Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Legater banner

Legater

Carsten Nielsen legatet

Uddelingen af legater

DJ samt DJ's kredse og specialgrupper administrerer uddelingen af en række legater, som du finder i oversigten herunder. I oversigten findes også fondslegater samt ansøgningsformularer og link til indstilling.  

Hvis du er studerende, skal du være særlig opmærksom på, at du også kan søge legater og økonomisk støtte hos DJ’s studenterforeninger. 

 

Benita Marcussen

LEGATER UDDELT AF DJ

Carsten Nielsen-legatet

Carsten Nielsen-legatet består af 20.000 kr. samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen. Legatet bliver uddelt på skift på henholdsvis Fagligt Forum det ene år og delegeretmøde det næste år. Legatmodtageren findes ved indstilling. 

Legatet er oprettet til minde om Dansk Journalistforbunds grundlægger og drivende kraft gennem mere end 10 år, journalist og tidligere forbundsformand Carsten Nielsen. Legatet og skulpturen gives til et forbundsmedlem, der "(…) med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats".

LEGATER UDDELT AF DJ'S MEDARBEJDERFORENINGER 

Bornholms Tidende

Bornholms Tidendes Redaktionelle Medarbejderforenings støtteordning til journaliststuderende. Formålet med støtteordningen er at hjælpe tidligere journalistpraktikanter samt journaliststuderende fra Bornholm med at finansiere studierejse i forbindelse med deres journaliststudium.

LEGATER UDDELT AF DJ'S KREDSE

Kristian Dahls mindelegat

Kristian Dahls Mindelegat kaldes også for "Den lille Cavling". Legatet uddeles én gang om året for en lødig og bemærkelsesværdig indsats. 

Legatet er på 15.000 kr. og uddeles af Kreds 1 i marts måned.

FONDSLEGATER

Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat

Redaktør Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat uddeles til enker af medlemmer af Dansk Journalistforbund. Legatet uddeles én gang om året i legatportioner på mindst 5.000 kr.

Der er samme frist hvert år - den 1. december.

Ansøgningsskema kan rekvireres fra forbundskontoret og skal sendes i udfyldt stand til:

Dansk Journalistforbund
Gammel Strand 46
1202 København K.,

eller på mail til dj@journalistforbundet.dk mærket "Kaj Borchsenius og hustrus mindelegat"

Medlemmer af DJ opfordres til at gøre enker efter journalister, som de mener falder ind under trangskriteriet, opmærksomme på muligheden for at søge en legatportion. Legatportionen er skattepligtig.


 

Carsten Nielsen legatet 2023

Michael Drost-Hansen

CARSTEN NIELSEN LEGATET

Legatet på 20.000 kroner samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen uddeles hvert år. I 2023 blev Merete Ejsing Horn tildelt legatet.