Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ SKAL være et rart sted at gøre en frivillig indsats

En ny undersøgelse blandt alle nuværende og tidligere fagligt aktive i DJ viser, at mens det for hovedpartens del er en rar og tryg oplevelse at være aktiv, er der områder, DJ kan sætte ind for at gøre det endnu rarere og tryggere. Næstformand Allan Boye Thulstrup lover, at DJ kommer til at have fuld fokus på at arbejde med udfordringerne.

Hent rapporten med svar fra de nuværende fagligt aktive

Hent rapporten med svar fra tidligere fagligt aktive

Svarprocenten er henholdsvis 40 % (142/355) for de nuværende fagligt aktive og 24 % (56/230) for de tidligere fagligt aktive.

En faglig organisation som DJ ville ikke kunne fungere på samme måde, hvis ikke det var for de mange frivillige, der gør en stor indsats i bestyrelser og i andre tillidshverv. Derfor er det helt afgørende, at det skal være en rar og tryg oplevelse at gøre en indsats i og for sin fagforening. 

For at finde ud af, hvordan arbejdsklimaet blandt de frivillige i DJ rent faktisk er, udsendte DJ en spørgeskemaundersøgelse lige før sommerferien til flere end 500 tidligere og nuværende fagligt aktive medlemmer. Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med det eksterne konsulentfirma Andersen Dinesen & You samt Voxmeter, og det er også konsulenter derfra, der har bearbejdet svarene og skrevet rapporterne, som du finder her på siden. 

Tilfredshed og udfordringer

Overordnet set konkluderer konsulenterne på baggrund af svarene, at der er en ”udpræget grad af tilfredshed med arbejdet som fagligt aktiv på tværs af repræsenterede grupper i DJ, og en overvejende tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø i det faglige arbejde i DJ. De fleste af de nuværende fagligt aktive vil anbefale DJ som et godt sted at være fagligt aktiv. Samtidig oplever en overvejende andel af nuværende aktive et trygt og tillidsfuldt samarbejde med kollegaer.” 

Men der er også en række områder, hvor DJ kan blive bedre. For der er nogle både nuværende og tidligere fagligt aktive, der har haft nogle dårlige oplevelser forbundet med deres indsats i forbundsregi. Det har fået DJ til at udpege tre områder, hvor der kan og skal sættes yderligere ind: 

  • Det skal være tydeligt, hvor og hvordan fagligt aktive kan søge hjælp i DJ 

  • Hovedbestyrelsen skal have særligt fokus på det gode samarbejde 

  • Større fokus på at skabe tryggere rammer for de aktive studerende 

Udfordringer tages alvorligt

Næstformand i DJ, Allan Boye Thulstrup, der har haft det politiske ansvar for undersøgelsen, forklarer: 

”DJ prioriterer det frivillige faglige arbejde meget højt, og vi vil ikke acceptere fællesskaber i DJ, som det ikke er rart at være en del af.  DJ SKAL være et rart sted at være fagligt aktiv. Det var baggrunden for, at vi lavede denne undersøgelse, og det er jeg rigtig glad for, at vi gjorde. Jeg er selvfølgelig også glad for, at flertallet af både de tidligere og nuværende aktive overordnet set har og har haft gode oplevelser med at være fagligt engageret,” siger han. 

Men næstformanden understreger, at DJ tager de udfordringer, som undersøgelsen beskriver, meget alvorligt. 

”Enkelte har været udsat for noget fuldstændig uacceptabelt. Hændelser, vi ikke har hørt om før, og som kan være direkte ulovlige. De har fået muligheden for at få psykologhjælp. Vi vil i hovedbestyrelsen på det førstkommende møde (onsdag /red.) diskutere, hvordan DJ bedst går videre med udfordringerne, blandt andet i forhold til tydelige henvendelseskanaler, og vi vil desuden præsentere og debattere undersøgelsen på vores Fagligt Stævne med mange af de medlemmer, der har haft mulighed for at svare på undersøgelsen,” lover Allan Boye Thulstrup. 

Nye generationer kan have svarene

”Noget af det, undersøgelsen peger på i forhold til omgangstone og hårde og nedladende kommentarer, kan skyldes en dårlig kultur, som kan hænge sammen med en traditionel hård tone i vores branche. Men det er også et problem i mange andre dele af samfundet, og derfor ikke et  isoleret DJ-problem. Heldigvis kan vi jo se, at flere af vores studenterorganisationer har lavet samarbejdsaftaler for samvær og arbejde i deres organisationer, og det synes jeg viser, at der er nye generationer på vej, som er optaget af at have en god kultur og som måske har nogle af de rigtige svar. Det skal vi andre tage imod og lytte til,” siger han. 

Og så opfordrer Allan Boye Thulstrup andre organisationer til lave lignende undersøgelser: 

”Jeg vil – uden at lyde for selvgod – opfordre andre organisationer til at gøre det samme, som vi i DJ har gjort, for det er simpelthen nødvendigt at sikre et godt og trygt fællesskab, hvis man vil have frivillige i sin organisation,” mener han. 

Kommentarer