Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Manglende kreditering

Denne skabelon kan bruges af tekstere, der ikke er blevet krediteret. Ved manglende kreditering er man berettiget kompensation i henhold til ophavsretsloven.

Dato

Stiles til evt. juridisk afdeling 

Xx (tv-stationen) har i xx (tv-udsendelse) den (dato) vist den af undertegnede tekstede udsendelse,

tekstet af mig den (dato) til visning på xx (tv-station - gerne med angivelse af dato for 1. visning).

Da jeg ikke blev navngivet som ophavsmand til tekstningen af udsendelsen, er der tale om en

krænkelse af ophavsretslovens § 3., hvorefter jeg som ophavsmand til teksterne har krav på at blive krediteret.

Krediteringen er af afgørende betydning for mig, da den fungerer som en form for visitkort eller reklame for mit arbejde. Der er således tale om et markedsføringsmæssigt tab, når xx (tv-stationen) har undladt at kreditere mig behørigt.

Under hensyn til ovenstående har jeg fastsat mine krav på vederlag og godtgørelse, jf. ophavsretslovens § 83, til kr. XXXX. 

Er beløbet mig ikke i hænde inden 14 dage fra dato, overgives sagen til Dansk Journalistforbund med henblik på retsforfølgelse.  

 

Med venlig hilsen

 

Navn  

Adresse (hvortil pengene ønskes sendt). 

Evt. telefonnummer, hvis du ønsker en opringning.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk