Gå til hovedindhold

Nedsat kontingent

Som medlem af DJ kan du få nedsat dit forbundskontingent, hvis du fx overgår til dagpenge, eller du i en periode har nedsat indtægt.

Forbundet har fastsat regler for nedsat kontingent for nogle grupper i forbundet. Det drejer sig om:

  • Ledige og efterlønsmodtagere
  • Medlemmer, der er på barsel, syge, i offentlige løntilskudsstilling eller aftjener værnepligt
  • Medlemmer, der er på ulønnet orlov, udlandsophold o.l.
  • Medlemmer, der har en lav indtægt
  • Gruppeforsikring for medlemmer på barsel, ledige og syge.

Ledige og efterlønsmodtagere, der modtager arbejdsløshedsdagpenge fra AJKS

Ledige er berettiget til nedsat kontingent til forbundet, med mindre de i en måned tjener mere end kr. 2.000 oven i de maksimale dagpenge. Pr. 1. januar 2017 udgør det kr. 20.394 (brutto) pr. kalendermåned.

Indtægtsgrænsen i hhv. fire og fem ugers perioder:

Fire ugers kort: kr. 16.980 + kr. 1.846 = kr. 18.826 (brutto)

Fem ugers kort: kr. 21.225 + kr. 2.307 = kr. 23.532 (brutto)

Kontingentnedsættelse til arbejdsløse bevilges automatisk i forbindelse med dagpengeudbetaling fra Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS).

Kontingentnedsættelsen bevilges fremadrettet med en forskydning på to måneder, og du har selv pligt til at indbetale det månedlige kontingent. Eksempel: Hvis dine indtægter ved dagpenge og arbejde i juni måneds dagpengeperiode berettiger til nedsat kontingent, bevilges nedsættelsen i august måned. Altså en forskydning på to måneder.

Nedsat kontingent til medlemmer af DJ, som er ledige eller efterlønsmodtagere, udgør kr. 77 pr. måned.

Nye regler for kontingentnedsættelse pr. 1. juli 2017

Ledige er berettiget til nedsat kontingent til forbundet, med mindre de i en måned tjener mere end kr. 24.000 pr. måned inkl. dagpenge (brutto).

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Kontingentnedsættelsen til ledige bevilges automatisk i forbindelse med dagpengeudbetaling fra AJKS.

Kontingentet bevilges fremadrettet med forskydning på to måneder, og du har selv pligt til at indbetale det månedlige kontingent. Eksempel: Hvis dine indtægter ved dagpenge og arbejde i juni måneds dagpengeperiode berettiger til nedsat kontingent, bevilges nedsættelsen i august måned. Altså en forskydning på to måneder.

Der kan i henhold til gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke gives nedsættelse af a-kassekontingent ved ledighed og heller ikke ved sygdom og barsel.

Ledige, der ikke modtager arbejdsløshedsdagpenge fra AJKS

Hvis din samlede indtægt fra arbejde, dagpenge m.v. ikke overstiger kr. 24.000 (brutto) pr. måned, kan du få nedsat kontingent i de måneder, hvor indtægtskravet opfyldes.

Nedsat kontingent til medlemmer af DJ, som er ledige, udgør kr. 77 pr. måned.

Nye regler for kontingentnedsættelse pr. 1. juli 2017

Hvis din samlede indtægt fra arbejde, dagpenge m.v. ikke overstiger kr. 24.000 (brutto) pr. måned, kan du få nedsat kontingent i de måneder, hvor indtægtskravet opfyldes.

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Ansøgning kan sendes via e-mail til medlem@journalistforbundet.dk.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Barsel, sygdom, jobtræning og værnepligt

Medlemmer på barsels- eller sygedagpenge, i jobtræning eller under aftjening af værnepligt har ret til nedsat kontingent, hvis den samlede indtægt er under indtægtsgrænsen på kr. 20.394 (brutto) pr. måned.

Nedsat kontingent til medlemmer af DJ, som er syge, på barsel, i jobtræning eller under værnepligt, udgør kr. 77 pr. måned.

Nye regler for kontingentnedsættelse pr. 1. juli 2017

Medlemmer på barsels- eller sygedagpenge, i job med løntilskud, ulønnet orlov eller aftjening af værnepligt o.l. har ret til nedsat kontingent, hvis den samlede indtægt er under kr. 24.000 (brutto) pr. måned.

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, skal sendes til medlem@journalistforbundet.dk

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Kontingentnedsættelse ved ulønnet orlov, udlandsophold o.l.

Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning indrømme 1/4 kontingent til medlemmer, som for egen regning og med journalistisk formål tager midlertidigt ophold i udlandet, forudsat at deres indtægt ikke overstiger indtægtsgrænsen gældende for ledige medlemmer, pr. 1. januar 2017 i alt kr. 20.394 (brutto). Tilsvarende gælder for medlemmer, som på samme betingelser og med tilsvarende formål tager ubetalt orlov eller videreuddanner sig i Danmark.

Nye regler for kontingentnedsættelse pr. 1. juli 2017

¼ kontingent bortfalder og bliver i stedet erstattet af:

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, skal sendes til medlem@journalistforbundet.dk.

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Kontingentnedsættelse ved lav indtægt

Der kan efter ansøgning bevilges nedsat kontingent til medlemmer med lav indtægt.

Tjener du under 21.394 kr. om måneden betaler du halvt kontingent.

Tjener du under 21.394 kr. om måneden brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Hovedbestyrelsen kan i øvrigt altid indrømme kontingentnedsættelse eller fritagelse til medlemmer, hvis indtægter i en periode nedsættes væsentligt.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, skal sendes til medlem@journalistforbundet.dk

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Nye regler for kontingentnedsættelse pr. 1. juli 2017

Der kan efter ansøgning bevilges nedsat kontingent til medlemmer med lav indtægt.

Tjener du under 21.000 kr. brutto om måneden betaler du 77 kr. pr. måned.

Tjener du mellem 21.000 og under 24.000 kr. brutto om måneden betaler du halvt forbundskontingent (390 kr. og 70 kr. til sikringsfonden) = 230 kr. Kontingent til grupper, foreninger og kredse, bliver ikke nedsat.

Hovedbestyrelsen kan i øvrigt altid indrømme kontingentnedsættelse eller fritagelse til medlemmer, hvis indtægter i en periode nedsættes væsentligt.

Ansøgning, hvor du oplyser om årsag til nedsættelsen og indtægt, skal sendes til medlem@journalistforbundet.dk

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelse ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Gruppeforsikring

Medlemmer, der er omfattet af gruppeforsikringen, og som har kontingentnedsættelse på grund af ledighed, barselsorlov eller sygdom, får betalt gruppeforsikringen i de pågældende måneder.

Når kontingentnedsættelsen er bevilget af DJ, får PFA automatisk besked.

Rettigheder under kontingentnedsættelse

Under kontingentnedsættelse modtager medlemmerne fagbladet Journalisten og oppebærer i det hele taget fulde medlemsrettigheder.

Fandt du den information du søgte