Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Udtalelse fra hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund udsender i dag denne udtalelse til alle medlemmer.

Kære medlemmer

Den seneste uge har været en hektisk tid i Dansk Journalistforbund. Fagbladet Journalistens ansvarshavende redaktør Øjvind Hesselager er stoppet, Lars Werge er gået af, og Tine Johansen er blevet ny forbundsformand. 

Mange af jer har med rette efterspurgt en fyldestgørende forklaring på, hvad der er foregået.

I har naturligvis krav på at få den forklaring, men forløbet handler blandt andet om en personalesag, så vi har været nødt til at være sikre på, hvad vi kan melde ud uden at skade forbundet ved at bryde juridisk bindende aftaler. Det er forklaringen på, at vi ikke har kunnet informere i det omfang, vi gerne ville.

I aftes og nat har vi holdt møde med en ekstern advokat, hvor vi har drøftet sagen, og hvor meget vi kan fortælle. Vi fortæller jer hermed så meget, som det overhovedet er muligt på nuværende tidspunkt.

Tirsdag i forrige uge blev hovedbestyrelsen indkaldt til et lukket, ekstraordinært møde, som fandt sted torsdag den 27. juni. På mødet deltog hele hovedbestyrelsen.

Der blev fremlagt en række forhold, som til sammen betød, at daværende formand Lars Werge fik et mandat til at indlede forhandlinger om en fratrædelsesaftale med daværende chefredaktør på Journalisten, Øjvind Hesselager. På mødet indskærpede hovedbestyrelsen, at mandatet ikke handlede om Journalistens redaktionelle linje.

Baggrunden for ønsket om en fratrædelsesaftale kan vi ikke komme nærmere ind på, da det er omfattet af fortrolighed, et fortrolighedskrav, vi selv stiller til arbejdsgivere, og som vi selvfølgelig selv skal overholde.

Dagen efter - umiddelbart efter forhandlingen - sendte Lars Werge en pressemeddelelse til os om Øjvind Hesselagers fratrædelse, som kort efter blev offentliggjort. Ordlyden i pressemeddelelsen var en del af den fratrædelsesaftale, som Lars Werge havde forhandlet på plads med Øjvind Hesselager.

Hverken hovedbestyrelsen eller daværende næstformand Tine Johansen fik mulighed for at godkende pressemeddelelsen, før den blev lagt på DJ’s hjemmeside. Heller ikke nogen af forbundets medarbejdere var med på råd omkring formuleringen.

Pressemeddelelsens indhold var ikke i overensstemmelse med det mandat, som hovedbestyrelsen havde givet Lars Werge. Særligt problematisk var en formulering om, at Øjvinds Hesselagers ‘journalistisk kompromisløse linje’ skulle være medvirkende årsag til fratrædelsesaftalen.

Det har aldrig været på tale at fratage Journalisten frihedsbrevet. Vi vil gerne endnu engang slå fast, at der er fuld og utvetydig opbakning i hovedbestyrelsen til, at den ansvarshavende redaktør på fagbladet Journalisten selvfølgelig fortsat skal have frihedsbrev.

Overskridelsen af mandatet vakte stor frustration i hovedbestyrelsen, og vi krævede en forklaring fra Lars Werge. Han indkaldte herefter til et lukket hovedbestyrelsesmøde søndag. På grund af det korte varsel kunne alle ikke deltage. På mødet deltog Lars Werge, Karen Hedegaard, Anders Stoffer, Freja Wedenborg, Per Schultz-Knudsen, Frederik M. Juel, Elisabeth Hamerik Schwarz og Johnny Frederiksen. Derudover var Henrik Friis Vilmar, Palle Jensen, Tine Johansen, Maj Munk og Jakob Ponsgård med på Skype. Der var afbud fra Sebastian Risbøl Jacobsen og Thilde Høybye, som var forhindrede på grund af arbejde.

