Gå til hovedindhold

Ledighedsstatistik

Statistikken omhandler medlemmer af Dansk Journalistforbund, der ikke er elever eller pensionister. Antal ledige er de af DJs medlemmer, der modtager dagpenge i AJKS.

DJ Nøgletal - Januar 2017

Medlemmer på dagpenge januar 2017 (tal i parentes er for samme måned året før):

  • Gennemsnitlig bruttoledighed 5,4% (5,2%). Antal 653 (618).
  • Berørt af ledighed 7,3% (7,3%). Antal 889 (866).

I januar 2017 har 36 medlemmer af DJ været i støttet arbejde (48).

Den gennemsnitlige bruttoledighed for hele det danske arbejdsmarked var i januar 2017 4,7% ifølge Danmarks Statistik.

Læs mere: Beskæftigelsesstatistik januar 2017

Dimittendledighed

Ledighedsgrad for DJ medlemmer forsikret i AJKS, som er uddannet indenfor de seneste 12 måneder. Statistikken omfatter alle dimitterede uanset køn, alder og uddannelse. Statistikken kan umiddelbart sammenlignes med tilsvarende AC statistik.

Ledighedsprocent for dimittender

 

 

 

Antal beregnede fuldtidsledige dimittender

Fandt du den information du søgte