Gå til hovedindhold
Bliv medlem

I arbejde - skattefordele 65+

Når du runder pensionsalderen, men stadig arbejder, gælder en række særlige ordninger og fordele, du skal være opmærksom på. Her får du overblikket. For yderligere rådgivning skal du kontakte SKAT. Dansk Journalistforbund rådgiver ikke om skatteforhold.

Det særlige pensionistfradrag

Modtager du folkepension, må du tjene 122.004 kroner (2021-tal) på arbejde årligt efter AM-bidrag, uden at indtægten tages med i beregningsgrundlaget for grundbeløb og tillæg til din folkepension. Det særlige bundfradrag gælder for et kalenderår. Du kan for eksempel arbejde nogle måneder og holde fri resten af året, eller arbejde nogle timer hver uge. Men bemærk, at en eventuel indtægt fra arbejde kan have betydning for din boligydelse. Det første år, du går på folkepension, gælder særlige regler, fordi beløbene skal tilpasses det tidspunkt, pensionsalderen nås. Søg rådgivning hos Skat.

Med andre ord, der er ingen grænser for, hvor mange timer, du må arbejde som folkepensionist, men hvis du tjener mere end 122.004 kroner, påvirker det dit pensionstillæg og tillægsprocent.

Skattefri seniorpræmie

Bliver du ved at arbejde et år efter, du har nået folkepensionsalderen, kan du have ret til at modtage en seniorpræmie. Det første år udgør seniorpræmien 43.697 kr. skattefrit (2021). Arbejder du det andet år, efter du har nået folkepensionsalderen, har du ret til at modtage endnu en seniorpræmie på 26.010 kr. skattefrit. (2021). Beløbet justeres hvert år.  Følg med her.

Betingelser for seniorpræmie

  • Du er født d. 1. januar 1954 eller senere.
  • Du har haft 1560 løntimer eller mere i perioden. Dvs. enten de første 12 måneder efter at du har nået folkepensionsalderen (første seniorpræmie), eller 13-24 måneder, efter du har nået folkepensionsalderen (anden seniorpræmie)
  • Beskæftigelseskravet for seniorpræmie, der normalt er 1560 timers beskæftigelse over 12 måneder, er midlertidigt sat ned til 1040 timer som følge af coronanedlukningen
  • Din gennemsnitlige månedlige timeløn har været mindst 126,82 kroner (2021)
  • Er du selvstændig eller freelancer, vil din B-indkomst og et eventuelt overskud i virksomheden blive omregnet til timer sammen med timer med løn, som en eventuel arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret

Du behøver ikke at have modtaget eller opfyldt betingelserne til den første seniorpræmie for at kunne modtage den anden seniorpræmie Det betyder, at hvis du først begynder at arbejde igen året efter, at du blev folkepensionist, kan du stadig godt modtage den anden seniorpræmie.

  • Du modtager præmien automatisk, hvis du er lønmodtager
  • Du skal selv søge på borger.dk, hvis du er selvstændig eller freelancer. Du får præmien udbetalt senere, fordi man først skal tjekke din årsopgørelse for at kunne beregne timer.

Skattefrit arbejde

Du kan udføre arbejde for private i hjemmet og tjene op til 11.700 kroner (2021-tal), uden at betale skat, når du runder pensionsalderen. Det er ikke et krav, at du modtager folkepension, blot du opfylder alderskravet. Det kan være opgaver som havearbejde, reparationer, børnepasning, servering, osv. Du kan dog ikke udnytte skattefriheden, hvis du har en virksomhed, der tilbyder samme ydelser. Læs mere på skat.dk

Sikkerhed og sygdom

Dine kræfter og helbred har betydning for, hvor meget og hvor længe, du vil arbejde. En række forsikringer ophører imidlertid ved pensionsalderen.

Læs også afsnittet Vigtigt om forsikringer.

-----

Retur til 65+ forsiden >

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk