Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Selvstændig virksomhed og efterløn 60+

Hvis du har en selvstændig virksomhed, men på sigt gerne vil gå på efterløn, er der nogle vigtige informationer, som du skal kende til.

Først og fremmest er det meget vigtigt, at du kontakter AJKS i god tid før en eventuel overgang til efterløn, fordi det er AJKS, der står for udbetalingen af efterløn, og som beregner din efterlønssats. Sidstnævnte er afhængig af, at a-kassen kender din virksomheds overskud.

Først er der nogle krav, som du skal kende til og opfylde, før du kan få efterløn:

  • Som udgangspunkt kan du kun få efterløn, hvis din selvstændige virksomhed er endelig ophørt – dvs. du har lukket den.
  • Dernæst skal du opfylde et indkomstkrav. Er du fuldtidsforsikret, skal du have haft en indkomst på 246.924 kroner (i 2022 tal).

Hvordan opfylder du indkomstkravet?
Der er to metoder til at finde ud af, hvilken indkomst du har haft i din selvstændige virksomhed og om du lever op til indkomstkravet.

  • Metode 1 benyttes, når du kan opfylde indkomstkravet inden for tre år med indtægt fra A-indkomst, B-indkomst over overskud i din virksomhed. Indtægten opgøres på månedsbasis og du vil højest kunne medtælle 20.577 kroner pr. måned som fuldtidsforsikret (i 2022 tal).
  • Opfylder du ikke metode 1, benyttes metode 2. Her benyttes udelukkende overskuddet fra din virksomhed, og hvis du inden for de sidste tre senest afsluttede indkomstår opfylder indkomstkravet, har du ret til efterløn.

Hvad kan du få udbetalt i efterløn?

Som selvstændig er det din indkomst, der afgør, hvor meget du kan få i efterløn. A-kassen skal som udgangspunkt bruge de 12 bedste måneder inden for de sidste 24 måneder.

  • Opfylder du indkomstkravet efter metode 1
    Den samlede indkomst, som dine arbejdsgivere har indberettet til indkomstregistret samt overskuddet i din virksomhed og/eller B-indkomst, som du selv har indberettet til SKAT inden for de sidste 24 måneder, divideres med 24 måneder. Herefter vil det være de 12 bedste måneder, som vil indgå i beregningen af din efterlønssats.
  • Opfylder du indkomstkravet efter metode 2
    A-kassen beregner din efterlønssats som et gennemsnit over 2 år. Du kan vælge de 2 år med det højeste overskud inden for de seneste fem afsluttede indkomstår forud for din overgang til efterløn. Overskuddet i de 2 valgte indkomstår divideres med 24 måneder, og efterlønssatsen beregnes herefter ud fra de 12 måneder med den højeste indtægt.

Hvis din virksomheds overskud ændres: kontakt til AJKS

Din virksomheds overskud har stor betydning for din ret til efterløn samt beregningen af din efterlønssats. Derfor er det rigtig vigtigt, at du kontakter AJKS i god tid, hvis din virksomheds overskud ændrer sig.

Tilladelse til selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Som hovedregel kan du ikke drive selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn. Men under visse betingelser kan du få a-kassens tilladelse til at drive virksomhed, samtidig med at du modtager efterløn.

Her er det rigtig vigtigt, at du tager kontakt til a-kassen i god tid, hvis du ønsker at drive virksomhed samtidig med efterløn. Det forudsætter nemlig altid a-kassens tilladelse og tilladelsen kan aldrig gives med tilbagevirkende kraft.

Det gælder uanset hvilken form for virksomhed du driver – og altså uanset om du er selvstændig som hovedbeskæftigelse og ønsker at gå på efterløn på nedsat tid, eller om du ønsker at drive virksomhed som din bibeskæftigelse.

Er du i tvivl om noget angående efterløn og selvstændig virksomhed?

Du kan finde mere information på AJKS’ hjemmeside her, og ellers er du velkommen til at kontakte AJKS på telefon 3342 8001 i hverdage mellem 10 og 15.

 

-----

Retur til 60+ forsiden >

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk