Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Lønstatistik

Du kan her få et overblik over DJ’s lønstatistik inden for alle områder af medie- og kommunikationsbranchen, hvad enten du arbejder som journalist, redaktør eller med kommunikation. DJ's lønstatistikker bliver udarbejdet en gang om året.

Find lønstatistik for

Samlet lønstatistik for alle DJ-medlemmer

Lønstatistik for DJ's medlemmer udarbejdes årligt. Du finder det som PDF nedenfor.

Kommunikatører

DJ opgør kommunikatørers løngennemsnit i to grupper: Privatansatte og offentligt ansatte.

Løngennemsnit Private kommunikatører 2017 (pdf)

Løngennemsnit Offentlige kommunikatører 2017 (pdf)

Freelancere/selvstændige

Se hvad, freelancerne tjener, når deres omkostninger er trukket fra omsætningen. Opdelt på bladtegnere, fotografer, billedmedieoversættere, kommunikationsfolk, pressefotografer, tv-folk, grafikere og journalister.

En gang om året køber DJ indkomstoplysninger krypteret fra Danmarks Statistik på den gruppe af medlemmer, der er registreret som freelancere i DJ.

Tallene for indkomståret 2014 frigives først af SKAT i starten af 2016. Tallene er indkomst efter fratrukkede udgifter, tallene er ikke omregnet til fuld tid, og evt. dagpenge i indkomståret er ikke talt med i årsindkomst.

Hent indkomststatistik for freelancere 2014 her (pdf)

Se også DJ's budgetberegner, hvor du kan få et overblik over dine indtægter og udgifter og dermed, hvad din timepris skal være for at være sammenhængende for din virksomhed.

Start-løn for nyuddannede

Startlønnen for dimittender er steget igen efter 2 års fald, viser DJ’s dimittendstatistik for oktober 2017. Startlønnen er nu tilbage på 31.895 kr., men startlønnens købekraft falder fortsat. Der er stort set stadig ligeløn mellem K og M, dog i år med en lille fordel til mændene.

Se her i den fulde statistik, hvad løngennemsnittet ligger på i forskellige medietyper, i forskellige stillinger og efter uddannelsesbaggrund.

Startløn for nyuddannede 2017 (PDF)

Når du bruger DJ’s lønstatistik i en lønforhandling, skal du vide, at der kan være usikkerhed forbundet med tallene. Tallene vil ofte vise et øjebliksbillede af gennemsnitslønnen på en arbejdspladsen, og løngennemsnittet på den enkelte arbejdsplads kan hurtigt ændre sig på grund af forhold som fx udskiftninger i medarbejdergruppen eller ændringer i antallet af ansatte.

Hvis du bruger gennemsnitslønnen til sammenligninger mellem arbejdspladser, bør du anvende medianen, som er det tal, der skiller den lavest lønnede halvdel fra den højest lønnede halvdel. Medianen giver et mere sikkert udtryk for lønniveauet i virksomheden, da medianen ikke på samme måde som gennemsnitslønnen påvirkes af, at der er nogle få højtlønnede på arbejdspladsen, der trækker løngennemsnittet op.

Du skal endvidere tage udgangspunkt i en gennemsnitsløn uden tillæg af genetillæg, da genetillæg ikke er nogen fast påregnelig løndel. Du kan derfor ikke tage udgangspunkt i, hvad der er blevet betalt af genetillæg i lønstatistikmåneden, da de udbetalte tillæg i den pågældende måned ikke nødvendigvis er identiske med gennemsnittet på årsbasis. Gennemsnitstal for genetillæg er i øvrigt ofte usammenlignelige på grund af det konkrete arbejdes tilrettelæggelse, genetillæggets størrelse og lokale forhold på arbejdspladsen.

På arbejdspladser med lønskala skal statistikken korrigeres for forskelle i anciennitet. Hvis anciennitetsgennemsnittet på den ene arbejdsplads er 11 år, og lønnen gennemsnitligt udvikler sig med 180 kr. for hvert skalatrin på arbejdspladsen, skal du ved sammenligning med en anden arbejdsplads, hvor anciennitetsgennemsnittet er 14 år, lægge 540 kr. (3 x 180 kr.) til løngennemsnittet på den første arbejdsplads for at finde den reelle lønforskel mellem arbejdspladserne.

Lønnen er i øvrigt ikke et fuldgyldigt udtryk for forskellene mellem arbejdspladserne. Du bør også sammenligne arbejdspladsernes personalegoder, frihed m.v.

I den årlige lønstatistik er der opregnet eksempler på alle de ansættelsesvilkår, der ud over lønnen bør indgå i en sammenligning, herunder arbejdstid, ferie, lønnet orlov, efteruddannelse, pension, barsel, arbejdsredskaber m.v.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.

Jakob Carlsen

TJEK DIN LØN

DJ kender alt til lønniveauet i medie- og kommunikationsbranchen. Vælg stillingsbetegnelse og arbejdssted. Så viser vi dig så konkret som muligt, hvad du bør have i løn. Find løngennemsnit.

Jakob Carlsen

TJEK DIN LØNUDVIKLING

Følger din løn med tiden? DJ kender alt til lønudviklingen i medie- og kommunikaitonsbranchen. Brug DJ's lønudvikling til din næste lønsamtale.

Jakob Carlsen

HJÆLP TIL DIG

Gennemsnit, nedre og øvre kvartil, median...