Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Svensk opskrift på højere honorarer: Stå sammen!

En gruppe på 33 radio-freelancere, der producerer montager og dokumentarprogrammer til Sveriges Radio, har forhandlet deres honorarer op ved at gå sammen i forhandlinger med ledelsen. De opfordrer flere freelancere til at stå sammen og kræve rimelige løn- og arbejdsvilkår. Det skriver det svenske netavis FrilansJournalisten.

Af Hanne Fokdal Barnekow

33 freelancere samledes på eget initiativ for at drøfte honorarer og arbejdsvilkår på Sveriges Radio.

I samme forbindelse blev der nedsat en mindre forhandlingsgruppe, som skrev til redaktører og chefer i Sveriges Radio og bad om at komme i dialog.

”Vi beskrev problemet, som noget vi kunne løse i fællesskab, og med underskrift fra mere end 30 både kendte og mindre kendte freelancere fik vi hurtigt dialogen i gang, fortæller Aziza Dhaouadi, der selv er radiofreelancer, til FrilansJournalisten.

Halvt så meget i løn til freelancerne

Med et par regnestykker sammenlignedes freelancehonorarerne med de fastansattes løn. En fastansat på Sveriges Radio får i gennemsnit kr. 34.500 om måneden, mens en radiofreelancer, som laver montager eller dokumentarprogrammer havnede på kr. 16.000 og 19.000 i sammenlignelig A-indkomst.

”Ledelsen syntes ikke, det var sjovt at se sort på hvidt, hvor lidt vi fik. De undrede sig dog ikke over den ringe betaling, og viste sig samtidig at være helt uvidende om, hvad en selvstændig freelancer har af løbende driftsomkostninger,” siger hun.

Hvis I ikke har penge, må I lave færre produktioner

Den store hurdle kom til at handle om tid. Ledelsen var meget uvillig til at se på honorarer ud fra arbejdstidsforbrug og insisterede på kun at se på det færdige produkt.

Desuden mente ledelsen, at de fastansatte brugte mindre tid på produktionerne, end freelancerne mente var nødvendigt. Men går man i detaljer med tidsforbruget, så er de fastansattes vilkår sådan, at de kan researche undervejs i andet arbejde, som de får løn for på anden vis.

Forhandlingsgruppen havde kontinuerligt møder med den store gruppe for at skærpe og udvikle argumenterne og for endelig igennem en hård proces at finde frem til en solidarisk indstilling. Sådan at de kunne møde ledelsen og sige: hvis I ikke har flere penge, må I lave færre freelanceproduktioner og honorere dem rimeligt. Vi accepterer den øgede indbyrdes konkurrence, det vil kunne medføre!

Honorarerne op og arbejdstiden ned

Slutresultatet blev, at honorarerne blev sat op og arbejdstiden ned. Skal der bruges mere tid, må Sveriges Radio betale for det. Freelancerne opnåede ikke helt at få honorarer, der svarer til de fastansattes gennemsnitsløn, men kom et godt stykke af vejen. Endnu er det ikke helt til at se, hvad det betyder. Om der er færre freelancekontrakter, flere in house produktioner og om genudsendelsesfrekvensen er steget.

Processen er drevet af freelancerne selv, uden egentlig hjælp fra Sveriges Radio’s journalistgruppe, men med gedigen støtte fra formanden for den.

”Hun har et stort engagement i freelancespørgsmål og bidrog med sin viden på en måde, som jeg mener er fremtidens samarbejdsmodel: arbejdspladsklubberne, journalistgrupperne og freelancerne skal samarbejde meget mere!” siger Aziza Dhaouadi til FrilansJournalisten.

Ingen har i forløbet anfægtet, at en stor gruppe selvstændige freelancere samarbejder som om det skulle være en form for karteldannelse. Til gengæld forstår alle, at der må være en vis rimelighed i betalingen for et stykke arbejde.

Bonusinfo: Alle freelancere i Sverige er selvstændige, aflønnes med honorarer og betaler B-skat.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk