Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Legater

DJ administrerer uddelingen af en række legater, som du finder i oversigten her. Oversigten indeholder også legater, der uddeles af DJ’s kredse og specialgrupper, samt fondslegater.

Hvis du er studerende, skal du være særlig opmærksom på, at du også kan søge legater og økonomisk støtte hos DJ’s studenterforeninger. 

Legater uddelt af DJ

Carsten Nielsen Legatet

Carsten Nielsen legatet består af 20.000 kroner samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen. Legatet bliver uddelt på skift på henholdsvis Fagligt Forum det ene år og delegeretmøde det næste år.  Legatmodtageren findes ved indstilling. 

Legatet er oprettet til minde om Dansk Journalistforbunds grundlægger og drivende kraft gennem mere end 10 år, journalist og tidligere forbundsformand Carsten Nielsen. Legatet og skulpturen gives til et forbundsmedlem, der "(…) med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats".

Legater uddelt af DJ's kredse

Kristian Dahls Mindelegat

Kristian Dahls Mindelegat kaldes også for "Den lille Cavling". Legatet uddeles én gang om året for en lødig og bemærkelsesværdig indsats. 

Legatet er på 15.000 kr. og uddeles af Kreds 1 i marts måned.

Læs mere om legatet på kreds1.dk

Legater uddelt af DJ's medarbejderforeninger 

Bornholms Tidende 

Bornholms Tidendes Redaktionelle Medarbejderforenings støtteordning til journaliststuderende. Formålet med støtteordningen er at hjælpe tidligere journalistpraktikanter samt journaliststuderende fra Bornholm med at finansiere studierejse i forbindelse med deres journaliststudium.

Hent ansøgningsskema som word-fil

Fondslegater

Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat 

Redaktør Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat uddeles til enker af medlemmer af Dansk Journalistforbund. Legatet uddeles én gang om året i legatportioner på mindst 5.000 kr.

Der er samme frist hvert år - den 1. december.

Ansøgningsskema kan rekvireres fra forbundskontoret og skal sendes i udfyldt stand til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K., att.: Sara Skovmoes eller på mail til sas@journalistforbundet.dk mærket "Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat"

Medlemmer af DJ opfordres til at gøre enker efter journalister, som de mener falder ind under trangskriteriet, opmærksomme på muligheden for at søge en legatportion. Legatportionen er skattepligtig.

Vi kan ikke fordele følgende legater, da afkastene ikke har været tilstrækkelig store.

Redaktør Gunhild Gansing Vøhtz' Fond (uddeles ikke) 

Redaktør Gunhild Gansing Vøhtz' Fond til "værdigt trængende enten nuværende eller forhenværende journalister" uddeles én gang om året. 

Skema skal sendes til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K, att.: Sara Skovmoes eller mailes til sas@Journalistforbundet.dk

Medlemmer af DJ opfordres til at gøre journalister, som de mener falder ind under trangskriteriet, opmærksomme på muligheden for at søge en legatportion. Legatportionen er skattepligtig.

Børge Schmidts Rejselegat (uddeles ikke) 

Børge Schmidts Rejselegat er stiftet af Aarhus Stiftstidende og er skænket daværende Dansk Journalistforening ved 50 års jubilæet 1940 til minde om tidligere medlem, redaktør Børge Schmidt, der blev slået ihjel under besættelsen 29. marts 1945.

Ifølge fundatsen skal legatet hvert år 29. marts tildeles lovende provinsjournalister, der er under 34 år og medlem af DJ.  Legatet skal anvendes til studierejser.

Du søger rejselegatet ved at indsende en motiveret ansøgning til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K., att.: Sara Skovmoes eller mailes til sas@Journalistforbundet.dk.

Dansk-Belgisk Legat (uddeles ikke) 

Dansk-Belgisk Legat kan søges af aktive medlemmer af Dansk Journalistforbund, men kan særligt anbefales fransktalende, der vil få størst udbytte af rejsen. Legatet uddeles med års mellemrum.

De år, hvor legatet uddeles, vil der blive annonceret om det via opslag i fagbladet Journalisten. 
Der kan herefter i løbet af oktober sendes motiverede ansøgninger til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K., att.: Sara Skovmoes eller mailes til sas@Journalistforbundet.dk

Dansk-Svensk Pressefond (uddeles ikke) 

Legatet kan søges af aktive medlemmer af Dansk Journalistforbund. I ansøgningen skal du gøre rede for studieformål og rejserute. 

Efter opslag i fagbladet Journalisten i oktober kan du sende en motiveret ansøgning til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K., att.: Sara Skovmoes eller maile til sas@Journalistforbundet.dk

Essie Kristoffersens Mindelegat (uddeles ikke) 

Essie Kristoffersens Mindelegat tildeles journalister til uddannelse på Journalisthøjskolen. Legatet uddeles 16. marts efter ansøgning.

Efter opslag i fagbladet Journalisten i oktober kan du sende en motiveret ansøgning til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K., att.: Sara Skovmoes eller maile til sas@Journalistforbundet.dk.

Jørgen Arboe Rasmussens Mindelegat (uddeles ikke) 

Jørgen Arboe Rasmussens Mindelegat tildeles en elev ved et provinsblad. Legatmodtageren kan benytte legatet efter ønske. Legatet uddeles 5. februar.

Efter opslag i fagbladet Journalisten i oktober kan du sende en motiveret ansøgning til Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K., att.: Sara Skovmoes eller maile til sas@Journalistforbundet.dk

Aarhus Stiftstidendes Bryllupslegat (uddeles ikke)

Aarhus Stiftstidendes Bryllupslegat tildeles, i henhold til fundatsen, på bladets fødselsdag 3. januar. Legatet tildeles en dygtig og flittig journalist, der ikke er fyldt 30 år, og som ikke allerede er gift. Beløbet skal anvendes til indkøb af bryllupsudstyr.

Send en motiveret ansøgning til DJ mærket "Aarhus Stiftstidendes Bryllupslegat".

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Når du trykker ”send”, vil DJ behandle de personoplysninger, som vi modtager af dig, som beskrevet i DJ's privatlivspolitik.