Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvordan er du stillet som freelancer, hvis dine kunder aflyser opgaver som følge af coronavirus?

Som freelancer eller selvstændig kan du opleve en del udfordringer som følge af coronavirusset og de forskellige forholdsregler, som flere tager som følge af frygten for smitte. DJ opsummerer dine muligheder og udfordringer her.

Udbredelsen af coronavirusset til Danmark har medført en del spørgsmål til forbundet vedrørende freelancere og selvstændiges rettigheder i forhold til de aftaler, man har med kunder, hvis kunderne aflyser, og spørgsmål til rettigheder, hvis man selv rammes af sygdom, kommer i karantæne etc. I det følgende skal vi forsøge at besvare nogle af spørgsmålene. Der kan formodentlig tænkes langt flere situationer end beskrevet nedenfor, kontakt derfor forbundet, hvis du er i tvivl om din retsstilling.

Hvis du som freelancer/selvstændig har indgået en aftale med en kunde om levering af en ydelse, så er udgangspunktet, at du som freelancer/selvstændig har en forpligtelse til at levere ydelsen og kunden har også en forpligtelse til at modtage ydelsen. Kan man ikke levere ydelsen eller ikke kan modtage den, kan der være tale om misligholdelse af aftalen, og der kan efter omstændighederne kræves erstatning for tabet.

Hvis det er coronavirusset, der er den direkte eller indirekte årsag til at leveringen ikke kan gennemføres eller kunden ikke kan modtage ydelsen, må man konkret vurdere, hvem der er nærmest til at bære risikoen for at aftalen ikke kan opfyldes. I den forbindelse vil du formodentlig opleve, at kunder vil påberåbe sig, at der er tale om force majeure, eller du selv vil påberåbe dig, at du ikke kan levere pga. force majeure

Force majeure

Force-majeure kan defineres som en uforudsigelig, udefrakommende begivenhed der forhindrer, at man kan opfylde en forpligtelse, og som derfor fritager pågældende for ansvar (Typeeksempler er naturkatastrofer og krig). Det er derfor kun i tilfælde af at en aftalepart ikke kunne have forudset begivenheden, at man kan frasige sig ansvaret under force majeure.

Om udbruddet af corona kan betragtes som force majeure, vil bero på en konkret vurdering. Var det uforudsigeligt, og har det konkret haft indvirkning på muligheden for at levere eller modtage en ydelse, så kan force majeure formodentlig påberåbes.

Tag dog udgangspunkt i og hold kunden fast på, at aftalen er bindende – force majeure er undtagelsen

Hvis der er en force majeure bestemmelse i din aftale med kunden, er det ikke sikkert, at den omfatter epidemier og/eller pandemier. Det udelukker dog ikke at force majeure kan gøres gældende af kunden, men det vil bero på en konkret vurdering. Kontakt forbundet hvis du er i tvivl.

Læs mere om force majeure

Ændringer af aftaler

Er der allerede indgået en aftale med en kunde, hvor der ikke er en force majeure bestemmelse, og du eller kunden vil have en bestemmelse i aftalen, skal der laves en ny aftale mellem jer med de nye vilkår. Det kræver enighed parterne i mellem.

Havde I allerede ved aftaleindgåelsen om levering af en ydelse kendskab til, at virusset er i omløb, vil man formodentlig ikke kunne påberåbe sig force majeure med henvisning til corona-udbrud uden en konkret aftale herom.

Aftaler om aflysningshonorar

Hvis du i din aftale med kunden har aftalt særlige vilkår for aflysning, vil det være udgangspunktet, at de vilkår gælder. Men hvis der er tale om force majeure vil det betyde, at kunden er ansvarsfri, og aflysningsvilkårene ikke kan gøres gældende.

Kan jeg stille særlige krav om hygiejne til kunder, kilder m.fl?

Det vil være vilkår som skal aftales konkret med den enkelte. I praksis vil vi anbefale, at man selv sørger for den nødvendige hygiejne i form af mundbind, håndsprit, undlader at give hånd mv. hvis det skønnes nødvendigt.

Kan jeg få sygedagpenge?

Hvis du bliver syg af virusset, vil du som selvstændig/freelancer kunne få sygedagpenge efter de almindelige sygedagpengeregler, se mere om sygedagpenge

Bliver du sat i hjemmekarantæne, er der næppe tale om sygdom, hvorfor du ikke kan forvente at få sygedagpenge. DJ er dog ved af få spørgsmålet afklaret i Beskæftigelsesministeriet.

Anbefalinger fra DJ

Vores anbefaling er, at du forsøger at aftale dig frem til brugbare løsninger med kunden. Kan leveringen fx udskydes til et senere tidspunkt, så indtjening ikke fortabes, eller kan opgaven løses som et webinar, så du undgår fysisk kontakt.

Forbundet vil også anbefale, at du kontakter dit forsikringsselskab, i forhold til om der er mulighed for erstatning for driftstab, hvis du har en sådan forsikring.

Kontakt forbundet, hvis du oplever problemer i forhold til kunder, der ikke leverer eller betaler som aftalt.

Kommentarer

Heidi Borg

tor, 03/12/2020 - 16:05

Mit spørgsmål falder måske lidt udenfor – men kan det virkelig passe at FOF, der er landets støreste aftenskole kan bruge force majeure, som undskyldning for ikke at kompensere for aflyste aktiviteter, der afholdes i lukkeperioden. Samtidig undlader de at betale deres undervisere!???

Hej Heidi - vi kan desværre ikke tage stilling til den slags spørgsmål. Er du medlem af DJ - og har du fået aflyst en aftale om at undervise hos FOF, er du dog velkommen til at ringe til DJ og få rådgivning. Mvh Bo, DJ

Katrine

tor, 03/12/2020 - 18:06

Kan jeg stadig melde mig ledig? Jeg er kun i arbejde til d. 20...

laura winge

lør, 03/14/2020 - 18:48

Jeg synes der her er tale om manglende hjælp.
Ofte vil en kunde jo bortfalde hvis man gør brug af ovenstående, så det kan man ikke risikere. Hvor er forbundets stemme ifht at få dækket sine manglende indtægter der ikke kan dokumenteres - men bare ikke kommer? Min kæreste har mistet tre måneders omsætning, og får ikke flere bestillinger. Jeg savner nogle forbund der får til stålet for de små iværksættere, enmandsvirksomheder og freelancere. Og hvad hvis man ikke kan få dagpenge?

Følger med i Lauras spørgsmål ang. dækning af indkomster der ikke kan dokumenteres, som f.eks. opgaver/bestillinger der er stoppet med at komme/ikke længere kan sælges. Det er enormt vigtigt at DJ kan tage stilling til dette da dette nu er situationen for mange af os med små enkeltmandsvirksomheder.

Hej Laura og Malin. Vi har fuld forståelse for jeres meget svære situation, og jeg kan love dig, at vi gør alt vi kan for at påvirke politikerne til at sætte de rigtige hjælpeforanstaltninger i verden. Både i forhold til lønkompensation for tabte opgaver og muligheden for at få dagpenge uden at skulle lukke sit firma. Forhåbentlig falder de forskellige ting snart på plads - så melder vi straks noget ud. Mvh Bo, DJ