Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Danmarks Radio kommer med hjælpepakke til freelancere

En stor gruppe freelancere med A-indkomst får nu en stor hjælpende hånd fra DR. Hvis de på grund af Coronavirus i april ikke skal løse de forventede opgaver, kan de søge om at få 75 procent af det, de forventede at tjene, dog max. 23.000 kroner.

DR

Mads Claus Rasmussen

Meldingen fra DR kommer efter et par dages tæt dialog med tillidsrepræsentanterne fra flere fagforeninger, herunder DJ. Mens freelancere med faste aftaler i april nok i forvejen kunne regne med at blive honoreret som aftalt uanset om DR i sidste øjeblik måtte aflyse opgaven, var usikkerheden størst for freelancere uden faste aftaler i april. De pågældende har en berettiget forventning om en lønindtægt fra DR i april for opgaver, der falder bort på grund af Corona.

Denne gruppe freelancere kan nu søge DR om at få 75 procent af det forventede tab, dog kan de max. få udbetalt 23.000 kr., hvilket svarer til statens loft for kompensation i andre større hjælpepakker for lønmodtagere.

DR’s motivation til at hjælpe skal ses i behovet for senere igen at kunne starte fuld produktion hurtigt og fleksibelt, og for at alle er klar. Der er også behov for fleksibilitet i april, så DR løbende har mulighed for at tilpasse produktionen, når situationen ændrer sig og nye behov opstår. Der spiller freelancerne en afgørende rolle, og derfor håber DR med denne håndsrækning, at freelancerne vil være klar til at hjælpe DR, når produktionen kommer op at køre igen.

Der er ukendt, hvor mange freelancere der vil have mulighed for at søge og hvor meget hjælpepakken kommer til at koste DR, men som konsekvens af pakken stryger DR to af tre millioner kr., som har været afsat til kompetenceudvikling på tværs af DR. Disse midler er DR’s ”egne” midler. DJ's efteruddannelsespulje eller andre overenskomstfinansierede goder bliver ikke berørt.

DR vurderer selv, at der ikke vil være tid til at anvende de tre millioner kr. fornuftigt, når alle er tilbage på arbejde og har travlt, så derfor kan de to millioner kr. i stedet dække en del af de spildte omkostninger forbundet med hjælpepakken.

De fastansatte bliver bedt om yde en øget fleksibilitet i forhold til den administrative håndtering af hviletidsregler, fx i forhold til ansøgninger om dispensationen til nyhedsproduktion og anden produktion hjemmefra for at få hverdagen til at fungere under svære forhold.  Der forventes et behov for øget fleksibilitet når flere produktioner forhåbentlig snart skal startes op igen.

Freelancerne skal aktivt søge om støtten for april via linket her, hvor der er adgang til et ansøgningsskema.

Derudover har der i forvejen været drøftelser om varsling af ferie mm., hvor fagforeningerne lover at være imødekommende overfor DR’s behov for, at der for den enkelte maksimalt kan overføres fem feriedage til det næste ferieår.

Freelancere, der er på B-indkomst eller er selskaber med CVR-numre, er ikke omfattet af ovenstående. DR henviser dem til regeringens hjælpepakke for selvstændige og freelancere.

Læs også: Fastansatte redder månedsløn for TV 2-freelancere 

Kommentarer