Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
Ledere i DJ

Rasmus Degnbol

Tilbud til Ledere i DJ

LEDERSPARRING

DJ tilbyder individuel ledersparring til medlemmer af foreningen Ledere i DJ.

Sparringen tager afsæt i dit behov, dine konkrete overvejelser og dilemmaer. Udgangspunktet for sparringen er dine ledelsesmæssige udfordringer, men kan også handle om din karriere og trivsel.

DJ’s ledelsesrådgivere er certificerede professionelle coaches, som har en ledelsesbaggrund og mange års erfaring i at rådgive ledere på alle niveauer.

DJ’s ledernetværk har fokus er på erfaringsudveksling, videndeling, læring og sparring.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer og giver mulighed for at reflektere over egen og andres praksis.

De første fem møder i et ledernetværk er fuldt faciliteret af erfarne netværksfacilitatorer. DJ udbyder to nye ledernetværk med start i januar.

ANSÆTTELSESRÅDGIVNING

Kontraktgennemgang, lønforhandling og juridisk vurdering af en eventuel opsigelse er tre af de væsentlige områder, DJ yder faglig rådgivning til.

Vi giver fx gode råd til, hvordan du får den rette løn i forhold til dine kompetencer og din erfaring. 

I DJ har vi ekspertise i at hjælpe medlemmer med ansættelsesretlige spørgsmål, ligesom vi har indgående viden om medie- og kommunikationsbranchen. 

Bliv medlem af foreningen Ledere i DJ

MORGENMØDER

DJ tilbyder en række inspirationsmøder om ledelse  - eksklusivt for medlemmer af Ledere i DJ.

I samarbejde med en række andre organisationer inviterer vi interessante, relevante og inspirerende foredragsholdere til at holde oplæg om emner inden for ledelsesområdet.

Der er planlagt seks morgenmøder om året. 

MENTORORDNING

DJ’s Mentorordning giver medlemmer adgang til at hjælpe hinanden. Et mentorforløb kan være et værdifuldt supplement til traditionel lederudvikling. 

En række erfarne ledere fra medie- og kommunikationsbranchen har stillet sig til rådighed som DJ-mentorer og flere kommer løbende til.

Som erfaren leder er du meget velkommen til at kontakte DJ, hvis du ønsker at blive mentor for en yngre leder.

Rasmus Degnbol

FORDELE FOR LEDERE

Ledere i DJ har mulighed for at få kontraktrådgivning, deltage i netværk, få efteruddannelse og de samme gode fordele som alle andre medlemmer af DJ.