Ved mødets start bad Lars Werge som det første om ordet. Han meddelte, at han havde valgt at trække sig som formand, fordi han på baggrund af kritik fra medlemmer og hovedbestyrelse ikke mente, at der var tillid til ham som formand.

Han forklarede, at han var særligt berørt af at blive draget i tvivl på spørgsmålet om at værne om presse- og ytringsfriheden. Lars Werge havde forud for mødet skrevet en orientering, som var klar til udsendelse.

Efter at Lars Werge havde fortalt om sin beslutning, forlod han mødet og sendte meddelelsen ud om sin afgang på sin Facebook-profil. Lars Werges beslutning kom bag på os og efterlod os temmelig rystede. Vi fokuserede herefter på, hvordan vi skulle håndtere den helt akutte situation.

Vi blev enige om, at det mest presserende var at få sendt en meddelelse ud om, at Tine Johansen overtog formandsposten og slå fast med syvtommersøm, at frihedsbrevet aldrig har været til drøftelse. Den melding sendte vi ud kort efter.

Herefter besluttede vi, at yderligere handlinger skulle vente til hele hovedbestyrelsen havde mulighed for at samles, og at Tine Johansen var den, der udtalte sig på hovedbestyrelsens vegne indtil da. Vi mente, at det var vigtigt at få diskuteret situationen og rammerne for, hvad vi kunne fortælle jer ordentligt på et møde, hvor vi alle kunne være til stede. Derfor har vi ikke meldt mere ud før i dag, og kun Tine Johansen har udtalt sig til Journalisten og andre medier.

Efter vores møde søndag blev det tydeligt, at medlemmernes helt berettigede krav om yderligere forklaring på situationen ikke kunne vente, til hele hovedbestyrelsen havde mulighed for at samles. Derfor indkaldte Tine Johansen til møde, som vi har holdt i går aftes og i nat. Her deltog hele hovedbestyrelsen, undtaget Sebastian Risbøl Jacobsen, som var optaget af arbejde. Efter Lars Werges udtræden er førstesuppleant Sus Falch indtrådt i hovedbestyrelsen, og hun deltog også.

På mødet har vi diskuteret personalesagen, og som situationen nu har udviklet sig, har vi juridisk mulighed for at sige lidt mere end hidtil. Derfor er vi blevet enige om denne udmelding til jer.

Som det fremgår af ovenstående, er vi ikke er færdige med at behandle denne sag.

På mandag den 8. juli mødes vi til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Her vil vi redegøre mundtligt for forløbet og diskutere et eventuelt ekstraordinært delegeretmøde og processen omkring hovedbestyrelsens konstituering.

Vores sparsomme kommunikation handler ikke om, at vi ikke ønsker åbenhed omkring processen. Det handler om, at vi forsøger at holde sammen på vores forbund i en ekstremt svær situation, hvor en del af den viden, der efterspørges, er fortrolig.

Vi er rigtig kede af, at denne sag er endt med at blive så omfattende. Vi håber, at vi snart kan komme tilbage til vores politiske kerneopgave om at kæmpe for medlemmernes vilkår. Heldigvis har forbundets medarbejdere under hele forløbet hjulpet medlemmerne som de plejer.

Vi lover, at vi sørger for, at der kommer information ud til jer så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre.

Mange hilsner,

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund, Medier & kommunikation

Tine Johansen

Thilde Høybye

Henrik Friis Vilmar

Freja Wedenborg

Sebastian Risbøl Jacobsen

Frederik M. Juel

Maj Munk

Elisabeth Hamerik Schwarz

Karen Hedegaard

Jakob Ponsgård

Anders Stoffer

Palle Jensen

Per Schultz-Knudsen

Johnny Frederiksen

Sus Falch

Kommentarer

Hans Mortensen

tor, 07/04/2019 - 13:47

Tak for redegørelsen. Sagen er hermed afmystificeret, og vi kan komme videre.

