Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ledige, studerende og nyuddannede på barsel

Som ledig, studerende eller nyuddannet gælder der generelt samme rettigheder som alle andre forældre, hvis man skal på barsel.

Fravær og barselsdagpenge

Barselsloven giver dig ret til fravær før og efter fødslen. Fraværsretten gælder for alle forældre. Du har derfor ret til fravær, uanset om du måtte have ret til at få barselsdagpenge under fraværet.

Du har ret til at få barselsdagpenge under dit fravær, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Som forældre har I ret til orlov med fulde barselsdagpenge i tilsammen 52 uger. Selve fraværsretten udgør en længere periode end 52 uger. Det er derfor muligt at holde en længere orlov end den periode, hvor der gives barselsdagpenge.

Ledige på barsel

Som ledig kan du få barselsdagpenge, hvis du er tilmeldt som jobsøgende på jobcenteret og får arbejdsløshedspenge fra en a-kasse.

Fravær og barselsdagpenge før fødslen

Du har som gravid ret til graviditetsorlov med barselsdagpenge fire uger før forventet fødsel og indtil fødselstidspunktet.

Graviditetsorloven med barselsdagpenge kan påbegyndes tidligere end fire uger før forventet fødsel i tilfælde af graviditetsbetinget sygdom.

Barselsorlov

Du har som mor ret til barselsorlov med dagpenge i 10 uger efter fødsel. De første to uger af barselsorloven har du pligt til fravær.

Du har som far ret til fædreorlov med barselsdagpenge i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 10 uger efter fødslen.

Som far har du ret til at indtræde i morens ret til fravær og barselsdagpenge i de første 10 uger efter fødslen, hvis moren dør eller på grund af sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet.

Forældreorlov

Du har som mor fra og med den 11. uge efter fødslen 14 ugers forældreorlov. Ni af ugerne er øremærket til dig, ugerne kan ikke overdrages, og de skal afholdes inden barnet fylder et år. Fem af ugerne kan du overdrage til faren. Du kan også udskyde fem af ugerne eller forlænge orloven, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Som far har du fra og med den 3. uge efter barnets fødsel 24 ugers forældreorlov. Ni af ugerne er øremærket til dig, ugerne kan ikke overdrages, og de skal afholdes inden barnet fylder et år. 13 af ugerne kan du overdrage til moren. Du kan udskyde fem af ugerne eller forlænge orloven, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Hvis du som far ønsker at fremrykke dele af din forældreorlov til afholdelse indenfor de første 10 uger efter fødslen, skal du meddele dette til din arbejdsgiver senest fire uger før forventet fødsel.

I skal være opmærksomme på, at den forælder, som overtager barsel fra den anden forælder skal opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor den overtagede orlov skal afholdes for at få barselsdagpenge.

Studerende og nyuddannede på barsel

Som studerende eller nyuddannet har du ret til fravær i samme omfang som alle andre forældre.

Hvis du er studerende og modtager SU, har du mulighed for at få ekstra SU-klip.

Som studerende eller nyuddannet har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du har arbejdet ved siden af din uddannelse og opfylder beskæftigelseskravet som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. 

Du kan få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne herfor. Som lønmodtager betyder det, at du kan få barselsdagpenge, hvis:

  • Du har arbejdet mindste 160 timer indenfor de seneste fire måneder
  • Du har arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder
  • Du er ansat på den første dag i din orlov eller dagen før din orlov påbegyndes

Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af din timeløn uden AM-bidrag, og hvor mange timer du holder orlov pr. uge. Din timeløn bliver beregnet ud fra din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag. Beregningen sker på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen. Hvis du ikke har en fast arbejdstid, sker beregningen på baggrund af din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for de seneste fire uger før din orlov.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du have arbejdet mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder og arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i din virksomhed. Derudover skal din virksomhed have overskud, og du skal have arbejdet den seneste måned, før din orlov starter. Dine barselsdagpenge bliver som udgangspunkt beregnet på baggrund af din virksomheds overskud i det seneste indkomstår.

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du er elev i lønnet praktik under din uddannelse.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk