Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ophavsret og digitalt testamente 65+

Biblioteksafgift til efterlevende

Modtager du bibliotekspenge, er din efterlevende ægtefælle eller samlever gennem minimum fem år og børn under 18 berettiget til at modtage 50 procent af bibliotekspengene efter din død. Retten gælder kun, hvis du som ophavsmand har været tilmeldt ordningen siden 2002 eller tidligere. Du kan ikke bestemme i dit testamente, at andre end ægtefælle/samlever og børn skal arve bibliotekspengene. Eventuelle efterlevende til en afdød modtager af bibliotekspenge skal tilmelde sig Styrelsen for Bibliotek og Medier for at få pengene udbetalt.

Biblioteksafgift for efterlevende – tilmelding (slks.dk)

Copydan Tekst & Node

For at få udbetalt penge fra de ordninger, Copydan Tekst & Node administrerer (fotokopiering til undervisningsbrug mv.), skal arvinger meddele Copydan Tekst og Node, hvem der er berettiget til at modtage penge og efter hvilken fordelingsnøgle. 

Se www.tekstognode.dk

VISDA

VISDA indgår kollektive licensaftaler om brug af billeder i bogudgivelser, tv, på museer og i undervisning mm. Arvinger kan tilmelde sig og modtage pengene i stedet for afdøde. VISDA administrerer endvidere følgeretsordningen for billeder.

Se www.visda.dk

Digitalt testamente

Tag stilling til, hvad der skal ske med din digitale tilstedeværelse efter din død. Konti på sociale medier, hjemmeside, blog mm. Sørg for, at dine efterladte har de nødvendige koder.

Du kan læse mere om, hvordan du rent praktisk sikrer din digitale arv hos Landsforeningen Liv &Død.

-----

Retur til 65+ forsiden >

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk