Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Anders Sevel Johnsen

Ansvarsområder

Vi hjælper dig med at løse følgende opgaver:

 • Vi fører faglige voldgifter om de spørgsmål, der opstår i forhold til DJs kollektive overenskomster
 • Vi fører retssager ved domstolene om ansættelsesretlige spørgsmål
 • Vi fører retssager om ophavsret
 • Vi fører retssager om fortolkning af kontrakter og inddrivelse af honorarer
 • Vi fungerer som DJs videnscenter for ophavsret og bistår med den juridiske del af fordelingen af rettighedsmidler.
 • Vi arbejder med de juridiske problemstillinger omkring medieretten, personlighedsretten, brug af sociale medier, markedsføringsloven m.v.
 • Vi har kontakten til PFA i forhold til pensions- og forsikringssager
 • Vi håndterer LG sager og andre konkurssager

Som medlem kan du hos advokaterne få rådgivning om, fx:

 • Mediejuridiske spørgsmål
 • Ophavsretslige spørgsmål
 • Spørgsmål om behandlingen af din sag, hvis den skal videreføres ved voldgift eller ved domstolene

Mine særlige ansvarsområder er:

 • Behandling af rets- og voldgiftssager
 • Ophavsret
 • Sociale medier
 • Juridisk ansvarlig for DJ's fordelinger af rettighedsmidler
 • Mediejura
 • Markedsføring