Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Mentorordning

Mentorordning

Mentorordning

Få styrket dit arbejdsliv gennem DJ's mentorordning

Ønsker du at udvide dit netværk, dele dine erfaringer, udvikle dine kompetencer og stå stærkere i dit arbejdsliv, så kan mentorordningen i DJ være noget for dig. Enten som mentor eller som mentee.  

Formålet med mentorordningen er at skabe kontakt og netværk mellem medlemmerne i DJ for at skabe de bedste forudsætninger for et givende, udfordrende og optimalt arbejdsliv. 

Har du spørgsmål til DJ's mentorordning, kan du sende os en mail eller ringe på 3342 8000.

 

Mikkel Inumineq

Som mentee

Gennem et mentorforløb har du som mentee mulighed for at skabe personlig udvikling, blive klogere på muligheder og udfordringer i dit arbejdsliv, udvide dit netværk, opnå større indsigt i arbejdsmarkedet og få sparring på konkrete problemstillinger.  

Din mentor er en faglig relation, som stiller sin viden og erfaring til rådighed for sparring og udvikling i et fortroligt rum med dig.  

Som mentee skal du være bevidst om, hvad der er din motivation for mentorforløbet og skal have lyst til at skabe en forandring. Du skal være parat til at investere både tid og energi i det, du ønsker at opnå med mentorforløbet.  

Som mentor

Som mentor er det centralt, at du har interesse i egen og andres arbejdsliv, er nysgerrig på at lytte, lære og forstå andre mennesker, og at du samtidig har lyst til at udvikle dig selv. Og så skal du naturligvis have tid og lyst til at prioritere og investere tid i din mentee.  Du vil typisk opleve:  

➤ Indsigt i eget arbejdsliv gennem en andens   
➤ Mulighed for at lære nye sider af dig selv   
➤ Mulighed for at blive bedre leder/medarbejder/selvstændig   
➤ Udvikle evner til at lytte, coache og udvikle andre    
➤ Bevidsthed om eget netværk  
➤ Potentiel inspiration til nye karriereveje /indsigter i eget arbejdsliv   
➤ Et rum til også at reflektere over egen karriere 

Hvad er et mentorforløb? 

Et mentorforløb er et udviklende samarbejde mellem to DJ-medlemmer med et forskelligt erfaringsgrundlag, men hvor du, uanset om du er mentor og mentee, kan opnå ny læring, nye indsigter og personlig udvikling.

Et mentorforløb er altså en gensidig læringsproces, som finder sted i en række strukturerede samtaler mellem to mennesker, hvor mentees behov for sparring på forskellige aspekter af arbejdslivet er udgangspunktet for forløbet. 

Mentorforløb i DJ 

Vi starter mentorforløb op to gange årligt henholdsvis i foråret og efteråret. Når vi har matchet mentees med mentorer, afholder vi en digital KICK-OFF, hvor du som mentor eller mentee bliver klædt godt på til den kommende proces. Det er også her, du møder din mentor/mentee for første gang. 

Undervejs i forløbet vil både mentor og mentee modtage information, inspiration og viden om det at være i en mentor-mentee relation, lige som det er mulighed for at få sparring med DJ's konsulenter, hvis behovet skulle opstå.  

Når mentorforløbet slutter, bliver det afrundet med en evaluering.  

Matchning

Vil du være mentor eller mentee, skal du udfylde et tilmeldingsskema, som du finder højere oppe på siden.

Når tilmeldingsfristen er udløbet, bruger DJ's projektgruppe god tid på at lave en matchning på baggrund af tilmeldingsskemaer fra både mentor og mentee. Så brug god tid på at udfylde det grundigt, da det er det, som danner grundlag for matchet.

Vi tager som udgangspunkt ikke hensyn til alder eller geografi, når vi matcher. Med mindre det er et specifikt ønske.