Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ's professionelle netværk

OBS ➤➤ Arbejdet med netværk i DJ er pt sat på hold, da vi er ved at finde den gode model for fremtidens netværk. Målet er at kunne præsentere en ny model i løbet af efteråret 2022.

Få sparring og bliv inspireret i DJ's faglige netværk

DJ har støttet oprettelsen af en række netværk de seneste år. Har du lyst til at blive en del af et netværk, der matcher dine interesser, din arbejdssituation og/eller din faglighed, kan du enten tage initiativ til at oprette et netværk selv - med grundig støtte fra DJ - eller du kan tilmelde dig en mailliste og få besked, når der åbner nye netværk, du har mulighed for at tilmelde dig.

START NETVÆRK

✓ Mangler du et fagligt netværk inden for medier og kommunikation?

✓ Vil du dyrke din interesse med andre?

➛ Så start en netværksgruppe gennem DJ - landet over.

Udfyld formularen til netværk, hvor du kort beskriver dit ønske for netværk.

Så er du allerede godt i gang. 

➛ Du er ikke alene om at starte dit netværk.

DJ vil give dig både sparring og redskaber til at få dit netværk til at bære frugt.

Ved de tre første møder vil der være tilknyttet en netværksfacilitator.

Facilitator er enten en konsulent fra DJ eller et medlem, der er trænet i at facilitere DJ’s netværk.

ÅBNE NETVÆRK

➛ Netværk for mellemledere

Netværket henvender sig til mellemledere, redaktører, kommunikatører og andre ledere med en særlig position i virksomhederne.

Vi glæder os til at se dig!

✉ Hold øje! Vi opdaterer løbende. Eller få besked direkte i den indbakke om nye netværk du kan melde dig til. 

Værd at vide om netværk

Hvem kan deltage i netværkene?

Alle, der er medlem af DJ.

Hvor mange er med i et netværk?

Man starter med at være 15 deltagere. Der vil typisk være lidt frafald, fordi enten form eller indhold ikke passer med et par af deltagerne. Så ender man på 10-11 deltagere, som er et rigtig godt og levedygtigt antal.

Bliver man castet til et netværk?

Alle netværk bliver annonceret via DJ’s kanaler, så man kan melde sig. Alle interesserede medlemmer skal sende en motiveret ansøgning om optagelse i netværket. Vi forsøger at få deltagerne til at matche hinanden bedst muligt. Den bedste balance opstår, når man i netværket er tilstrækkeligt ens, så man kan forstå hinandens arbejdsliv og roller, men også tilstrækkeligt forskellige, så man supplerer hinanden med andre måder at gøre tingene på.

Hvordan skaffer jeg deltagere til et netværk?

Vi sørger for i DJ at hjælpe med at annoncere om netværket, så interesserede deltagere kan tilmelde sig. Som deltager eller facilitator er du velkommen til selv at pege på potentielle deltagere. De bliver så bedt om at sende en motiveret ansøgning til netværket på lige fod med alle andre.

Hvor ofte mødes man?

Det er forskelligt. Nogle mødes fire gange om året. Andre omkring ti gange om året. En god frekvens vil være seks-otte gange om året.

Ligger møderne i eller uden for arbejdstiden?

Typisk i arbejdstiden. Netværksdeltagelse er en professionel disciplin, der er et led i ens arbejdsliv og udvikling.

Hvor længe lever netværkene?

Alting har sin tid. I det øjeblik, et netværk overgår til sommerferiesnak, og man ikke oplever, at man har mere fagligt at udveksle – så dør det hen. Vi har en ambition om, at netværkene skal leve minimum et til halvandet år. Hvis et netværk kollapser inden for et halvt år, er det skuffende. Så må vi se på, om der er noget, vi kan gøre for at justere. De længst levende netværk har kørt i ca. tre år.

Hvad forpligter jeg mig til som deltager i et netværk?

Du skriver under på, at du vil være med til at skabe værdi sammen med de andre. Reflektere over jeres professionelle arbejdsliv. At du gerne vil give noget, og at du vil tage imod noget. Og at du vil afsætte og investere tid og kræfter.

Kan netværket trække på DJ’s ekspertise?

Vi kan ikke stille op til hvad som helst. Men man må gerne trække på konsulentbistanden i DJ i et vist omfang. Værdien ligger i interaktionen med hinanden, så man skal passe på ikke at lande i en klientrolle.

Kan man søge DJ om midler til fx at hyre en oplægsholder til netværket?

Nej. Som udgangspunkt er målet med netværkene, at I udveksler erfaringer knyttet til jeres egen virkelighed, og at I ikke hyrer oplægsholdere udefra.

Kan man låne lokaler og kaffeautomat hos DJ, når man skal holde netværksmøder?

Nej. DJ lægger hus til første gang, men derefter opfordrer vi til, at det går på skift mellem deltagerne. Det er vigtigt, at alle tager del i ansvaret og føler ejerskab.

Er der en online-gruppe, hvor gruppen kan udveksle og kommunikere imellem møderne?

Vi har på nuværende tidspunkt ikke vores eget online system til at understøtte netværkene. Men vi overvejer det løbende, hvis der viser sig at være et behov for det.

Vi har gjort os erfaringer med LinkedIn og Facebook. Som gruppeværktøj fungerer Facebook for tiden bedst. Men gruppen kan sagtens aftale at gøre noget andet. DJ stiller ikke et online-grupperum til rådighed. Vi har bedst erfaring med at bruge de steder, hvor folk er i forvejen.

Hvor længe er der en facilitator tilknyttet netværket?

Hvis det er en DJ-konsulent, der er facilitator, deltager vi på de tre første netværksmøder. Hvis det er en fra netværket, der er facilitator, har vedkommende rollen ved de tre første møder. Herefter overdrages ansvaret til netværket. En facilitator vil som udgangspunkt skulle have gennemgået et kursus i netværksfacilitering.