Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Legater

DJ administrerer uddelingen af enkelte legater, som du finder i oversigten herunder. Oversigten indeholder også legater, der uddeles af DJ’s kredse og medarbejderforeninger. Der er også et link til andre priser og legater, som kan være relevante for dig som medlem, men som ikke administreres af DJ.

Hvis du er studerende, skal du være særlig opmærksom på, at du også kan søge legater og økonomisk støtte hos DJ’s studenterforeninger. 

Legater uddelt af DJ

Carsten Nielsen Legatet

Carsten Nielsen legatet består af 20.000 kroner samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen. Legatet bliver uddelt på skift på henholdsvis Fagligt Forum det ene år og delegeretmøde det næste år. Legatet uddeles igen i 2023 på Delegeretmøde 23. - 24. april.

Legatet er oprettet til minde om Dansk Journalistforbunds grundlægger og drivende kraft gennem mere end 10 år, journalist og tidligere forbundsformand Carsten Nielsen. Legatet og skulpturen gives til et forbundsmedlem, der "(…) med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats".

Legater uddelt af DJ's kredse

Kristian Dahls Mindelegat

Kristian Dahls Mindelegat kaldes også for "Den lille Cavling". Legatet uddeles én gang om året for en lødig og bemærkelsesværdig indsats. 

Legatet er på 15.000 kr. og uddeles af Kreds 1 i marts måned.

Læs mere om legatet på kreds1.dk

Legater uddelt af DJ's medarbejderforeninger 

Bornholms Tidende 

Bornholms Tidendes Redaktionelle Medarbejderforenings støtteordning til journaliststuderende. Formålet med støtteordningen er at hjælpe tidligere journalistpraktikanter samt journaliststuderende fra Bornholm med at finansiere studierejse i forbindelse med deres journaliststudium.

Hent ansøgningsskema som word-fil

Fondslegater

Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat 

Redaktør Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat uddeles til enker af medlemmer af Dansk Journalistforbund. Legatet uddeles én gang om året i legatportioner på mindst 5.000 kr.

Der er samme frist hvert år - den 1. december.

Ansøgningsskema kan rekvireres fra forbundskontoret og skal sendes i udfyldt stand til:

Dansk Journalistforbund
Gammel Strand 46
1202 København K.,

eller på mail til dj@journalistforbundet.dk mærket "Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat"

Medlemmer af DJ opfordres til at gøre enker efter journalister, som de mener falder ind under trangskriteriet, opmærksomme på muligheden for at søge en legatportion. Legatportionen er skattepligtig.

Aarhus Stiftstidendes Bryllupslegat

Aarhus Stiftstidendes Bryllupslegat tildeles en dygtig og flittig journalist, der ikke er fyldt 30 år, og som ikke allerede er gift. Beløbet skal anvendes til indkøb af bryllupsudstyr.

Send en motiveret ansøgning til DJ mærket "Aarhus Stiftstidendes Bryllupslegat" svarende til maksimalt én A4-side skal pr. mail til Dansk Journalistforbund på adressen sekretariat@journalistforbundet.dk.

Deadline for ansøgninger er 1. maj 2023, Derefter lukkes legatet.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk