Gå til hovedindhold
Bliv medlem

EU-domstol: Dybe links er lovlige

En dom ved EU-domstolen fastslår nu, at det ikke nødvendigvis er ulovligt at dybdelinke på hjemmesider. Det kan dog stadig være nødvendigt at indhente samtykke, da der stadig er en række forhold, der begrænser brugen af de dybe links.

Hele problemstillingen omkring de såkaldte dybe links (et link på en hjemmeside, der går dybere end sidens forside), der bruges af stort set alle indholdslevandører på nettet, har gennem årene været et prækært spørgsmål i ophavsretlig sammenhæng. For hvis man linker dybt på fx mediers hjemmesider, mister mediet så indtægtsmuligheder? 

Men nu er den praksis som millioner af mennesker dagligt foretager sig, altså kendt lovlig. 

Medlemmer af DJ - og andre - må derfor nu med sikkerhed dybdelinke til andres materiale og samtidig tilsvarende acceptere, at andre dybdelinker til deres materiale. Dybdelinker du til andres materiale på en systematisk, kommerciel eller illoyal måde, kan det dog stadig være nødvendigt at indhente samtykke.

Dommen afklarer dermed en hidtil usikker retstilstand om lovligheden af deeplinking.

Du må stadig ikke…

På nuværende tidspunkt kan der kun udledes en konklusion på baggrund af EU-dommen, nemlig at alene det forhold, at du benytter deeplinking, ikke medfører, at du skal have samtykke fra rettighedshaverne.

Dommen ændrer således ikke på, at du ikke må:

  • dybdelinke til materiale som i første omgang er lagt på nettet uden rettighedshaverens samtykke (’ulovligt materiale’)
  • dybdelinke til hjemmesider, hvor man omgår f.eks. betalingsmure eller på anden måde omgår lukkede hjemmesider uden tilladelse
  • dybdelinke på en systematisk måde og udnytte dette kommercielt
  • dybdelinke på en måde eller i en sammenhæng, som er krænkende for ophavsmanden

Sagen startede i Sverige

Sagen, som EU-domstolens dom handler om, startede i Sverige. Her tilbød en svensk hjemmeside – Retriever – sine kunder lister med klikbare links til artikler udgivet på andre hjemmesider. Sagen i Sverige er anlagt af en række journalister fra Göteborgs-Posten.

Den svenske appeldomstol bad om EU-domstolens fortolkning af et direktiv fra 2001 om harmonisering af ophavsretslovgivningen i medlemslandene. Spørgsmålet vedrørte rækkevidden ophavsmandens eneret i forhold til deeplinking. Eneretten fremgår af § 2 i den danske ophavsretslov.

Den svenske appeldomstol ville vide, om deeplinking, som det var foregået i den konkrete sag, var omfattet af ophavsmændenes eneret. I så fald kunne Retriever ikke linke til artiklerne på Göteborgs-Postens hjemmeside uden samtykke.

EU-domstolens begrundelse

EU-domstolen svarede, at brugerne af Retrievers hjemmeside ikke udgjorde et nyt publikum i forhold til det publikum, som havde adgang til Göteborgs-Postens hjemmeside. Det var derfor ikke nødvendigt at indhente samtykke fra rettighedshaverne til artiklerne, som Retriever linkede til. EU-domstolen lagde vægt på, at alle internetbrugere kunne tilgå Göteborgs-Postens hjemmeside, fordi siden ikke var underlagt nogen såkaldte restriktive foranstaltninger, fx en adgangskode for abonnenter.

EU-domstolen udtalte også, at det var underordnet, om artiklerne blev præsenteret på en måde, der gjorde, at brugerne fik indtryk af, at artiklerne lå på Retrievers hjemmeside. Det er usikkert, hvad EU-domstolen helt præcist mener med dette og rækkevidden heraf.

DJs juridiske afdeling har vanskeligt ved at forestille sig, at EU-domstolen har ment, at en ophavsmand ikke selv kan bestemme, hvilke hjemmesider som brugeren oplever, at hans værker er tilgængeliggjort på. DJ forventer derfor, at denne udtalelse giver anledning til yderligere spørgsmål fra EU’s nationale domstole.

Dansk sag fra 2003

Den danske Sø- og Handelsret afsagde dom i en sag om deeplinking i 2003. Sagen vedrørte en tjeneste kaldet Newsbooster, der samlede og tilgængeliggjorde dybe links til en række danske dagblades artikler, som de tilbød sine kunder.

Sø- og Handelsretten nåede på baggrund af markedsføringsloven frem til, at Newsbooster krænkede rettighederne til artiklerne. Denne retstilstand er ikke ændret med den nye dom fra EU-domstolen.

Kommentarer