Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Momsregler

Nogle freelanceydelser skal sælges med moms, andre skal sælges uden. Få styr på, om din ydelse er momspligtig eller momsfritaget.

Som freelancer skal du selv være opmærksom på, om den type arbejde/virksomhed, du udfører, er inden eller uden for det momspligtige område.

Momsloven siger, at alt er momspligtigt, medmindre det udtrykkeligt er undtaget.

Momsloven fritager (bl.a.) forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed fra momspligten.

Nogle opgaver inden for mediebranchen falder ind under ”anden kunstnerisk virksomhed” og er momsfri, mens resten er momspligtige.

Hvis arbejdet udføres af en lønmodtager for en arbejdsgiver, er arbejdet/opgaven ikke omfattet af momspligten.

Regler for salgsmoms/udgående moms

Her er et udpluk af reglerne:

  1. Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer: momsfri.
  2. Redigering af artikler til samme type publikationer: momsfri.
  3. Fotografisk arbejde: momspligtigt. Der gælder særlige regler for fotografi, der falder ind under kunstnermoms.
  4. Layout af blade m.v.: momspligtigt.
  5. Bladtegninger: momsfri.
  6. Redigering/layout/produktionstilrettelæggelse af informations-/kundeaviser udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder: redigering af teksten er momsfrit, mens layout-/produktionstilrettelæggelse er momspligtig. Hvis der ikke kan skelnes mellem funktionerne, er arbejdsopgaven som helhed momspligtig.
  7. Tekstning af film og tv udsendelser, hvor oversættelsen er mere fri: momsfri.

For at en ydelse i mediebranchen kan være momsfritaget, skal der være tale om en sædvanlig grad af redaktionel frihed og en individuel, selvstændig, skabende indsats, der har en vis originalitet.

Du skal lægge moms på dine opgaver på det momspligtige område (medmindre din årsomsætning forventes og bliver under bundgrænsen på 50.000 kr.), og du må ikke lægge moms på dine opgaver på det momsfritagne område.

Regler for købsmoms/indgående moms

Mange freelancere udfører opgaver, hvoraf nogle er momsfritagede og andre er momspligtige. Det kalder SKAT for »blandede« virksomheder.

Som freelancer har du fuld fradragsret for købsmomsen, når det drejer sig om varer/ydelser, der udelukkende vedrører de momspligtige arbejdsopgaver - du kan fx trække momsen på dit indkøb af fotoudstyr fra, når du kun bruger udstyret til at tage billeder, som du sælger med moms.

For varer/ydelser, som dels bruges til de momspligtige arbejdsopgaver, dels bruges til ikke-momspligtige aktiviteter eller privat, skal der ske en opdeling af momsbeløbet for at finde frem til den del, der er fradragsret for, idet kun en del af momsen kan medregnes til købsmomsen.

Kort sagt: Du kan få fradrag for moms på ting købt til brug for de opgaver, hvor du selv skal pålægge moms. 

DJ har i samarbejde med SKAT udarbejdet vejledende retningslinjer for momspligt og momsfritagelse for freelance-journalister, -fotografer, -tekstere m.fl., og SKAT vejleder om reglerne.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk