Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Tine Almegaard

Juridisk konsulent

Juridisk afdeling

Benita Marcussen

Ansvarsområder

Vi hjælper dig med alle ansættelsesretlige forhold, fx:

 • Gennemgang af alle typer af ansættelseskontrakter, herunder særlige ansættelsesformer

 • Sparring om lønniveau og lønforhandling

 • Rådgivning i forbindelse med opsigelse og fratrædelsesaftaler, herunder væsentlige vilkårsændringer og advarsler
 • Børn og barselsrettigheder
 • Ferie, feriefridage, ferietillæg, varsler og feriepenge
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom og fravær
 • Ophavsrettigheder

Som freelancer eller selvstændig erhvervsdrivende kan du få rådgivning om, fx:

 • Opstart af egen virksomhed

 • Skat og moms

 • Sparring omkring elementer i prisfastsættelsen samt tilbudsgivning
 • Gennemgang af kunde- og samarbejdskontrakter
 • Barselsrettigheder
 • Rettigheder i forbindelse med sygdom
 • Forretningsudvikling
 • Sparring omkring udarbejdelse af aftalevilkår for virksomheden
 • Ophavsrettigheder
 • GDPR

Mine særlige ansvarsområder er:

 • Offentlig ansættelse