Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Nej til seksuel chikane

Ingen skal finde sig i seksuel chikane eller et chikanerende miljø på deres arbejdsplads. Dansk Journalistforbund har lavet en guide til, hvordan du – i en hvilket som helst form for ansættelsesforhold – kan få hjælp eller selv hjælpe i forbindelse med seksuel chikane eller krænkelser.

Hvornår er noget seksuel chikane?

”Der foreligger seksuel chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”.

Hvornår er noget chikanerende eller krænkende? Det findes der ikke noget entydigt svar på, da vi mennesker er forskellige, men det er ikke et spørgsmål, du som medarbejder skal tumle med alene. Får du som fastansat eller freelancer overskredet dine grænser, skal du skride til handling.

DET VIL ALTID VÆRE DEN KRÆNKEDES VURDERING, OM EN ADFÆRD OPLEVES SOM KRÆNKENDE.

Sådan får du hjælp – hvis du er blevet seksuelt chikaneret

Det er vigtigt, du siger fra, hvis din personlige grænse er blevet overskredet. Gå til din nærmeste leder (husk, du har ret til fuld anonymitet), din tillidsrepræsentant eller en kollega, du har en god relation til. At italesætte problemet er både væsentligt i forhold til at kunne skride til handling, men også i forhold til at komme igennem den krisesituation, du som følge af hændelserne måske befinder dig i.

Er den chikanerende din nærmeste leder, må du gå til den øverste leder med din oplevelse. Finder du det svært, kan du søge hjælp og rådgivning hos din tillidsrepræsentant, en kollega, du er tryg ved, eller Dansk Journalistforbund.

Lovgivning, der vedrører seksuel chikane i arbejdslivet

Ifølge ligebehandlingsloven er det arbejdsgivers ansvar at skabe nogle rammer, hvor mænd og kvinder behandles lige på arbejdspladsen. Seksuel chikane defineres som forskels- behandling på grund af køn, og det er naturligvis ulovligt.

Det er ligeledes arbejdsgivers pligt at handle, hvis han/hun har viden om, at en medarbejder bliver chikaneret. Sker det ikke, kan arbejdsgiver blive gjort medansvarlig for ikke at reagere på sin viden om krænkende eller chikanerende hændelser.

Er den chikanerende part overordnet, kan den krænkede søge erstatning i henhold til ligebehandlingsloven. Er den chikanerende part en ligestillet kollega, er det erstatnings- ansvarsloven, der gør sig gældende.

Sådan hjælper du – hvis du er vidne til seksuel chikane

Som kollega, leder eller tillidsrepræsentant kan du hjælpe ved at vise din støtte – og din diskretion, hvis det er et ønske. Er den krænkede person stærkt fysisk eller psykisk påvirket af hændelsen, skal du hjælpe ham eller hende til at kontakte egen læge.

Har du mistanke om, at en seksuel krænkelse eller chikane har fundet sted, skal du være ekstra opmærksom. Personer, der har været udsat for seksuel chikane, føler sig indimellem pinligt berørte og skamfulde over det, de har været udsat for, og ændrer måske adfærd.

Ansvaret for et godt arbejdsmiljø begynder hos ledelsen

Seksuel chikane i arbejdsrelaterede sammenhænge er ikke et personligt problem, men et arbejdsmiljøproblem. Det er ledelsens ansvar at sørge for, at et godt arbejdsmiljø er til stede – både for de fastansatte og for freelancerne – og det er medarbejdernes opgave at medvirke konstruktivt til at skabe og fastholde et arbejdsmiljø, som alle trives godt i.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, du ikke kan få på den pågældende arbejdsplads, er du altid velkommen til at kontakte DJ på dj@journalistforbundet.dk

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk