Gå til hovedindhold
Bliv medlem
nedsat kontingent banner

Nedsat kontingent

Baggrund

Regler for nedsat kontingent

Forbundet har pr. 1. maj 2023 fastsat regler for nedsat kontingent for følgende grupper:

 

  • Ledige og efterlønsmodtagere
  • Medlemmer, der er på barsel, syge, i offentlige løntilskudsstilling eller aftjener værnepligt
  • Medlemmer, der er på ulønnet orlov, udlandsophold o.l.
  • Medlemmer, der har en lav indtægt
  • Gruppeforsikring i Mediernes Pension/PFA for medlemmer på barsel, ledige og syge
  • Er du nyt medlem, kan du tidligst søge nedsat kontingent efter tre måneders fuldt betalt medlemskab, det gælder dog ikke for studerende og nyuddannede

Der kan ikke søges nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft.

Andreas Weiland

Ansøg om nedsat kontingent

 

Værd at vide

Ledige der modtager arbejdsløshedsdagpenge fra AJKS

Ledige er berettiget til nedsat kontingent til forbundet, med mindre de i en måned tjener mindst 22.404 kr. pr. måned inklusiv dagpenge (brutto).

Er du som ledig omfattet af beskæftigelsestillægget og derfor får en dagpengesats på 23.449 kr. om måneden, vil du også være berettiget til nedsat kontingent. 

Tjener du under 20.359 kr. brutto om måneden, betaler du 77 kr. pr. måned. 

Tjener du mellem 20.359 kr. og 22.404 kr. brutto om måneden, betaler du halvt forbundskontingent (205 kr. og 25 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse bliver ikke nedsat.

Får du den forhøjede dagpengesats på 24.199 kr. om måneden, får du fuldt nedsat kontingent på 77. kr. om måneden i de første tre måneder.

Kontingentnedsættelsen til ledige bevilges automatisk i forbindelse med dagpengeudbetaling fra AJKS, hvis du udfylder en samtykkeerklæring, som du finder på www.ajks.dk - Selvbetjening - Blanketter - AK204

Ønsker du ikke at udfylde en samtykkeerklæring, skal du hver måned indsende en ansøgning, som du finder her.

Kontingentet bevilges fremadrettet med forskydning på to måneder, og du har selv pligt til at indbetale det månedlige kontingent. Eksempel: Hvis dine indtægter ved dagpenge og arbejde i juni måneds dagpengeperiode berettiger til nedsat kontingent, bevilges nedsættelsen i august måned. Altså en forskydning på to måneder.

Er du omfattet af Mediernes Pension/PFA’s gruppeforsikring?

Hvis du samlet tjener under 20.359 kr. og får nedsat dit kontingent i DJ, vil du have ret til at få betalt din gruppeforsikring.

Se mere under Gruppeforsikring

Der kan i henhold til gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke gives nedsættelse af a-kassekontingent ved ledighed og heller ikke ved sygdom og barsel.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Ledige, der ikke modtager arbejdsløshedsdagpenge fra AJKS

Hvis din samlede indtægt fra arbejde, dagpenge m.v. er under 22.404 kr. brutto pr. måned, kan du få nedsat kontingent i de måneder, hvor indtægtskravet opfyldes.

Tjener du under 20.359 kr. brutto om måneden, betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 20.359 kr. og 22.404 kr. brutto om måneden, betaler du halvt forbundskontingent (205 kr. og 25 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse bliver ikke nedsat.

Er du omfattet af Mediernes Pension/PFA’s gruppeforsikring?

Hvis du samlet tjener under 20.359 kr. og får nedsat dit kontingent i DJ, vil du have ret til at få betalt din  Gruppeforsikringen.

Se mere under Gruppeforsikring

Ansøgning til nedsat kontingent finder du her.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Barsel, sygdom, jobtræning og værnepligt

Medlemmer på barsels- eller sygedagpenge, i job med løntilskud, ulønnet orlov eller aftjening af værnepligt o.l. har ret til nedsat kontingent, hvis den samlede indtægt er under 22.404 kr. brutto pr. måned.

Tjener du under 20.359 kr. brutto om måneden, betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 20.359 kr. og 22.404 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (205 kr. og 25 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse bliver ikke nedsat.

Er du omfattet af Mediernes Pension/PFA’s gruppeforsikring?

Hvis du modtager barselsdagpenge, er ledig eller i offentligt løntilskudsjob, har du ret til at få betalt din gruppeforsikring i PFA. Det er en forudsætning, at du har kontingentnedsættelse i DJ til 77 kr. pr. måned, og at din bruttoindtægt er under 20.359 kr. pr. måned.

Se mere under Gruppeforsikring

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, finder du her.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Kontingentnedsættelse ved ulønnet orlov, udlandsophold o.l.

Tjener du under 20.359 kr. brutto om måneden, betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 20.359 kr. og 22.404 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (205 kr. og 25 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse bliver ikke nedsat.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, finder du her.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, skal du selv betale for denne til PFA.

Kontingentnedsættelse ved lav indtægt

Der kan efter ansøgning bevilges nedsat kontingent til medlemmer med lav indtægt.

Tjener du under 20.359 kr. brutto om måneden, betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 20.359 kr. og 22.404 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (205 kr. og 25 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse bliver ikke nedsat.

Hovedbestyrelsen kan i øvrigt altid indrømme kontingentnedsættelse eller fritagelse til medlemmer, hvis indtægter i en periode nedsættes væsentligt.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, finder du her.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, skal du selv betale for denne til PFA.

Efterlønsmodtagere og pensionister

Hvis du har forladt arbejdsmarkedet for at gå på efterløn/pension, kan du efter ansøgning, bevilges seniorkontingent/pensionistkontingent til 77 kr. pr. måned.

Er du omfattet af gruppeforsikringen, skal du selv betale for denne til PFA.

Ansøgning finder du her.

Gruppeforsikring

Hvis du har en gruppeforsikring i PFA via Mediernes Pension, kan du få betalingsfrihed for din Gruppeforsikring i PFA.

Det er en forudsætning, at du

  • er ledig, syg eller på barsel
  • samlet tjener mindre end 20.359 kr. pr. måned
  • har opnået kontingentnedsættelse i DJ

I de måneder, hvor du opfylder betingelserne, vil du blive fritaget for at betale forsikringspræmien.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, eller har du spørgsmål i øvrigt, kan du ringe til PFA’s rådgivningscenter på 70 80 88 81.

Hvis du tidligere har fået automatisk betalingsfrihed i PFA, er dette desværre ikke længere er muligt. Det skyldes, at den nye persondataforordning ikke giver mulighed for at udveksle oplysninger med PFA.

Rettigheder under kontingentnedsættelse

Under kontingentnedsættelse modtager medlemmerne fagbladet Journalisten og har i det hele taget fulde medlemsrettigheder.