Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Politiske strategier

Dansk Journalistforbund arbejder ud fra en række politiske strategier, som afspejler DJ's missioner, visioner og værdier.

Mission 

  • DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsforhold
  • DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet 

Vision

  • DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer
  • DJ vil præge professionernes udvikling inden for medier og kommunikation

Arbejdsmiljøpolitiske strategi

Medie- og kommunikationsbranchen er præget af forandringer, fusioner og fyringer. Men også af højt engagement, begejstring, tætte deadlines, højt tempo og stor synlighed. Vi skal arbejde i flere år. Vi skal arbejde på flere platforme. Vi skal forholde os til flere påvirkninger i vores arbejdsliv. Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv er mere flydende. Samtidig skal vi have et godt arbejdsliv fra start til slut.

Digital sikkerhedsstrategi

DJ's medlemmer har en særlig forpligtelse til at kunne sikre fortrolig kommunikation og beskytte kontakter og materiale.

Den tiltagende digitale masseovervågning udfordrer borgernes grundlovs­sikrede ret til at kommunikere fortroligt og mediearbejderes mulighed for at sikre den kilde­beskyttelse, som er en forudsætning for pressefriheden.

Freelancestrategi

En voksende del af DJs medlemmer arbejder som freelancere og selvstændige, projektansatte, tidsbegrænset ansatte, mikrovirksomheder etc. Derfor har DJ en freelancestrategi, der definerer de særlige behov, disse grupper har.

Globaliseringsstrategi

Formålet med DJ’s globaliserings-strategi er at give vore medlemmer mulighed for at udnytte fordelene ved globaliseringen, og at modvirke globaliseringens negative effekter på løn- og arbejdsvilkår for medie- og kommunikationsarbejdere på det globale arbejdsmarked.

Ligestillingsstrategi

DJ sætter – såvel fagligt og beskæftigelsespolitisk som uddannelses- og medie/ kommunikationspolitisk – fokus på ligebehandlings- og udvælgelsesproblemstillinger på områder som køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnicitet, race, nationalitet, geografi samt religiøse og politiske overbevisninger.

Mediepolitisk strategi

DJ’s mediepolitiske strategi. De største udfordringer kommer udefra!

Overenskomst- og aftalestrategi

Seniorpolitiske strategi

DJ vil være et fagforbund med fokus på seniorernes arbejdsliv. Et godt arbejdsliv i den tredje alder er afhængigt af flere forskellige faktorer, som DJ med denne strategi vil beskrive og sætte politiske målsætninger op i forhold til.

Uddannelsesstrategi

Åbenhedsstrategi

For at understøtte demokratiets udvikling skal borgerne og dermed også medierne opleve størst mulig åbenhed i samfundet. For at opnå dette har DJ følgende bud på en åbenhedsstrategi.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

DJ logo

Mette Secher

HB

Jonas Ahlstrøm

DJ's Formål

Jonas Ahlstrøm

DJ'S FORMÅL

Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser. Forbundet arbejder desuden for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund.