Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Dagsorden PF GF 2016

Dagsordenen til dette års generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Budget og kontingentfastsættelse
 5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer        
 6. Valg af  formand
  • Lars Lindskov genopstiller
 7. Valg af bestyrelse      
  • Robert Wengler genopstiller
  • Lars Horn genopstiller
  • Flemming Hansen genopstiller
  • Johnny Frederiksen genopstiller
  • Valg af elevobservatør            
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Eventuelt


Hvis du ønsker at deltage i frokosten kl. 12.30 vil vi gerne have din tilmelding:
Mail: larslindskov@mail.dk / tlf.: 40321173 eller
Birgitte Vogelius, bv@journalistforbundet.dk  DJ tlf. 33428000

Hvor: PH Caféen, Halmtorvet 9A, København

Alle deltagere på generalforsamlingen kan få refunderet rejseudgifter i Danmark svarende til standard togbillet.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Ændringsforslag kan sammen med beretningen ses på PF´s hjemmeside 14.dage før generalforsamlingen.

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at være tilstede.

Fremmødte medlemmer kan højest have to fuldmagter som du finder øverst oppe på hjemmesiden under fanen "Fuldmagt"