Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Lønforhandling ved jobskifte

Du kan her læse DJ’s guide til, hvordan du forbereder dig til lønforhandling ved jobskifte, og hvad du skal være opmærksom på.

DJ’s guide består af to trin. Du skal først undersøge, hvad netop din løn bør være i forhold til den pågældende stilling. Dernæst skal du forberede dig på selve forhandlingen, herunder hvordan du præsenterer dit udspil.

Trin 1: Din løn i forhold til stillingen

Når du skal undersøge, hvad din løn bør være i forhold til den pågældende stilling, skal du undersøge følgende fire forhold:

  1. Stillings indhold og ansvar
  2. Værdien af din arbejdskraft
  3. Virksomheden
  4. Ansættelsesvilkårene

1. Stillingens indhold og ansvar

Lønnens størrelse afhænger af, hvilket ansvar der er forbundet med stillingen. Det gælder både ansvar i forhold til arbejdsopgaver, men også i forhold til et eventuelt personaleansvar. Jo mere ansvar der er forbundet med stillingen, jo højere vil lønnen ofte være.

Lønnen kan også afhænge af, hvor i organisationen du bliver placeret, og hvem du skal referere til. Referering højt oppe i organisation kan tale for en højere løn. Det vil også ofte have betydning for lønnens størrelse, om virksomheden søger en speciel/særlig kandidat til stillingen, eller om stillingen vil kunne besættes af en mere generel type medarbejder.

2. Værdien af din arbejdskraft

Dine kvalifikationer for jobbet har betydning for lønnens størrelse. Du skal derfor undersøge, hvordan din uddannelsesmæssige baggrund samt din relevante erhvervserfaring passer i forhold til stillingens indhold og den efterlyste profil.

Du kan ved hjælp af DJ’s lønstatistik for medie- og kommunikationsbranchen undersøge, hvad din løn bør være i forhold til den pågældende stilling.

Du bør også se på, hvad du tidligere har fået af løn i lignende stillinger.

3. Virksomheden

Lønnens størrelse afhænger af virksomhedens type, idet der kan være stor forskel på lønnen, om der er tale om en ansættelse i en privat virksomhed, i det offentlige eller i en virksomhed, som er finansieret af offentlige midler.

Der kan også være en grænse for, hvad den pågældende virksomhed kan betale i løn, fordi der fx er et på forhånd fastsat budget for den pågældende stilling.

Den geografiske placering af virksomheden kan også have betydning for lønnen.

4. Ansættelsesvilkårene

Lønnens størrelse afhænger naturligvis af dine øvrige ansættelsesvilkår, og du skal derfor vide, hvad dine ansættelsesvilkår er, før du fremsætter dit lønkrav.

Hvis du bliver ansat på en overenskomst, er dine ansættelsesvilkår fastlagt i overenskomsten og dermed allerede forhandlet for dig. Det er kun lønnen, der skal forhandles. Du bør kontakte tillidsrepræsentanten i den pågældende virksomhed for at få vejledning om, hvor du lønmæssigt bør placeres.

Hvis du bliver ansat på en individuel kontrakt, bør du inden dit lønudspil undersøge dine ansættelsesvilkår. Følgende forhold bør blandt andet forhandles på plads og kan have betydning for lønnens størrelse:

Arbejdstid og overarbejde

Hvis du ansættes uden højeste arbejdstid, skal din løn fastsættes derefter. Hvis du har en fast arbejdstid, skal du undersøge, om merarbejde afspadseres eller udbetales og hvordan. Forholdet bør være reguleret i din ansættelseskontrakt.

Lønregulering

Det kan have betydning for lønnens størrelse, om der er automatiske lønreguleringer, eller om du vil forblive på løntrinnet for en længere årrække.

Pension

Lønnens størrelse afhænger også af, om din arbejdsgiver bidrager til en pensionsordning, og i givet fald med hvor meget. Det er ikke obligatorisk, at arbejdsgiveren skal betale pensionsbidrag. Ved forhandling af lønnen bør der derfor tages udgangspunkt i, hvad lønnen inklusive pension bør være.

