Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Stærk TR i 12 år. Nu får han kollegernes store pris

Lennart Sten får DJ’s kollegiale pris, Carsten Nielsen Legatet, fordi han sætter stærke standarder for tillidsmandsarbejdet og de kollektive aftaler. Den afgående DJ-formand, Mogens Blicher Bjerregård fuld af lovord over for TV2-tillidsmanden.

test

Jonas Ahlstrøm

Under minutlange klapsalver fra 475 delegerede og gæster på DJ’s delegeretmøde, modtog TV2’s hovedtillidsrepræsentant Lennart Sten i dag forbundets Carsten Nielsen Legat.

Legatet, der er på 20.000 kroner og en bronzeskulptur af Jørgen Haugen Sørensen, er tidligere givet til blandt andre journalist Søren Wormslev, journalist Elna Egede, fotograf Henrik Saxgren, journalist Lebe Sarup, journalist Henrik Kaufholz, journalist Helle Bygum, journalist Kaare R. Schou m. fl.

Legatet er oprettet for at mindes Dansk Journalistforbunds grundlægger og tidligere forbundsformand, Carsten Nielsen.

Her følger DJ-formandens tale, hvor han – traditionen tro – først et godt stykke henne i talen afslører, hvem prismodtageren er. Prismodtageren overraskes lige så meget som de øvrige i salen: 

Så er vi kommet til et af højdepunkterne på delegeretmødet. Vi skal gøre noget særligt ud af et medlem, som har gjort en særlig indsats. 

Kære delegerede, kære prismodtager af Carsten Nielsen-legatet 2015. Legatet er en pris, der består af en bronzeskulptur skabt af billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen samt en check på 20.000 kroner. 

Carsten Nielsen, han var oprindelig formand for de københavnske journalister, og det var ham, der var den drivende kraft, da de dengang tre forskellige journalistforbund i 1961 dannede Dansk Journalistforbund. Carsten Nielsen blev DJ’s første formand. 

DJ besluttede i 1987, at oprette em særlig pris opkaldt efter Carsten Nielsen, som skulle uddeles hvert år på delegeretmødet. Det er så blevet til hvert andet år på delegeretmøde og hvert andet år på Fagligt Forum. 

Carsten Nielsen legatet skal ifølge fundatsen gå til et forbundsmedlem, der 

”med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats” 

Fordi det er de adelsmærker, der knytter sig til Carsten Nielsen.

  • Han var kulturjournalisten
  • Han var samfundsdebattøren
  • Han var det faglige fyrtårn, der underskrev sine brev med kammeratlig hilsen 

Det er altid en både spændende og vanskelig opgave at udpege årets prismodtager. Bestyrelsen bestående af Julie Rosenkilde Nielsen, Lykke Wiborg, Lars Lindskov, Pernille MacDalland og undertegnede har i fuld enighed fundet frem til årets prismodtager. 

Carsten Nielsen legatet går i år til en person, der både kan sit fag, sin profession journalistik – ikke fremme i absolut forreste linje, men gør sit arbejde godt og grundigt som de fleste – og kan det fagpolitiske. 

Prismodtageren ved også godt, hvorfor vi har Dansk Journalistforbund, nemlig at vi ved at være samlet både på arbejdspladser og i specialgrupper samt i vores store fælles forbund bedst kan hjælpe medlemmerne. Det handler om solidaritet, det handler om at sikre de bedst mulige vilkår for vores medlemmer og vores fagområder. 

Vores prismodtager også den tillidsrepræsentant, der selv smøger ærmerne op og gør en indsats, gør en forskel. Det gør han ved både en kritisk tilgang til det fagpolitiske arbejde, ved at forstå den tid, vi lever i og kreativt arbejde i det, jeg vil kalde løsningsmode. 

