Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ledig senior 60+

Seniorer er gennemsnitligt ledige i længere tid end yngre grupper på arbejdsmarkedet, men vær tålmodig og kreativ.

Når du er blevet ledig kan du altid søge information i AJKS.

Du er blevet ledig og hvad nu? Sandsynligvis gør du som de fleste og kaster dig ud i jobsøgning på fuld styrke. Bruger tid på at sætte dig ind i sidste nye trends inden for ansøgninger og design af cv, på at støvsuge jobdatabaser for ledige stillinger og på at sende et utal af ansøgninger afsted.

Det er ikke umuligt at finde nyt job, men undersøgelser viser, at seniorer gennemsnitligt er ledige i længere tid end yngre grupper på arbejdsmarkedet, lige som de søger flere jobs og bliver kaldt til færre jobsamtaler.

Læs om medlemmernes tanker til fremtiden

Statistisk set er du altså lidt bagud på point på grund af generelle strukturer på arbejdsmarkedet, men det er ikke det samme som, at det er umuligt at lande et job. Tålmodighed og kreativ tænkning om din jobsøgning og dine karriereønsker er vigtige elementer lige som et særligt fokus at holde modet og energien oppe kan hjælpe dig til at komme godt i job igen.

Læs mere om jobsøgning, der batter i afsnittet Seniorkarrieren.

Ordninger som virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse kan bringe dig nærmere dit næste ønskejob. Er du berettiget til efterløn, kan et seniorjob være vejen ud af ledighed.

Frivilligt arbejde kan vedligeholde din følelse af at være kompetent, nyttig og have betydning i en periode, hvor du står uden for arbejdsmarkedet. Kort sagt; opretholde din selvfølelse. Det gør godt at gøre noget godt.

At samarbejde med jobcentret og a-kasse kan ind i mellem føles belastende. Jo mere du ved, hvad du kan forvente, desto nemmere navigerer du i de mange krav og regler. Bliv lidt klogere på formaliteterne i nedenstående afsnit.

Læs til inspiration:
Læs mere om ledighed hos seniorer ifølge Beskæftigelsesministeriet
Læs om Susanne Bondrup, der søgte over 400 job
Læs om bekymringer om at blive gammel som mediearbejder
Læs om tre +60’ere, der har fuld fat på karrieren

Virksomhedspraktik

Du spørger måske lidt afvisende, hvorfor du med al din erfaring dog skulle finde på at gå i ulønnet praktik i en virksomhed eller en organisation. Svaret er helt kort, at en virksomhedspraktik kan give dig nye kompetencer og indsigt i nye arbejdsområder. Altså skabe ny retning på din jobsøgning. Give dig nye muligheder.

Fra første dag, du er på dagpenge eller er såkaldt jobparat kontanthjælpsmodtager, har du ret til at komme i selvfunden, ulønnet virksomhedspraktik i op til fire uger ad gangen, og du må gerne være i virksomhedspraktik flere gange i løbet af din ledighed. Det eneste krav er, at du skal være jobsøgende, selvom du er i praktik. Du modtager dagpenge i stedet for løn, mens du er i virksomhedspraktik. 

Nogle gange, men langt fra altid fører en praktik til et job i praktikvirksomheden, men det kan være nemmere at komme i job under og efter en praktikperiode. Dels fordi du viser, at du gør noget aktivt for at holde dig opdateret og i gang, selvom du er ledig, og dels fordi du gennem praktikken kan opnå viden, nye kompetencer og ikke mindst indsigt i aktuelle trends og tendenser inden for et arbejdsområde.

Jobcentret skal godkende alle virksomhedspraktikker, og praktikken skal skrives ind i den jobplan, du laver sammen med jobcentret. I a-kassen kan du få sparring om dine spørgsmål om virksomhedspraktik, lige som a-kassen tilbyder overordnet rådgivning om regler og formalia om virksomhedspraktik.

Fra STARs hjemmeside (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering)
”Du er i målgruppen for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at opnå eller fastholde et job på normale vilkår eller med løntilskud, og hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job. Det samme gælder, hvis du er godkendt til et fleksjob.”