Ferie og fridage

Ferieloven sikrer dig ret til at holde fem ugers ferie om året. Hvis du har ret til mere end fem ugers betalt ferie, feriefridage eller øvrige fridage, kan dette blive afspejlet i lønnen.

Børn

Fuld eller delvis løn under barsel samt ret til at holde fri med løn ved barnets sygdom kan også have indvirkning på lønnens størrelse.

Personalegoder

Værdien af personalegoder kan have betydning for lønnen. Personalegoder kan være betalt avisabonnement, licens, mobil, computer, internet, sundhedsforsikring.

Trin 2: Selve lønforhandlingen

DJ anbefaler, at lønforhandlingen ikke sker under jobsamtalen, så du har mulighed for at forberede forhandlingen om løn og ansættelsesvilkår. I dag er der dog rigtig mange lønmodtagere, som under jobsamtalen bliver spurgt til, hvad deres forventninger til lønnen er. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på spørgsmålet og har gjort dig følgende tre tal klart:

  1. Dit lønudspil
  2. Dit realistiske mål
  3. Din smertegrænse

1. Dit udspil

Udspillet skal være ambitiøst, men også realistisk. Hvis du ikke er bekendt med dine øvrige ansættelsesvilkår, bør du præsentere dit lønudspil som en lønramme. Du kan fx sige: ”Ud fra stillingens indhold og ansvar og min baggrund forestiller jeg mig, at lønnen vil være på omkring fx 35.000 – 40.000 kr., helt afhængigt af de øvrige ansættelsesvilkår. Den endelige løn kan vi forhandle, når jeg ved, hvad I kan tilbyde”. Hvis du fastsætter en lønramme, har du mulighed for at gå under 35.000 kr., hvis det viser sig, at de øvrige ansættelsesvilkår er rigtig gode, og at der samlet set tilbydes en god ansættelseskontrakt, fordi der fx er reguleret arbejdstid med afspadsering, mere end ferielovens fem ugers ferie, en god pensionsordning, løn under barsel og barns sygdom, betalt efteruddannelse mv. På den anden side kan du gå over 40.000 kr., hvis det viser sig, at der ingen ekstra ansættelsesgoder er ud over lønnen, eller stillingen er uden øvre arbejdstid.

2. Dit realistiske mål

Det realistiske mål kan du først fastsætte, når du har undersøgt, hvad din løn bør være i forhold til den pågældende stilling som beskrevet ovenfor under trin 1. Det er en løn og nogle ansættelsesvilkår, som matcher statistikkerne og din egen markedsværdi, og som kan få dig til at gå tilfreds på arbejde.

3. Smertegrænsen

Smertegrænsen er dit absolutte minimum. Ingen andre end dig selv kan sige, hvor smertegrænsen ligger, for det afhænger af dine alternativer, din økonomi og situation i øvrigt.

Så det kan være i orden at sætte en høj grænse, hvis man kender sit eget værd og har alternativer til den tilbudte stilling. Ligesom det også er i orden at tage jobbet til en mindre god løn, hvis man gerne vil have jobbet, eller have jobbet, indtil det rigtige job byder sig.

Hvis du vælger at tage et job til en lavere løn end ønsket af dig, kan du eventuelt få skrevet ind i din ansættelseskontrakt, at der er tale om en startløn, og at du automatisk stiger til en på forhånd fastsat højere løn, fx efter et halvt til et helt års ansættelse. Alternativt kan du få skrevet ind i ansættelsesaftalen, at lønnen skal genforhandles efter seks måneders ansættelse. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Jakob Carlsen

TJEK DIN LØN

DJ kender alt til lønniveauet i medie- og kommunikationsbranchen. Vælg stillingsbetegnelse og arbejdssted. Så viser vi dig så konkret som muligt, hvad du bør have i løn. Find løngennemsnit.

Jamal Christensen // Montgomery

LØN ER IKKE ALT

Udover løn kan en række forhold tages med i forhandling. Fx efteruddannelse med løn, arbejdsredskaber, ekstra ferie mm

Lisette Hedegaard

FIND LEDIGE JOBS

Find dit næste job inden for medier, kommunikation og journalistik.