Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Fagfestival

Andreas Weiland

Køb billet til Fagfestival 2018

Du kan købe en dagsbillet eller én billet til hele konferencen.

Som medlem har du mulighed for at få tilskud. Se nederst på denne side, om du kan få tilskud til billet og/eller transport.

Priser 2018

  • Medlem af DJ - normalpris: 2.290 kr. (uden hotelværelse fratrækkes 450 kr. Se tilskud fra kredse, grupper og foreninger nedenfor)
  • Medlem af DJ  - studerende, ledig, efterlønner eller pensionist: 998 kr. (uden hotelværelse er prisen 798 kr.)
  • Ikke medlem af DJ: 6.900 kr.

Dagsbilletter

  • SØNDAG - kun for medlemmer af DJ: 1.500 kr. (billetten inkluderer middag og aftenprogram) 
  • MANDAG - kun for medlemmer af DJ: 1.500 kr. 

Et begrænset antal pladser på enkeltværelser kan tilkøbes for 600 kr.

DJ og Pressens Uddannelsesfond giver en betydelig økonomisk støtte til Fagfestival. Det er baggrunden for, at billetpriserne ovenfor er relativt lave. Desuden giver flere kredse og grupper også varierende individuelle tilskud til sine egne medlemmer.

Se mere om dette længere nede på siden.

Betaling

Du betaler online ved tilmelding via nettet, og det er muligt at tilmelde flere på samme tilmelding. Offentligt ansatte, hvor arbejdsgiver betaler for deltagelsen, kan vælge EAN-faktura. Derved fremsendes en elektronisk faktura til arbejdsgiveren.

Hvad får du?

Billetten til hele Fagfestival inkluderer frit valg mellem ca. 60 sessions og aftenprogrammet søndag. Forplejning søndag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand, 2 retters middag inkl. to glas vin og aftenkaffe. Forplejning mandag: kaffebuffet og isvand hele dagen, frokost inkl. en øl/vand. Desuden får du en hotelseng natten mellem den 4. og 5. november på et hotel centralt beliggende i Odense.

Tilskud til medlemmer

Flere kredse, specialgrupper og specialforeninger har valgt at yde et tilskud til deres medlemmer.

Følgende yder tilskud:

Kreds 1

  • Ledige, pensionister og studerende (kun studerende i praktik på en arbejdsplads i Kreds 1) kan søge om tilskud på kr. 1000, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side.
  • Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 500, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side eller får betalt billetten af arbejdsgiver.
  • Der gives ikke tilskud til dagsbilletter og evt. transport.

Ansøgning sendes til kreds1@journalistforbundet.dk . Tilskud udbetales på Fagfestival.

Kreds 3

Ledige, pensionister og studerende kan ansøge om tilskud på op til kr. 350, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side.

Medlemmer på fuldt kontingent kan ansøge om tilskud på op til kr. 700, når medlemmet ikke opnår støtte fra anden side.

Ansøgning om tilskud sendes til kasserer: Karsten Himmelstrup, Gl. Kongevej 40, 6200 Aabenraa eller på kah@landbosyd.dk.

Kreds 4

Medlemmer af Kreds 4, der er berørt af ledighed (egentligt ledige medlemmer og medlemmer på supplerende dagpenge) kan ansøge kredsbestyrelsen om tilskud på 500 kr. Henvendelse til formand Helle Veel

Kreds Fyn

Medlemmer af kredsen kan få dækket deres transportudgifter, svarende til billigste, offentlige transport. Tilskuddet udbetales på Fagfestival.

Distriktsbladsgruppen

Distriktsbladgruppen yder et tilskud på 1.000 kr. til10 medlemmer af Distriktsbladsgruppen. Ansøgning sendes til Henrik Rath Paulsen

Pressefotografforbundet

Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Danske Bladtegnere

Der ydes et tilskud på 20% af billettens pris til medlemmer af Danske Bladtegnere.

Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

KaJ

Der ydes et tilskud på kr. 300, der fratrækkes ved tilmelding.

KSR

Der ydes et tilskud på kr. 300, der fratrækkes ved tilmelding, til max. 10 medlemmer af DJ KSR.

DJRUC

Der ydes et tilskud på kr. 300, der fratrækkes ved tilmelding, til max. 20 medlemmer af DJ RUC.

DJKU

Der ydes et tilskud på kr. 300, der udbetales ved henvendelse til skranken på Fagfestival.

andrea

Der ydes et tilskud på kr. 300, der fratrækkes ved tilmelding. 

DJ:Kommunikation

Der ydes støtte til medlemmer af DJ Kommunikation, der er ledige eller studerende.

Der ydes et tilskud på kr. 300 eller dækning af dokumenterede transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel i Danmark.

Tilskuddet udbetales ved henvendelse til Kassen på Fagfestival.

DJ:Fotograferne

Der ydes et tilskud på 50 % af billettens pris til medlemmer, der ikke kan opnå støtte andetsteds. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Freelancegruppen

Der ydes et tilskud på 50% af billetprisen til de O-medlemmer af Freelancegruppen, der er på fuldt kontingent. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding.

Tilskud til ikke-medlemmer

Fotografer, der ikke er medlem af DJ, kan søge om støtte fra Ophavsretsfonden. Der kan opnås 1.000 kr. i støtte til en fuld Fagfestival billet, eller 500 kr. til en dagsbillet. Ikke-medlemmer kan ansøge om tilskud her

Visuelt Forum

Medlemmer af Visuelt Forum får dækket transportudgifter efter VIF's retningslinjer.

Er du i tvivl om, hvor du hører til, så log ind på Mit DJ, hvor dit tilhørsforhold er præsenteret.

Andet praktisk om billetter og tilmelding

Venteliste

Når alle billetter er solgt, opretter vi en venteliste. Du bliver automatisk guidet til ventelisten, når billetterne er udsolgt. Bliver der en plads ledig på Fagfestival, vil du modtage en mail fra DJ.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du frem til og med 1. oktober få refunderet billetprisen - dog fratrukket et gebyr på 200 kr.

OBS: Efter d. 1. oktober er tilmeldingen bindende , og billetprisen kan ikke blive refunderet. 

Tilmelding til de enkelte sessions

Du kan ikke tilmelde dig de enkelte sessions. Vi har bestræbt os på at fordele arrangementerne, så der forhåbentligt er plads til alle interesserede. Vi forsøger også at undgå, at sessions, der appellerer til samme publikum, ligger samtidigt. Skulle enkelte sessions tiltrække flere end lokalet har kapacitet til, er det op til de medvirkende at afgøre, hvornår dørene lukkes.

 

Baggrundsfarve

Køb din billet nu