Vær klar over, at arbejdsgiver har bestemte opgaver, som vedkommende gerne vil have løst gennem at tage dig i praktik. Men det er lige så vigtigt, at du fokuserer på, hvad en virksomhedspraktik gerne skal give dig af udbytte i forhold til din videre karriere.

Find ud af, om et virksomhedspraktikforløb er noget for dig gennem disse afklarende spørgsmål:

 1. Har du brug for kendskab til en ny branche? Hvilken? Eller nye områder inden for din hidtidige branche? Hvad vil du bruge dit nye kendskab til, og hvordan vil du arbejde videre med at få erfaring inden for branchen?
 2. Hvad vil du gerne lære igennem praktikken? Hvad kan du nå at lære på fire uger? Hvilke opgaver vil du gerne arbejde med under praktikken? Hvor kan du eventuelt lære mere?
 3. Hvilket netværk på virksomheden eller blandt dens samarbejdspartnere vil du gerne begynde at opdyrke under praktikken?

Løntilskud

Job med løntilskud betyder, at du bestrider et ordinært job og får udbetalt almindelig løn, men at virksomheden eller organisationen i en periode får tilskud til din løn fra staten. Som senior kan et løntilskud nogle gange gøre det lettere at få foden inden for i en virksomhed, lige som det kan gøre det nemmere for dig at komme i ordinært job i en anden virksomhed, fordi du allerede er i job.

Du kan tilbyde løntilskud til arbejdsgivere i det private såvel som i det offentlige, men der gælder forskellige regler for de to områder. For eksempel kan du være i løntilskudsjob i seks måneder i det private, men kun fire måneder i det offentlige. Jobcentret skal godkende, at du kan søge job med løntilskud, tal med din sagsbehandler om muligheder og procedure.

Er du ledig og over 50 år, har du ret til at søge job med løntilskud fra første ledighedsdag. 

Oversigt over løntilskud og tilknyttede regelsæt fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, STAR

Alt om job med løntilskud, STAR

Frivilligt arbejde

Nogle synes, at frivilligt arbejde er værdiløst. Kun et rigtigt arbejde tæller. Imidlertid kan et frivilligt arbejde styrke dit selvværd, vedligeholde eller udbygge dine kompetencer, holde dig i gang, orientere dig i nye retninger og styrke dit cv.

At du laver frivilligt arbejde undervejs i en ledighedsperiode viser en kommende arbejdsgiver, at du er aktiv og engageret i din omverden, selvom du ikke er i job lige nu.

Der er mange steder, du kan komme til at føle dig nyttig. Enhver frivillig forening, enhver NGO, idrætsforening eller frivilligt socialt tilbud har brug for hjælp enten til praktiske opgaver eller til bestyrelsesarbejde, ofte begge dele. Med dit medierelaterede fag kan du bidrage med kreativitet og kompetencer, som alle aktører inden for frivilligt arbejde vil sætte stor pris på.

Deltager du som ledig i frivilligt arbejde, skal det som hovedregel være et begrænset timetal pr. uge og ligge uden for normal arbejdstid, lige som du skal være aktivt jobsøgende, selvom du har frivilligt arbejde. Tal med din sagsbehandler på jobcentret, hvis du er i tvivl om noget.

70 kommuner rundt om i landet har et Frivilligcenter, hvor du kan få hjælp til at finde et frivilligt arbejde, der matcher dine interesser og ønsker.

Frivilligcentrenes primære opgave er at støtte, udvikle og formidle frivilligt arbejde i deres lokalområde. De har kontakt og kendskab til lokale frivilliggrupper og foreninger, hvor du kan folde dig ud.

Her er en oversigt over alle frivilligcentre i Danmark

På Frivilligjob.dk finder du mere end 2000 jobopslag, der spænder vidt. Her kan du blive inspireret eller finde netop det frivillige arbejder, der passer til dig, dine interesser og kompetencer. Der er opslag fra foreninger som Røde Kors og DGI, men der er også opslag fra græsrodsinitiativer, projekter og socialøkonomiske virksomheder.

www.frivilligjob.dk

Samarbejde med jobcenter og a-kasse

Din alder giver ikke særbehandling
Lige meget om du tænker, at det vil være svært, måske endda umuligt, at få et nyt job i din alder, gælder de samme regler som hovedregel for dig som for alle andre ledige. Du må ikke forvente, at der bliver slækket på kravene til din jobsøgning.

Sagsbehandlere, jobkonsulenter og a-kassevejledere, ofte yngre end dig selv, vil give dig gode råd og presse på for, at du udnytter din arbejdsevne, ikke ryger ud over dagpengekanten eller ender i anden offentlig forsørgelse. Det er deres job. Det er et vilkår. Tag det ikke personligt.

- Få dig en karrieresparring
Husk, at du som medlem af 
AJKS har ret til individuel karrieresparring hos de dygtige konsulenter i karriereteamet.

Når du er ledig, skal du opfylde en række betingelser for at kunne modtage enten dagpenge eller, hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kontanthjælp:

 • Du skal stå til rådighed og kunne sige ja til et job med dags varsel.
 • Du skal være aktivt jobsøgende og søge mindst to stillinger om ugen. En opslået stilling og mindst én anden jobrettet aktivitet.
 • Du skal være tilmeldt jobcentret og have et aktivt cv på jobnet.dk.
 • Du skal løbende opdatere din joblog på jobnet.dk med dine aktiviteter.
 • Du skal overholde alle indgåede aftaler med jobcentret og a-kassen.
 • Sammen med jobcentret skal du udforme ’Min plan’, hvori dine jobsøgningsaktiviteter indgår.
 • Du skal gennemføre de aktiviteter, som du aftaler med jobcentret under udarbejdelsen af ’Min plan’.
 • Du skal gå til møder såvel i jobcentret som i a-kassen. Det kan blive til omkring nimøder i alt inden for de første seks måneder.
 • Senest efter seks måneder skal du deltage i et aktiveringsforløb, og det er jobcentret, der bestemmer hvornår aktiveringsforløbet ligger.

Overlev. Styr din jobsøgning
Jobsøgning, Jobnet, e-boks og møder i a-kasse og jobcenter kan komme til at fylde uhensigtsmæssigt meget i hverdagen, når du er ledig. At være ledig kan have en tendens til pludselig at fylde tankerne både dag og nat.

Her kan det være hjælpsomt at sætte et bestemt tidsrum af enten hver dag eller nogle gange om ugen, hvor du sætter fokus på din jobsøgning. Kun i dette tidsrum tjekker du jobdatabaser, følger op på mails, tilretter cv, researcher på virksomheder, tjekker ind på jobnet, sender ansøgninger, osv. Til gengæld gør du det fokuseret. På tre timer kan du nå en masse og klappe dig selv på skulderen bagefter.

Ikke mindst giver sådan en struktur dig frihed til at bruge resten af din tid på aktiviteter og oplevelser, der gør dig glad, styrker dig og fylder op på dine batterier. Den hjælper dig stærk igennem ledigheden og bringer dig frem mod dit næste job i god stand.

Kurser og efteruddannelse som ledig
Generelt er det svært at få bevilliget kurser gennem jobcentret, men der findes forskellige muligheder. Din a-kassevejleder og jobcentrets sagsbehandlere kan informere dig om, du opfylder kriterierne, og om hvilke muligheder, der aktuelle lige nu. Som hovedregel skal et kursus være den korteste vej til et job for at få det bevilliget. Virksomhedspraktikker og løntilskudsjob giver som oftest hurtigere et job end kurser, derfor understøtter jobcentrene hyppigt praktik- og tilskudsforløb.

Seks uger uden jobsøgning forud for nyt job, pension eller lignende
Ledige, der får job, kan blive fritaget for at søge job de sidste seks uger, inden de skal starte i det nye job. Den samme regel gælder, hvis du er ledig og er på vej på efterløn eller folkepension. For at blive fritaget for at søge job i de sidste 6 uger inden overgangen til anden ydelse, skal du kontakte jobcentret og søge om at få bevilliget fritagelse.

- Er du ledig og over 50 år, har du ret til at søge job med løntilskud fra første ledighedsdag.

Jobnet.dk – alt om dagpenge, ledighed, krav, regler, muligheder

AJKS – guide til dagpenge og a-kasse

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk