Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ledernetværk

​​​​​​​DJ tilbyder ledernetværk, der fungerer som et velorganiseret forum, hvor medlemmer af Ledere i DJ kan mødes og netværke om ledelse som et fælles og professionelt omdrejningspunkt.

Som deltager i en netværksgruppe får du mulighed for at udvide dit ledelsesperspektiv, løfte dine kompetencer og skabe værdifulde relationer. DJ’s ledernetværk har fokus på erfaringsudveksling, videndeling, læring og sparring. Vi tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer og giver mulighed for at reflektere over egen og andres praksis.

DJ’s ledernetværk er medlemmernes netværk. Det er deltagerne, der sætter dagsordenen og definerer indholdet. De første fem møder i et ledernetværk er fuldt faciliteret af erfarne netværksfacilitatorer. 

DJ søsatte to nye ledernetværk i marts 2018: Netværk for ledere med personaleansvar og Netværk for ledere med fagligt ansvar.

Der er enkelte ledige pladser i begge netværk. Du er velkommen til at søge om optagelse.

DJ Netværk for ledere med personaleansvar

Om netværket

Netværket henvender sig til kommunikationschefer, redaktionschefer og andre ledere med ansvar for den daglige ledelse af personale. Som chef på et medie eller indenfor kommunikationsområdet, er du både leder for medarbejdere, faglig ansvarlig og har budgetansvar. Dit ansvarsområde kan fx være kommunikationsstrategi og planer, produktion af blad og web, medieudvikling, forretningsudvikling eller en større projektportefølje.

Hvordan skaber netværket værdi?

Deltagelse i dette netværk skaber både værdi for dig og din organisation.

Du får mulighed for at:

 • Reflektere om egen lederpraksis i et fortroligt rum
 • Få viden om metoder anvendt af andre i netværket
 • Udvide dit personlige ledernetværk
 • Få opbakning og støtte i vanskelige ledelsessituationer
 • Mulighed for at hjælpe andre på de områder, du ved mest om

Din organisation kan få:

 • En leder med større udsyn og dybere indsigt
 • Løsninger på aktuelle faglige og strategiske udfordringer
 • Adgang til høj faglig kompetence og ekspertise fra andre sektorer
 • Mulighed for at afprøve og diskutere nye ideer med andre virksomheder
 • Større kontaktflade og adgang til nye samarbejdspartnere eller referencer på leverandører.

Hvor, hvornår og pris

Første møde fredag den 2. marts 2018 kl. 9.00 – 12.00 i DJ’s lokaler – Gl. Strand 50, Stuen.

Første møde handler primært om at deltagerne forhandler en kontrakt for netværket. Hvad er målet? Hvilke emner skal netværket berøre, og hvad skal metoderne være?

 • Andet møde: tirsdag den 15. maj 2018 kl. 9.00 – 12.00 (en af netværksdeltagerne er vært)
 • Tredje møde: onsdag den 22. august 2018 kl. 9.00 – 12.00 (en af netværksdeltagerne er vært)
 • Fjerde møde: mandag den 19. november 2018 kl. 9.00 -12.00 (en af netværksdeltagerne er vært)
 • Femte møde (endnu ikke programsat)

Her afsættes tid til forhandling af mødefrekvens, mødelængde og rollefordeling for møderne i 2019.

DJ stiller en erfaren netværksfacilitator til rådighed til netværkets første fem møder. Herefter er netværket selvkørende og autonomt.

Pris: 2500.- kr. momsfrit. Hvis du først optages i netværket inde i forløbet, reduceres prisen forholdsvis.

Netværk for ledere med fagligt ansvar

Om netværket

Netværket henvender sig til projektledere, redaktører, kommunikatører og andre ledere med en særlig position i virksomhederne – men som ikke leder personale. Ledernetværket sætter fokus på konkrete ledelsesproblemstillinger i forhold til processer, strategi, ressourcehåndtering, kommunikation, samarbejde m.m.

Du bestemmer netværkets indhold

Deltager du i dette netværk, er du selv med til at beslutte hvilke konkrete emner, der skal på dagsordenen. Eksempler kan være:

 • Ledersamarbejde - fokus på lederens rolle og muligheder for samarbejde med andre ledere.

 • Fokus på overgangen fra specialist til ansvarlig for kvalitet og leverancer.
 • Lederen som kulturbærer – hvordan står du i spidsen for at en god arbejdskultur?
 • Hvordan får du det bedste frem i dine kolleger?
 • Hvordan får du det bedste frem i din leder?

Hvordan skaber netværket værdi?

Du får mulighed for at:

 • Reflektere om egen praksis i et fortroligt rum
 • Få viden om metoder som anvendes af de andre netværksdeltagere
 • Øge din personlige udvikling og afklare dine karrierevalg
 • Udvide dit personlige netværk

Din organisation kan få:

 • Løsninger på aktuelle faglige og strategiske udfordringer
 • Ny viden og læring
 • Adgang til høj faglig kompetence og ekspertise fra andre virksomheder
 • Mulighed for at afprøve og diskutere nye ideer med andre
 • Større kontaktflade og adgang til nye samarbejdspartnere eller referencer på leverandører

Hvor, hvornår og pris

Første møde: onsdag den 7. marts 2018 kl. 9.00 – 12.00 i DJs lokaler – Gl. Strand 50, Stuen.

 • Første møde handler primært om at deltagerne forhandler en kontrakt for netværket. Hvad er målet? Hvilke emner skal netværket berøre, og hvad skal være metoderne?
 • Andet møde: torsdag den 17. maj 2018 kl. 9.00 – 12.00 (en af netværksdeltagerne er vært)
 • Tredje møde: fredag den 24. august 2018 kl. 9.00 – 12.00 (en af netværksdeltagerne er vært)
 • Fjerde møde: onsdag den 21. november 2018 kl. 9.00 - 12.00 (en af netværksdeltagerne er vært)
 • Femte møde (endnu ikke programsat)

Her afsættes tid til forhandling af mødefrekvens, mødelængde og rollefordeling for møderne i 2019.

DJ stiller en erfaren netværksfacilitator til rådighed til netværkets første fem møder. Facilitator udarbejder og udsender program for møderne og faciliterer møderne på dagen. Facilitator udsender beslutningsreferat efter møderne.

Herefter er netværket selvkørende og autonomt.

Pris: 2500.- kr. momsfrit. Hvis du først optages i netværket inde i forløbet, reduceres prisen forholdsvis.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk