Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Nedsat pris

Som medlem af DJ kan du få nedsat dit forbundskontingent, hvis du fx overgår til dagpenge, eller du i en periode har nedsat indtægt.

Forbundet har fastsat regler for nedsat kontingent for nogle grupper i forbundet. Det drejer sig om:

  • Ledige og efterlønsmodtagere
  • Medlemmer, der er på barsel, syge, i offentlige løntilskudsstilling eller aftjener værnepligt
  • Medlemmer, der er på ulønnet orlov, udlandsophold o.l.
  • Medlemmer, der har en lav indtægt
  • Gruppeforsikring for medlemmer på barsel, ledige og syge.

Ledige og efterlønsmodtagere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge fra AJKS

Ledige er berettiget til nedsat kontingent til forbundet, med mindre de i en måned tjener mere end kr. 24.000 pr. måned inkl. dagpenge (brutto).

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Kontingentnedsættelsen til ledige bevilges automatisk i forbindelse med dagpengeudbetaling fra AJKS.

Kontingentet bevilges fremadrettet med forskydning på to måneder, og du har selv pligt til at indbetale det månedlige kontingent. Eksempel: Hvis dine indtægter ved dagpenge og arbejde i juni måneds dagpengeperiode berettiger til nedsat kontingent, bevilges nedsættelsen i august måned. Altså en forskydning på to måneder.

Er du omfattet af gruppeforsikringen, vil denne blive betalt, hvis du er ledig og samlet tjener under 21.000 kr. pr. måned. Hvis du tjener over 21.000 kr. vil du selv skulle betale for gruppeforsikringen til PFA.

Der kan i henhold til gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke gives nedsættelse af a-kassekontingent ved ledighed og heller ikke ved sygdom og barsel.

Ledige, der ikke modtager arbejdsløshedsdagpenge fra AJKS

 

Hvis din samlede indtægt fra arbejde, dagpenge m.v. ikke overstiger kr. 24.000 (brutto) pr. måned, kan du få nedsat kontingent i de måneder, hvor indtægtskravet opfyldes.

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Er du omfattet af gruppeforsikringen, vil denne blive betalt, hvis du er ledig og samlet tjener under 21.000 kr. pr. måned. Hvis du tjener over 21.000 kr. vil du selv skulle betale for gruppeforsikringen til PFA.

Ansøgning kan sendes via e-mail til medlem@journalistforbundet.dk.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Barsel, sygdom, jobtræning og værnepligt

 

Medlemmer på barsels- eller sygedagpenge, i job med løntilskud, ulønnet orlov eller aftjening af værnepligt o.l. har ret til nedsat kontingent, hvis den samlede indtægt er under kr. 24.000 (brutto) pr. måned.

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Er du omfattet af gruppeforsikringen, vil denne blive betalt, hvis du er ledig og samlet tjener under 21.000 kr. pr. måned. Hvis du tjener over 21.000 kr. vil du selv skulle betale for gruppeforsikringen til PFA.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, skal sendes til medlem@journalistforbundet.dk

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Kontingentnedsættelse ved ulønnet orlov, udlandsophold o.l.


Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, skal sendes til medlem@journalistforbundet.dk.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, skal du selv betale for denne til PFA.

 

Kontingentnedsættelse ved lav indtægt

 

Der kan efter ansøgning bevilges nedsat kontingent til medlemmer med lav indtægt.

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Hovedbestyrelsen kan i øvrigt altid indrømme kontingentnedsættelse eller fritagelse til medlemmer, hvis indtægter i en periode nedsættes væsentligt.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, skal sendes til medlem@journalistforbundet.dk

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, skal du selv betale for denne til PFA.

Gruppeforsikring

Medlemmer, der er omfattet af gruppeforsikringen, og som har kontingentnedsættelse på grund af ledighed, barselsorlov eller sygdom, får betalt gruppeforsikringen i de pågældende måneder.

Det er en forudsætning at du samlet ikke tjener mere en 21.000 kr. pr. måned.

Når kontingentnedsættelsen er bevilget af DJ, får PFA automatisk besked.

Rettigheder under kontingentnedsættelse

Under kontingentnedsættelse modtager medlemmerne fagbladet Journalisten og oppebærer i det hele taget fulde medlemsrettigheder.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.