Bliv medlem

1. maj er ikke kun lønmodtagernes kampdag – det er alle kollegaers kampdag

I går fejrede vi arbejdernes internationale kampdag. Men vi må ikke glemme alle de mange kollegaer, som ikke har en fast arbejdsplads: Freelancere og soloselvstændige har mindst lige så meget at kæmpe for i forhold til løn og ansættelsesvilkår, som fastansatte. Og særligt på dagpengefronten støder de ofte på en hård mur, mener DJ-formand Tine Johansen i dette 1. maj-indlæg.

Tine Johansen

Michael Drost-Hansen Tine Johansen på talerstolen på DJ's delegeretmøde 2023

"Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation er et af de fagforbund, der har den største andel af medlemmer, der er deres egen chef. Blandt DJ’s medlemmer udgør freelancere, soloselvstændige og andre, som ikke har en traditionel fast ansættelse, op imod 25 procent. Og denne andel er stigende. Der er mange fordele ved denne udvikling. Den giver større fleksibilitet for både den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. Det giver imidlertid også nogle problemer. For mange af de regler og rettigheder, der er på det danske arbejdsmarked, er ikke indrettet på de ”atypisk ansatte”.

For eksempel er reglerne om arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og pension i al for stor grad indrettet på almindeligt fastansatte medarbejdere og ikke på freelancerne og de selvstændige – og det skaber stor utryghed.

Derfor har både vi fagforbund og politikerne et stort ansvar for at indrette arbejdsmarkedet, så det passer til alle – ikke kun dem, der har en fastansættelse på en overenskomst til at sikre tryghed.

En af de ting, der skaber utryghed er dagpengereglerne. Har du en virksomhed med CVR-nummer, er det alt for omstændeligt at få dagpenge, da det både kræver en særlig dokumentation for din indtjening samt et krav om, at man skal lukke sin virksomhed helt ned.

Og hvis du skal på barsel eller bliver syg og er en såkaldt kombinatør, altså har både A- og B-indkomst, knytter der sig en række udfordringer med at beregne retten til syge- eller barselsdagpenge.

Det er ikke kun i medie- og kommunikationsbranchen, at andelen af freelancere, selvstændige og kombinatører vokser – det gør den i hele samfundet. Derfor må politikerne sørge for at tilpasse lovgivningen på dagpengeområdet til at tage højde for, at vi ser flere og flere, der ikke har en fast indkomst hos en fast arbejdsgiver.

Dagpengesystemet er et helt afgørende element i den danske flexicurity-model. Og det har – trods gentagne forringelser de senere år – sikret tryghed på det danske arbejdsmarked. Men denne tryghed må ikke være forbeholdt dem, som er fastansatte lønmodtagere. Kampen for et tryggere arbejdsliv og et mere fleksibelt dagpengesystem for freelancere og selvstændige er vores allesammens kamp. Det er moderne solidaritet og værd at kæmpe for på vores fælles kampdag."

Kommentarer