Med den approach er vores prismodtager med til at forny vores aftaler, gøre dem visionære og dermed fremtidssikre dem. Prismodtageren kan også disciplinen at kombinere en løbende gode kontakt med arbejdsgiverne med medlemmernes opbakning, fordi han kan oversætte medlemmernes krav og gøre dem det, vi kalder yesable. Han sår frøene hos modparten og sikrer opbakningen hos medlemmerne, så der kan blive høstet ved overenskomstforhandlingerne. 

Når opgaven ind i mellem har en sådan karakter, at det er nødvendigt at få ekspertise ombord, som når for eksempel ophavsretten bliver omdrejningspunktet, så indtager du også din nye rolle der med den respekt, det kræver. Du ved nemlig helt præcist, hvordan vi som hold spiller på hver vores pladser. Det kan være hurtig ind- og udskiftning som i håndbold, og den disciplin mestrer du, TV2 Danmarks tillidsrepræsentant Lennart Sten nemlig også. 

Du får Carsten Nielsen legatet for

Konkret og visionært at sætte standarder tillidsrepræsentantarbejdet og vores kollektive aftaler 

Lennart det er mig en stor fornøjelse på vegne af Carsten Nielsen bestyrelsen at give dig prisen i år. 

  • Du er meget tydelig i både, hvad du siger og handler: Det drejer sig om medlemmerne. Det er dem, du er optaget af.
  • Du er med til at gøre det naturligt, at man selvfølgelig er medlem af sin faglige organisation.
  • Du er det, jeg kalder ”firm in principles but flexible in procedures”. Det er den måde, at du og vi når resultater på. 

Du har en solid baggrund at tale og virke ud fra. Journalist, redaktør og vært for TV2 Østjylland i 90’erne, hvor du også var medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Det har helt sikkert været med til at give dig det indblik i alle hjørne af en medievirksomhed, som er afgørende for at en tillidsrepræsentant som dig har den legitimitet, der også er med til at give indflydelsen. 

Da du for 12 år siden blev tillidsrepræsentant på TV2 havde jeg fornøjelsen at sidde i overenskomstforhandlinger sammen med dig og opleve dine forhandlingsevner og det rationale du går til opgaverne med. – Det er altså en fornøjelse som forhandlingsleder at have dig på holdet. 

Du deltager i den kreative proces, du sørger for, at forbindelseslinjerne til medlemmerne intakt og med meget korte forbindelser. Når det gør ondt, tager du også ansvaret og medansvaret. Selv om du aldrig har været ansat på Kvægtorvet, så kender du hver en krog – er altid rundt hos medlemmerne, får lige fortalt, hvad der er gang i – og ledelsen runder du også. Du er vellidt og respekteret på hele arbejdspladsen, og Lennart, det er du også i DJ. 

Gennem 12 år har du været med i alle de svære forhandlinger, og du har manøvreret gennem dem alle. Her senest fik I jo aftalen om en mindste arbejdsdag på 7,4 timer, som blev stemt ned for 15 år siden. Nu kom den rigtige sammensætning. 

For et par år siden forhandlede vi TV2’s videreudnyttelsesaftale, som var en aldeles vanskelig forhandlingssituation. Jeg kom først med ved de allersidste forhandlingsmøder, og her kendte jeg nøjagtig din og medlemmernes position og dermed mit mandat. Du havde sørget for et manøvredygtigt mandat til dine centrale forhandlere, og det var med til at gøre det umulige muligt til sidst. Det handler også om gensidig respekt. 

Oven i det hele, så rækker din solidaritet langt, ja helt ned på den anden side af Middelhavet, hvor du har været med til at større tunesiske kolleger i deres arbejde på at blive dygtige tillidsfolk. Jeg ved, de har været glade for dig. At du også godt kan lide at lære fra dig og forstår, at du er i helt andre omgivelser med ganske andre forventninger, fortæller også noget om, hvordan du arbejder. 

Lennart, du vil resultater, du ser dem som en del af den helhed, der gælder din arbejdsplads, og du ser dem som den helhed, der er så vigtig i forhold til den danske model og sågar med globale briller. Du er en værdig modtager af Carsten Nielsen prisen.

Kommentarer