Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Formand for Ledere i DJ tog ordet ved delegeretmøde 2021

Ledere i DJ var repræsenteret som observatør til DJ's digitale delegeretmøde den 25. april. Formand Pia Gede Nielsen benyttede lejligheden til at adressere forsamlingen. Læs hendes tale her.

På delegeretmødet i 2017 blev det besluttet at etablere en specialforening for ledere i Dansk Journalistforbund. Forkortet: Ledere i DJ.

Det var en god beslutning – både for lederne rundt omkring i landet og for forbundet. Inden da skulle medlemmer, der fik ledelsesansvar, enten snige sig langs væggene for at undgå, at deres nye titel blev opdaget, eller forlade forbundet og melde sig ind i et fagforbund, som er bedre gearet til at organisere ledere: Typisk rykkede de hjemløse medlemmer over til Djøf, Ida, Magisterforeningen eller Lederne.

Begge dele var noget skidt for Dansk Journalistforbund, for det betød, at forbundet mistede medlemmer – og at lederne fik dårligere vilkår for at yde god ledelse på arbejdspladserne.

Men de seneste 4 år har medlemmer med ledelsesansvar altså haft mulighed for at blive i DJ – og medlemmer, der har forladt DJ i forbindelse med, at de blev ledere, kan nu vende tilbage.

Omsider kan ledere, der er organiseret i DJ, tillade sig at være synlige og tage identiteten som leder på sig. Ledere, der er organiseret i DJ, kan nu være i det forbund, hvor vi hører hjemme, og hvor vi burde have de bedste betingelser for at få hjælp og støtte til at blive bedre ledere - til gavn for alle medlemmer af DJ. Inden for forbundet kan vi som ledere møde ligesindede og være med til at udbrede god ledelse i mediebranchen, få kompetenceudvikling, rådgivning og ledersparring.

Rigtig mange ledere kan altså forblive medlem. Det gælder redaktionschefer, kommunikationschefer, digitale chefer, billedchefer, grafiske ledere, souschefer, teamledere, mellemledere, projektledere og så videre.

Det gælder dog ikke ALLE ledere! Hvis man er chef og har formel ret til at hyre og fyre medarbejdere, så kan man stadig ikke være medlem af forbundet.

Hvad betyder det så med en specialforening for ledere i forbundet?

Det er egentlig meget enkelt. Vores slogan er: God ledelse er godt for alle. Det er god ledelse, vi arbejder for. 

  • Det er godt for mediebranchen, at der findes gode ledere, der forstå betydningen af god ledelse.
  • Det er godt for arbejdspladsen, for god ledelse er med til at skabe god trivsel.
  • Det er godt for lederen, at han eller hun har viden og indsigt i ledelse og værktøjer at ty til, når det gælder
  • Og nok så vigtigt, så er det er godt for den enkelte medarbejder at have ledere, der forstår, hvad mediebranchen og hvad god ledelse handler om

Jeg tror, vi alle sammen har oplevet at have dårlige ledere – eller folk på ledelsesniveau, der ikke var kompetente. Det ønsker ingen af os!

Der er brug for gode ledere i mediebranchen. Det er der desværre mange sager, der vidner om.

Men hvorfor er der mangel på gode ledere?

Ja, det er der mange gode – og dårlige – grunde til. Blandt andet at ledelse ikke har vejet tungt på vægtskålen, når der skulle vælges efteruddannelse.

Men sådan skal det ikke blive ved – for dårlig ledelse koster i en trængt branche.  Det koster på bundlinjen, det koster på fagligheden og det koster på trivslen.

DJ kæmper for et godt arbejdsmiljø - og et godt arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen med god ledelse. Heldigvis er god ledelse omsider kommet mere i fokus. Både hos dem der mærker, at de står og mangler kompetencerne, hos medarbejderne, og hos forbundet.

Helt aktuelt kan vi mærke det på efterspørgslen efter mere viden. Vi har holdt mere end 10 webinarer om ledelse i 2020 og frem til nu – og medlemmerne har vist rigtig stor interesse for at få flere ledelseskompetencer. Interessen er målbart stigende.

Vi har som ledere behov for at blive dygtigere til at håndtere ledelsesopgaverne.

Der er brug for lederuddannelse – det vil vi være med til at understøtte.

Gode ledere kan også styrke forbundet og højne fagligheden. Gode ledere kan fx   fungere som rollemodeller – og den seneste tids sager om seksuelle krænkelser har vist, hvor stort behovet er i branchen. Her har Ledere i DJ naturligvis også taget del i debatten. Det manglede bare andet.

Hvordan kan ledere så blive en mere integreret del af DJ?

Ja, i dag tæller lederforeningen ikke flere end 130 medlemmer. Det er der ikke noget at sige til. For modsat mange andre fagforeninger, så er DJ Ledere som specialforening kun et vedhng til den demokratiske struktur i forbundet.

Som medlem i DJ Ledere mister du dine demokratiske rettigheder – og det lokker ikke ligefrem medlemmer til.

Der kan være forskellige holdninger til, om ledere og den specialforening, jeg er formand for, skal være en del af DJ. Lige nu har DJ truffet en halv beslutning og sat sig mellem to stole. Ledere må gerne være med - og så alligevel slet ikke. Vi må i hvert fald ikke være med til at bestemme noget.

Hvem føler sig hjemme i et forbund, der sender dig uden for døren hver gang de vigtige beslutninger skal tages? Hvem vil betale kontingent for at være 80 procent medlem af en fagforening imens andre betaler det samme og får hele pakken? Jeg har ikke svaret, men det er lige det, I tilbyder lederne i DJ på nuværende tidspunkt.

Tiden kalder på at gøre op med sådan en forskelsbehandling.  

Vi vil fortsat arbejde på, at vi som specialforening kan blive en ligeværdig del af den demokratiske struktur i forbundet.

I DJ´s nye kernefortælling hedder det:

I et levende medlemsdemokrati med faglige netværk udgør forbundet et solidarisk fællesskab for alle og samler alle fagligheder inden for medie- og kommunikations-branchen. Vi varetager medlemmernes faglige interesser i forhold til myndigheder og organisationer blandt andet for at styrke respekten for alle fagligheder.

Ledelse er også en faglighed – i hvert fald der, hvor det tages seriøst.

Alligevel er vi en gruppe medlemmer, som ikke har stemmeret og ikke er valgbare til delegeretmødet og hovedbestyrelsen. Ja, vi kan end ikke sende observatører til møder i Hovedbestyrelsen. Det er et indsatsområde, som DJ-ledere vil arbejde på, indtil vi er en ligeværdig del af fortællingen om solidarisk fællesskab med en demokratisk struktur.

I mange andre forbund har lederforeninger i årevis været en naturlig del af den demokratiske struktur. Der er behov for, at DJ også fuldt ud anerkender den skov af mellemledere og teamledere, der er vokset frem blandt medlemmerne. DJ Ledere er her for at samarbejde.

Andre fagforbund har set værdien i et øget samarbejde – og som DJ skriver ”et solidarisk fællesskab” – sådan et frugtbart samarbejde ønsker vi også.

DJ Ledere vil fortsætte arbejdet for at skabe god ledelse i mediebranchen – sammen med jer. Der er nok at se til, og vi er i fuld gang, men det ville blive meget stærkere, hvis vi kunne samarbejde og få jeres støtte.

Tak for ordet!

Kommentarer