Mette Munk

tor, 07/04/2019 - 14:59

Godt brølt HB og Tine! I har styr på det, det er dejligt??

Flemming Hansen

tor, 07/04/2019 - 15:08

Tak for en foreløbig redegørelse, som svarer på de vigtigste spørgsmål.
Min egen frustration har gået på, at udmeldingen har været, at I ikke kunne sige noget overhovedet, istedet for at I vil komme med en redegørelse når HB har haft tid til at snakke det igennem. Og jeg kan jo nu regne ud at både Tine og flere HB medlemmmer har været på ferie på det møde hvor bomben sprang, hvilket jo ikke har gjort det nemmere for jer.
I kunne have hjulpet jer selv og os andre ved at forklare nødvendigheden i intern afklaring i HB og med jurister inden der vil komme noget ud til medlemmerne.
God sommer til jer!

Morten Jakobsen

tor, 07/04/2019 - 20:43

Tak for en fin redegørelse. God arbejdslyst til den nye HB!

Heidi Vadmand Hjørne

tor, 07/04/2019 - 21:06

Tak for redegørelsen og fordi I, trods alt, holdt hovedet koldt i en svær og penibel situation.

Erik Svarre

fre, 07/05/2019 - 10:08

Først giver HB Lars Werge mandat til at forhandle en aftrædelsesordning med Journalistens redaktør, Øjvind Hesselager, med ėn begrundelse (som ikke må oplyses). Og så fyrer Lars Werge redaktøren med en helt anden begrundelse.
Samtidig sender Lars Werge en pressemeddelelse ud, som ingen får til gennemsyn eller godkendelse. Det lyder dejligt vidtløftigt og noget, som en dygtig spindoktor har spundet.
I det hele taget er det meget svært at vide hvad og hvem man skal tro i denne sag. Den ene er vist mere røget end den anden er speget.
Derfor ser jeg frem til et ekstraordinært delegeretmøde. Det vil fungere ligesom offentlige høringer i den amerikanske kongres, hvor de enkelte politiske aktører under det ansvar, som den store offentlige opmærksomhed medfører bliver nødt til at holde sig til sandheden - og intet andet end sandheden.
Mediekommentatoren, Søren Schultz Jørgensen, der kender forbundet godt indenfra sagde forleden i forbindelse med Politikens omtale af sagen, at vi kun havde set toppen af isbjerget. Det tror jeg på.
Og det ville være ærgerligt, hvis hele isbjerget fik lov til at smelte væk i sommervarmen - hvis man forstår hvad jeg mener.

Anonym

fre, 07/05/2019 - 10:15

Tak for god information! Tak for stor indsats fra hele Hovedbestyrelsen for at lande en redegørelse, der for mig at se ikke efterlader behov for kommissioner eller ekstraordinært delegeretmøde!
Efter små 20 år som medlem af HB, kan jeg godt konkludere, at det i mindre grad er forløbet end det facit man når frem til i sager af denne kaliber, der viser dueligheden af et en poliske ledelse. Godt punktum!

Så til jer bag taster og skærme, der som jeg har famlet rundt i de to sager. Nyd sommeren og glæd jeg over at vi nu kan bruge kræfter og energi på de mange opgaver og mål, vi bl.a. har sat os på delegeretmødet i april - som berører alle vores medlemmer.

Jan Hillers

lør, 07/06/2019 - 14:13

Med denne udtalelse anser jeg tilliden for genoprettet. Tak.
Og vi har naturligvis ikke krav på at få at vide, hvad der kan være af personlige forhold omkring Øjvind.
Mit eneste forbehold er, hvis Øjvind er i en slags livskrise, og HB har været for hurtig på aftrækkeren. Der skal være plads til den slags. Det kan ske for os alle jo. Men jeg ved ikke, om det er tilfældet.
De bedste ønsker for det fremtidige arbejde - og ikke mindst det at finde en kompetent afløser for Øjvind. Det bliver svært, tror jeg.